Đường nào cho nền dân chủ?

Thứ Tư, 17 tháng 7, 201354nhận xét

Một ngày đẹp trời nào đó, Bê bỗng tan như bọt biển, vấn đề tiếp theo sẽ là gì? Là nền độc tài mới sẽ thai thế luôn và ngai cho nền độc tài cũ. Quyền lực của lợi ích nhóm sức mạnh của thế lực kinh tế lobby sẽ lên ngôi, huyền tuyền long trọng. Trong một sự vụ như vậy, nhân dân oai hùng vẫn ngàn đời tốt thí, vẫn những con số 0 dài bất tận, hoặc vật trang sức lấp lánh, dưng rẻ tiền cho chiếc áo dân chủ rởm..
Đánh thức tư duy và khát vọng dân chủ hình như là việc làm vô vọng? Hoặc giả tộc Lừa là một tộc đéo hề có khát vọng dân chủ? Tất cả chỉ trông vào ơn Thiên chúa đài bồi - tức là một nền dân chủ được ban phát từ trên xuống?
Đăng đơi tham luận của cô Cu Tý  trong Phê bình dân chủ (anh edit tý ti) chi bộ thưởng lãm.
Hiến Pháp mỉa mai thay ai sẽ phúc quyết?
Dân Chủ và chỉ có Dân Chủ hóa mới đưa Việt Nam thoát khỏi bế tắc chính trị hiện thời, thoát khỏi những bệ rạc về đạo đức xã hội hiện thời – điều nài đúng.
Tiến gọi dân chủ ở Việt Nam đang thiếu hẳn một bệ đỡ vững chắc – điều nài đúng.
Cần tạo năng lượng dân chủ - điều nài đúng.
Nhưng nếu nói HP là 1 cơ hội (để tập huấn dân chủ), thì không chắc đã đúng. Nói “Lõ đít Lừa cộng minh tinh dân chủ chỉ chực chại theo sự kiện, rồi rút cục tất cả chỉ là số không to tướng” là sai hoàn toàn.
“Chính Quyền mới chính là người tạo ra sự kiện một cách chủ động hay vô tình. Khi họ đã chủ động tạo ra sự kiện mà mình cứ lao đầu vào thì tất yếu chuốc lấy thất bại”.- dcm, vụ HP là 1 sự kiện thì đúng rồi, nhưng làm gì có chuyện sự kiện vô tình? Chính Quyền viết hoa chỉ có chủ động hoặc bị động tạo ra sự kiện từ 1 phần chính quyền không viết hoa.
Rất nhiều người quan tâm nhưng chỉ một người có quyền nâng lên hoặc hạ xuống
Đcm, chuyện HP theo anh thì đó là 1 đòn nâng bi rồi ép bi từ nhiều thế lực, chứ làm đéo gì mà cu hoắng lên cho đó là 1 cơ hội thế? Không phải kết thúc rồi nên anh nói như thánh, ngai từ đầu anh đã cười khẩy và cho rằng mọi thứ nguyễn y vân thui. Làm đéo giề có chiện đưa dao cho thằng khác đâm hử? Cứ nghe cu Tổng phán thì biết.
Cái kiến nghị 72 cùng hơn vạn chứ ký đó may là nó chìm xuồng, nếu nó lềnh phềnh thì dcm, khối em bị truy tố vì tội suy thoái đạo đức roài. Làm đéo giề có hiệu ứng xã hội ở đây, làm giề có chuyện hơn vạn chữ ký đó ủng hộ nhóm nhân xĩ hết mềnh, chẳng cứ nhóm đó mà bất kỳ nhóm nào cũng sẽ nhận được sự thờ ơ tương tự.
Hiện tại phản ứng đó là đương nhiên và được coi là khôn ngoan. Lý do tại sao??? Vụ HP là 1 phép thử, và mỉa mai thai ai sẽ phúc quyết nếu có quyền? Hơn 70 trẹo bần cố nông lõ đít hả? Đcm hài vãi loằn!!
Sự thờ ơ với dân chủ?
Tiếp đến là ai sẽ nắm ngọn cờ tiên phong cho tiến trình dân chủ? Giai tầng nào sẽ là bệ đỡ được coi là vững chắc cho tiếng nói dân chủ? 
Hơn 70 trẹo bần nông lõ đít hử? Nực cười, bỏn đéo biết thế nầu là dân chủ và đéo có nhu cầu về dân chủ. Công nhân hử? Đến quyền lợi của mềnh tại công đoàn còn đéo biết, biết cứt giề về dân chủ? Tư sản hử? Ngu đéo ủng hộ. Ủng hộ dân chủ lấy ai cho bỏn giấy phép đào bới tài nguyên không cần si nghĩ? Tiểu tư sản hử? Mải buôn buôn bán bán, lời lời lỗ lỗ, dở hơi mà đi tìm hiểu dân chủ. Trí thức hử? Đây là tầng lớp khả thi nhất, nhưng ngược đời thai, đây lại là giai tầng có nhu cầu dân chủ cao nhất hiện tại.
Bần nông lõ đít mấy chục triệu người cần hiểu thế nào là dân chủ, thì oái oăm thai bỏn đéo cần. Bỏn chỉ quan tâm khi đất bị mất hoặc giả bỏn vưỡn théc méc tại sao đất của mềnh mà bọn kia nó bảo đất của toàn dân, bỏn tự hỏi thế là thế đéo nầu???
Nếu có chuyện cách cái mệnh xảy ra thì đơi mới là lực lượng kinh khủng nhất, nhưng tiếc thai lại đéo bâu giờ vinh quang nhất. Đcm,thế mới tài. Vậy nên, đơi là lúc mà con mẹ Nông Dân nói đúng nhất, 1 cánh én không mang lại mùa xuân thì vô số cánh én sẽ mang lại mùa xuân.
Trí thức khai hóa đầu lâu công dân lại thành chủ thể đòi hỏi, còn tất cả đám lõ đít còn lại thành ga lực lượng ủng hộ. Thiệt đéo khác giề cái thời Cách mẹ cái mệnh trước đơi. Hế hế. Thế là lại xây nhà từ nóc à? Đcm. Khốn nạn cái thân Lừa. Hóa ga, chính người thắt nút phải là người mở nút.
Hy vọng di nhất?
Đó chính là lực lượng cấp tiến trong chính ĐCS.
Chỉ có giai tầng này mới đủ khả năng thay đổi, kể cả khi đơn giản chỉ là ban phát dân chủ. Còn có hy vọng lực lượng này đủ mạnh để làm điều đó hai không thì anh đéo biết, thế mới tài. Đcm, như thế cũng lại tiếp tục xây nhà từ nóc.
ĐCS đã hoàn thành được 1 võ công hiển hách vĩ đại cũng là bất hạnh triền miên của Lừa là đã triệt tiêu gần như huyền tuyền mọi ý thức về dân chủ của các con Lừa lõ đít, có nghĩa (trong vô thức) ĐCS đã triệt tiêu mẹ sạch sành sanh ý thức phản kháng. Lừa lõ đít thành mẹ những kẻ tàn tật trong nhân quyền của chính mình – Tàn tật nài vĩnh viễn không vơi được, Đcm, con An Hoàng Trung mẹ Tướng nó nói đới.
Anh hề Công Lý
Thế là công lao của tiền nhân từ thời Pháp thuộc để thức tỉnh đám lõ đít nhà quê thành công cốc mẹ. Đơi mới là số không to tướng đơi nài.
Đcm, biết đâu đới, có mùa Xuân Ả Rập tập 2 thì sao? 
Nhân nói tới mùa Xuân Ả Rập, Đcm, có vài con đang gào lên sung sướng : chít mài chưa, cho mài chừa, hay ho gì mà đi nhập khẩu dân chủ. Đcm mấy con lõ đít mồm to óc như hột nho, nói câu nài lại tội nghiệp hột nho, cái XUỐNG HỐ CẢ NÚT nài không nhập khẩu thì thằng nầu tự nghĩ ra?
Mọi con đường đều đến thành Rome
Đcm, chửi phát nữa cho sướng. Dân chủ là 1 khái niệm và luôn cần quá trình vận động không ngừng. Chế độ dân chủ cần người thụ hưởng, dân chủ phải luôn vận động đòi hỏi nhân quyền và tạo ra những định chế để giai tầng trị không thể phá vỡ hệ thống hoặc đánh tráo khái niệm dân chủ cũng như nhân quyền của giai tầng bị trị. Đó là lý do.
Làm gì có con đường dân chủ nầu trải đầy hoa, toàn máu không chứ hoa mẹ gì. Giai tầng thống trị ngược lại luôn tìm mọi cách để giảm bớt dân chủ, đó là lẽ đương nhiên. Ngay cả Hoa Kỳ, nếu họ không có 1 Hiến Pháp minh bạch, 1 hệ thống luật pháp chặt chẽ cùng sự vận động đòi hỏi thực thi dân chủ thì tổng thống Mỹ đã sớm thành quân chủ độc tài mẹ lâu gồi.
Quay lại tiến trình đấu tranh dân chủ ở Lừa, đèo mẹ,đường nào mà chả tới La Mã, có đi là có đến, cứ đi thì sẽ đến, đường này không được thì đi đường khác. Qua 1 số những hoạt động dân chủ gần đơi, thấy rằng chưa có mùa xuân,nhưng ít ra cũng có dấu hiệu mùa xuân chuẩn bị đến,sắp đến hoặc đang đến.
Càng ngày người ta càng nói nhiều về dân chủ, dần dần ngưới ta sẽ hiểu về dân chủ và tự nhiên nhu cầu dân chủ là không tránh khỏi. Không biết thì phải có người nói cho biết, cái cần biết đầu tiên là quyền của mình. Chưa biết thì phải học cho biết, nên mới phải có người dạy. Về mặt này thì hình như “họ” có vẻ làm được,cho dù phương pháp không phải ai cũng tán đồng. Như cô Uỷ nói : “Con người trước khi chạy nhảy đú đởn làm các trò khỉ thì cũng phải tập lẫy, bò, ngồi, đứng rồi chập chững đi, còn ngã sứt mặt chán chê” – anh đồng ý 2 chân luôn.
Vấn đề còn lại là tạo năng lượng dân chủ, vận động để xây dựng tư duy dân chủ hay tạo sức ép xã hội để xây dựng dân chủ thì anh đéo biết làm thế nầu. Anh chỉ biết 1 câu này, giải phóng 90 trẹo cái đầu lâu lõ đít là khó hơn lên trời. Tất cả là nhờ chi bộ khai phóng cái đấu lâu của chính mình để rồi chuẩn bị sẵn sàng cho 1 xã hội dân chủ đéo phải do chi bộ tự tạo nên. Dcm mẹ,hoàn cảnh này chỉ có mong xây nhà từ nóc mà thôi.
Share this article :

+ nhận xét + 54 nhận xét

20:47 17 tháng 7, 2013

- Ơ thế hóa ra mình bóc tem à ^_^
- Ơ thế hóa ra cô Cu Tý bảo nước mình nó na ná như Ba Lan hồi niên 1989 à ? Tiếc rằng cụ Hoàng Giáo không mang quốc tịch Vịt ( hồi 1989 Đức Giáo Hoàng là người gốc Ba Lan ) và mình cũng không có 1 hệ thống bơm thổi cũng như 1 minh tinh ca cải lương cho đám bần nông lõ đít hít hà không khí dân chủ. Chả phải là tiếc lắm ru ?
- Ơ mà dạo này " họ " cũng có rất nhiều hoạt động thiết thực gắn liền với chữ " dân " đấy chứ ? Tỷ như dã ngoại nè, ủng hộ phong trào đọc sách nè ........... Cứ thế mưa dầm thấm dần dần các cụ nhể !

NôngDân
22:07 17 tháng 7, 2013

+ Con Hàn như là Dư luận viên cấp cao, như là lưu manh giả danh trí thức. Nó thay Bê đang hù dọa mọi người. Chưa đéo đã run, Bê chưa tan như bọt biển, đã sợ “có nền độc tài mới thay thế ngay và luôn”. Nông dân tớ đã viết rồi, thực tế đang đòi hỏi “Change We Need” có thế thôi!. Thời đại này người dân sẽ không chấp nhận mình chỉ là thần dân trong xã hội phong kiến trá hình, hay là con nhang đệ tử cho một thứ học thuyết tôn giáo phi thực tế.
+ Cu tý dở hơn này, chê bai tất cả các thành phần trong xã hội về hiểu biết của họ về dân chủ. Tớ cho rằng cu tý chẳng qua cũng chỉ là thành phần Nông dân mất gốc, luyên thuyên không hiểu gì về thực tế cả. Đừng cho rằng Nông dân là bần nông lõ đít mấy chục triệu người không hiểu gì thế nào là dân chủ, Để ta phân tích cho:
- Thứ nhất: Do tập quán ngàn đời, nông dân Việt Nam quần tụ trong các làng xã, ở đó là tình làng nghĩa xóm, là quan hệ dòng tộc. Ở đó họ chả coi bí thư chi bộ, hay bí thư đảng ủy xã, huyện là cái chó gì. Tiếng nói của trưởng họ, hay một người có ân có uy trong làng xã, được họ nghe theo gần như vô điều kiện. Như vậy cần gì phải vài chục triệu Nông dân hiểu về dân chủ. Chỉ cần vài trăm, chứ chưa cần đến vài ngàn người ở nông thôn hiểu được, là Bê hết đỡ.
- Thứ hai: Va chạm với tầng lớp khác Bê còn ra oai, còn đe nẹt, còn quy chụp được, với nông dân Bê hết võ. Thấy chưa, chỉ với anh em cu Vươn ở Tiên Lãng mà vài trung đội cảnh sát cơ động được trang bị tới tận chân răng làm đéo gì được, ngoài việc trả thù vặt. Còn ở Văn Giang cùng lắm cũng có một vài trăm nông dân không đồng ý, thế mà vài ngàn cảnh sát đến ra oai, kết quả hiện nay như thế nào ai cũng rõ.
- Thứ ba: Bê cho rằng mình có thanh gươm lá chắn, hay thống lĩnh lực lượng võ trang là ai cũng phải sợ. Thật nhầm!, các lực lượng ấy phần lớn đề xuất thân từ nông dân, hoặc có bố mẹ ông bà là nông dân, chắc chắn nếu phải đối đầu với Nông dân họ sẽ buông vũ khí.

+ Tóm lại: Đừng đẩy Nông dân đến đường cùng, giai cấp vô sản hiên nay là Nông dân, đến cái tư liệu sản xuất tối thiểu là đất đai cũng đéo phải của họ, thậm chí mồ mả tổ tiên bao đời cũng có thể bị “giải phóng”. Họ cũng đéo có sổ hưu, đéo ăn bám vào xã hội ..v..v.. cuối cùng là đéo có gì để mất. Cùn nên họ “phá” thì đơn giản, nhưng “xây” cần nhiều người, nhiều tầng lớp khác

Sông Hàn
22:49 17 tháng 7, 2013

Cô Nông Dân, mỗi người có quan điểm của mình, có cách nhìn của mình. Không nên mạt sát quá đáng.

23:21 17 tháng 7, 2013

Hẹhẹ..ku Hàn chửi bới, xả rác ầm ầm lên đầu đám dân chủ thì điếu sao, mụ Nông Dân vừa táng quả tạ vào mặt cái đã phàn nàn phàn nàn. Thế mới biết phải đặt mình vào hoàn cảnh nạn nhân thì mới thấm, nhể? Anh đã nói rồi, do 1 số lí do là dân chủ văn minh toàn phần khó thành hiện thực ở những nước châu Á nhìn chung và Lừa nói riêng, zưng cái đó không ngăn cản chiện anh đồng í với mụ Nông Dân là Change We Need. Không thể nói vì chưa thể có cái hoàn hảo nhất mà tiếp tục chịu đựng hiện trạng đứng ngập cổ trong hố phân nài . Chưa ai biết sau thay đổi sẽ là thế nào, tốt hơn dở hơn, tốt hơn nhiều hay ít.. dưng đem chiện độc tài khác ra để làm thối chí bà con là rất võ đoán, chủ quan, có bị nghi là dư luận viên thì cũng nên ráng chịu. Đcm anh chúa ghét những thàng hủ nho lí thuyết suông vòng quanh thế giới rồi quay về xó bếp và tự kết luận là nên ngủ yên với cái bụng đói, đcm rất Lừa!

Sông Hàn
23:28 17 tháng 7, 2013

Rất nhiều con lõ đít mong gằng anh sẽ thành minh tinh, hay thánh dân chủ. Hoặc ít nhất là chửi Bê kịch liệt giúp chi bộ đã cơn nư, đã hờn căm.

Khi anh ko đáp ứng nhu cầu nài ngai lạp tức một số con sẽ thóa anh ông csm hai DlV. Cô Nông Dân ưu ái anh hơn thăng anh mần hẳn lưu manh.

Dưng đcm nói để các cô rõ: anh tư duy bằng cái đầu của mình. Anh luôn đặt mọi việc trong tầm kiểm soát cao nhất có thể.

Các cô dùng cảm tính để điều khiển đầy lâu. Đương nhiên các cô chỉ thấy đc cái mình yêu, mình thích, mình muốn. Còn phần chìm, cái nhược, cái biến thiên tài đéo nào các cô nhìn cho ra?

Cô Nông Dân chỉ nhìn thấy một nếp sống của làng xã, thấy vài hiện tượng đã hớn hở phọt mẹ bản chất vấn đề.

Đất đai và sở hữu ruộng đất là cốt tử với nông dân. Dưng đất đai đéo chắc mần lên dân chủ cô nhóe. Trong hành động chính trị thì đất đai là cái giá để trả cho sự ủng hộ của khu vực nông thôn.

Lối sống, wuan hệ dòng tộc cũng đéo làm dân chủ cô nhóe. Trái lại óc gia trưởng là kẻ thù của dân chủ.

Nông dân quan tâm tới tư hữu tài sản (đất đai) đéo có nghĩa gằng vài ông trưởng họ làm nên dân chủ. Một cái cồng đéo hiểu gì bản chất vấn đề, thiên kiến tự phụ về sức mạnh của quan hệ dòng tộc cho thấy cô Nông đặc sệt tư tưởng gia trưởng tiểu nông.Sông Hàn
23:33 17 tháng 7, 2013

Có nhẽ anh sẽ phải nói thêm về tâm lý nông dân và tại sao phương Tây với cốt lõi sơ khởi là văn minh thành bang lại có thể màn dân chủ. Trong khi đó Lừa tộc cũng dư nhiều dân trồng cấy khác lại vật vã dân chủ bâu niên chưa thể định hình.

23:33 17 tháng 7, 2013

- Cô Nông Thị Dân thiệt là " một góc nhìn khác " làm cho mỗ khâm phục, có chi mà mạt sát quá đáng nhỉ ?
- Ở vế thứ nhất cô Thị Dân nói Bê hết đỡ có khinh Bê quá không ? Khi năm xưa Bê đã sử chiêu " cải cách ruộng đất " vang danh bốn bể đánh tan mối quan hệ làng xã dòng tộc đó và nay với võ công hiển hách + mưu ma chước quỷ thấm vào gien tuy không thể xuất lại chiêu cũ nhưng các chiêu khác như " đánh rắn dập đầu " hoặc " thọc gậy bánh xe " Bê xài đi xài lại vẫn hiệu quả vì phải chăng tình trạng " suy thoái đạo đức " trong nhân dân rất trầm trọng khó mà đoàn kết lại cho dù là bà con máu mủ ?
- Ở vế thứ hai đồng ý với cô Dân tuy nhiên liệu nó có biến thành " lò thuốc súng " hay rốt cuộc chỉ là " tình trạng tuyệt vọng do được huấn luyện " như Trung Cẩu đang huấn luyện cho dân Vịt quen dần sự hiện diện của nó trên Biển Đông mà thôi.
- Ở vế thứ ba lẽ nào " cành đậu nấu đậu " sẽ xảy ra ? Hy vọng rằng đáp án là không.
- Túm lại mỗ thấy rằng để " phá " được vẫn rất là gian nan vì tình trạng " suy thoái đạo đức " rất là gay go còn " xây " thì rất là tù mù, tù mù.

" Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân nó mới làm quan " - Tản Đà

Sông Hàn
23:42 17 tháng 7, 2013

Địt mẹ các cô đúng laf ảo tưởng về mình. Đến tạn giừ trong tư duy, việc làm của các cô (Bct bến Bựa tinh hoa bậc nhất cõi ảo) còn chưa thấu triệt dân chủ, chưa nhìn nhận đc ưu nhược của mình. Và đương nhiên các cô đéo có chút ql xh hiện hữu nào?

Các cô lấy cái bòi gì ra mà tranh quyền với Bê, lấy cái gì mà kiến tạo dân chủ? Bê có đổ là tự Bê thui nhé! Cầm dao xẻ thịt con mồi là dững kẻ có quyền lực các cô nhóe.

Thích thì nó thí bói cho các cô khúc xương, hai tý thịt vụn. Ngứa mắt nó cầm dao bầu phi luôn và ngai vào mặt các cô.

Đéo tự nhìn nhận ưu nhược mà lớn mạnh lên. Tự mình quyết định sự việc thì suốt đời các cô chỉ là kẻ sống nhờ thui.

Sông Hàn
23:46 17 tháng 7, 2013

Cô Nông chỉ to mồm thui cô cổ mới thấy đc văn hóa làng xã chứ đéo đã hiểu về văn hóa đó. Chém gió xơi xới chi bộ thì đc chém thế đéo nào đc với anh.

NôngDân
23:48 17 tháng 7, 2013

+ Con Sông Hàn này, tớ viết "như là", từ này nên hiểu mới chỉ là sự so sánh có kèm theo sự nghi ngờ, chứ có khẳng định đâu mà trách tớ!.

NôngDân
00:08 18 tháng 7, 2013

+ Con Hàn đọc mà không hiểu à, câu kết trong comment tớ đã viết ’Cùn nên họ “phá” thì đơn giản, nhưng “xây” cần nhiều người, nhiều tầng lớp khác’. Điều đó có nghĩa là Nông dân đéo có nhu cầu “tranh quyền với Bê”, đúng Nông dân chúng tớ đéo hiểu hết thế nào là dân chủ, nhưng chúng tớ rất cần phải rành mạch, ví như: “cái này của anh, cái này của tôi, còn những cái này là của chúng ta”, còn ụm xọe như hiện nay là đéo được.
+ Việc thí cho lũ chó, mèo hay lũ súc vật khúc xương hay ít thịt vụn, chỉ là công việc chăn nuôi bình thường của Nông dân chúng tớ. Còn phi dao bầu, hay đâm chặt là nghề gia truyền của bọn tớ, chứ đéo phải nghề của Bê!!!.

04:26 18 tháng 7, 2013

Khà khà, các cô chửi nhao vuôi đéo chiệu. Thằng cu tí viết rõ hay và chí lí, dưng nhất quyết anh đéo khen mài đâu. Anh mài là nông dân gộc đây nài, anh thật đéo biết như nào là "dân chủ". Sự phản kháng của bọn anh chỉ đơn giản là vì bọn anh tiếc đất, đéo phải vì công cuộc nọ kia. Thành thử, bọn anh chuyên bị dắt mũi như trâu...đcm.
Chửi thằng Hàn thì tránh dùng cái chữ DLV, nó dị ứng với thứ này lắm lắm.

Nặc danh
08:39 18 tháng 7, 2013

Cu Hàn lồn! Trước tình hình này, anh đành phải ra tay khai hóa cho Cu một ít, phần còn lại để cho thằng Chính ủy, Mụ Nông Dân, thằng Cu tí dở hơi cùng một số cao thủ khác lo cho dần dần, hé hé hé...!!!

Hàn lồn thụt thịt: " Rất nhiều con lõ đít mong gằng anh sẽ thành minh tinh, hay thánh dân chủ. Hoặc ít nhất là chửi Bê kịch liệt giúp chi bộ đã cơn nư, đã hờn căm." Theo Anh, chẳng có thằng cặc nầu muốn cu bị nhập kho lèm đéo gì, chỉ trừ lũ Dư Lợn Viên lau nhau trong cái đám Gú Gồ, Bần tiện hay Hòa Bình gì đới ( Đừng bảo anh ngồi lê đôi mách nhá, anh ẩn danh nhưng nắm rất rõ đám này).
Anh cũng chắc như đanh đóng chuối rằng: Lóc của cu Hàn cũng chưa đạt đến công lực để Bê phải nhập kho hay nhập chạn.Cứ kê cao gối mà ngáy! Chi bộ cũng chẳng có đứa ngu nầu muốn cu Hàn lồn chửi Bê giúp đã cơn nư, hay đã hờn căm ... bao lũ tham tàn phát xít. Muốn chửi Bê và đồng bọn cho đã đời ông địa thì qua thằng BA SÀM thì vô tư,( hoặc một số lóc khác kể cả lóc của đám DLV, nhưng bọn này sẽ chém chết phi tang đéo thương tiếc!).
Túm lại, Mụ Nông Dân bảo cu Hàn giống DLV cao cấp cũng đéo chuẩn( Đã Dư Lợn mà cao cấp cái củ lồn vợ Nông Dân, hé hé... nhưng nói chung bọn chúng cũng có chút trình võ công đấy nhưng cao cấp thì đéo).
Con Hàn lồn không là Dư Lợn viên nhưng đôi khi phát bỉu như lợn, he he... vì cu củ đéo có chính kiến kiên định như thằng Chính ủy, thấy gì nói đó, dân chủ cũng được, độc tài cũng xong miễn sao trúng ý của nó là tung hê thỏa mãn...
Thui, nói nhiều quá... theo Anh, chốt lại phát như đanh đóng cột nà : Sau Bê thì cái gì cũng được nhưng anh nghĩ nhất định cũng khá hơn Bê, xấu xa nhất, chí ít cũng bằng B chứ đéo bao giờ tàn tệ như ri, thế được chưa??? Hả hả////???
Phần còn lại, Chính ủy, thằng Cu tí, mụ Nông Dân giảng tiếp để khai sáng cho chi bộ, khỏi phụ lòng trông cậy của Anh, há há há...!!!!
PTD.

09:18 18 tháng 7, 2013

thui đi được rùi đó. Con nào cũng dân đen lõ đít hết mà nói như thánh không bằng ? Anh vĩ hòa vi quí các cô kẻo thành chuồng lợn như nhà con Lãng bi gờ. Con Hàn biên bài về nghề mần Đĩ đi cho nó dân chủ cái đầu buồi tí xíu. Ờ mà sao bàn cãi cho to rồi kô hợp pháp thông qua cái nghề mần Đĩ cho nó dan chủ cái bộ phận sinh dục vậy ta?

Doctai
11:49 18 tháng 7, 2013

Đèo mẹ, dân chủ cấy tiết phụ khoa. Địt mẹ, cái tư tưởng bần nông, ganh ghét, tị nạnh, manh mún, nhỏ nhặt.... éo liệt hết của bọn con bò chúng mài thì đòi hỏi dân chủ cái củ cặc. Mới bất đồng ý kiến phát là lôi mả cha, mả mẹ ga mà choang choắc rồi.

Nặc danh
12:39 18 tháng 7, 2013

ĐM, trước tiên Anh có lời phê 2 cô Nông và Hàn, phê và tự phê kiểu đbgt, sinh hoạt cùng 1 chi Bộ, phê Bình góp ý đ/c của mình là phải có tính Đảng( bựa) , có tinh thần xây dựng , nhất là, phải Tôn trọng cái đầu lâu của nhau khi bành lộn ,... Anh thấy 2 cô toàn lợi dụng sự tự do, dân chủ của Bến để dìm hàng lẫn nhau,ĐM, thế là đéo đc gồi, tranh luận về dân chủ mà đéo làm chủ đầu lâu của mình thì cồng nhiều chỉ làm rác Bến mà thôi. ĐM 2 cô , Anh góp ý vậy nghe đc thì nghe, đéo nghe đc thì kệ con mẹ. Đt sắp hết pin, Anh té.

Nặc danh
15:22 18 tháng 7, 2013

DCM , chi Bộ con Han toàn chém gió ,Linh tinh bày nhày như bải xuất tinh. DCM lìn Hàn nói nhiều coi chừng nhập kho thì đừng . Tại sao chị Bẩu là chi Bộ lìn Han chém gió? Vì mỗi bỏn trình bầy đều cóys đúng hết ,nhưng lại cónhieefu điều thiển cẩn ,chi xem nhức đầu lâu . Như thế củng đáng khen,nhưng DCM các bỏn lại đều tự cho mềnh là Thiên Tài đéo coi ý người khác sao , coi những ý khác mềnh như con củ cặc. Đó là nỗi đau chi Bộ lìn Hàn ,nhìn rộng ra là xứ lừa có khác đéo. Phải chi các ông lừa Bến bựa sau tranh Luận là hợp tác nhìn nhận 1 cách PHA HỘC về những ý kiến của nhau, và làm 1 cái tổng kết cho ra Ngô ra khoai ( ĐCM dù cho người khác nghĩ sao thì nghĩ,nhưng ko làm thì thôi đã làm thì tới cùng ) . Đặc tí lừa tộc nói khơi khơi , chém gió để thể hiện gằng tao là nhất nhất đéo thằng hơn tao , lại thêm lừa tộc thích Tân bốc và ăn theo nói leo thì bị đè đầu cởi cổ đéo gì lạ. Đcm bị ngoại bang xỏ mủi dắt đi như con .... Thế thằng nầu cũng vênh mặt và chưỡi nhau là đồ chó ngoại bang , dưng đéo có ông lừa nào nhìn lại xem cứt khắp mặt mà còn bìa hét biết ơn biết ơn , DCM quái nhất các ông lừa ăn theo nói leo củng La hét biết ơn ,biết ơn rồi chưởi ông lừa nào ko ăn theo nói leo là tay sai thằng khác .dcm các ông lừa toàn tập , nhìn lại các ông lừa toàn làm xung kích cho các Anh 1 Anh 2 Anh 3 nhưng mặt hớn hở như vừa Quất xong 1 điếu xuất tinh.
Đơi mà ngồi chém gió , nhìn thằng Bắc Triều Tiên , Miến Điện còn chưa gút ga cái ngu .
Lỏ đít các ông lừa , địt Mịa lo vật xiền đi là vừa ! Đéo có Hoa gì cả nhé với các ông lừa .

19:28 18 tháng 7, 2013

Huầy,chào chi bộ lõ đít,chi bộ vả shit vầu mặt mẹt của nhau vui nhẩy. Anh mới làm xong cái việc thống khoái nhất của con người,giờ này mới ló ra chào chi bộ đơi.

Đèo mẹ con mụ Nông Dân chửi ngoa ngoắt nhẩy,cô nói anh là nông dân mất gốc hử? Nói cho cô biết nhà anh tới đời anh là đời thứ 5 roài chẳng có dính dáng đéo gì tới nông dân cả,còn trên nữa thì thực tình anh đéo biết. Cơ mà đã là 1 tên Anamite chính hiệu thì làm thế đéo nầu mà không dính dáng tới nông dân được cơ chứ,vậy coi như cô nói đúng.

Nhân tiện cô chửi anh đéo biết gì về nông dân,về văn hóa làng xã của cô mà anh chỉ liên thiên - đèo mẹ cô toàn lấy ý của anh ra chửi anh,thế là thế đéo nầu?-,anh tức khí quăng mẹ bom shit phát nữa cho chi bộ thưởng lãm. Những gì anh sắp nói đây có thể rất lan man,từ chiện này chạy mẹ sang chiện khác và rất có thể các cô lại bảo anh liên thiên nữa,cơ mà chi bộ hiểu thì hiểu,không hiểu anh đéo cần. Anh sẽ nhảy từ dân chủ sang xuống hố cả nút,từ bộ học chạy sang mẹ bộ kinh,từ Hantimes sang tuốt lão già Alan,từ đầu lâu chạy mẹ xuống lõ đít,chi bộ từ từ mà nhấm nháp nhóe.
( còn tiếp)

19:28 18 tháng 7, 2013

( tiếp theo)
Đơi,đầu tiên,như anh có hỏi chi bộ trong còm trước đơi : Lừa có cần dân chủ không? Thì bom shit đơi,anh cho rằng Lừa Đéo cần dân chủ. Tại sao thế,các con bò đọc tiếp thì biết.

Hiện nay,nhìn vào thực trạng của chính thể VN,vào nền kinh tế,vào giáo dục…thì người ta dễ dàng nhận thấy 1 điều : tất cả đang rối tinh rối mù và chẳng nằm trong bất kỳ 1 khái niệm nào của thế giới bên ngoài.
Trước hết là về chính thể,chúng ta đang ở trong 1 chính thể kỳ lạ. Nó không phải là dân chủ,hẳn rồi,nhưng cũng không phải là 1 nhà nước CS hay XHCN. Chúng ta không chuyên chính vô sản mà cũng không tư bản chủ nghĩa,dân chúng không được sở hữu tư liệu sản xuất nhưng ngược lại chúng ta lại có những hình thái Tơ-rớt hay Chaebol kiểu Mỹ và Hàn Quốc. Đi sâu 1 chút về các khái niệm của CNCS và quá trình hình thành XHCN ở VN, chúng ta thấy thoạt đầu những người CSVN chủ yếu là thanh niên trí thức,họ trung thành với chủ nghĩa Mác,Lê với các khẩu hiệu,đường lối đề cao giai cấp Công nhân- giai cấp vô sản( ở VN thời Pháp thuộc,giai cấp CN là đồng nghĩa vô sản). Giai cấp này là giai cấp tiên phong. Sau đó họ đưa ra 1 đường lối mới : liên minh Công-Nông với khẩu hiệu “ người cày có ruộng”. Đây thực chất là 1 hành động dụ dỗ giai cấp nông dân,lúc đó đang trong cơn túng quẫn chủ yếu vì không có đất tức tư liệu sản xuất. Tiếp đến là chuyên chính vô sản,giai cấp trí thức bị loại và thực hiện cải cách ruộng đất,tiêu diệt sạch thành phần địa chủ,tư sản. Từ đây chính thức không ai còn cái gì,đất đai là của toàn dân,tất cả là vô sản hoàn toàn.
( còn tiếp)

19:29 18 tháng 7, 2013

( tiếp theo)
Đó là chuyện trước kia,lúc đó tầng lớp CN rất đông. Đến chuyện ngày nay,về chủ trương đường lối chính thức chúng ta vẫn là XHCN,vậy giai cấp Công nhân vẫn là giai cấp tiên phong. Mà hiện diện giai cấp Công nhân có nghĩa là hiện diện 1 nền Công nghiệp. 1 nền Công nghiệp mạnh mới có thể có 1 giai cấp Công nhân hùng mạnh. Giai cấp Nông dân phải dần dần giảm hoặc bị triệt tiêu,bởi vì họ không phải là giai cấp vô sản. Bởi nếu không có đất,tức không có tư liệu sản xuất thì họ sẽ phải đi làm thuê,đã đi làm thuê thì không phải là Nông dân. Nhưng nếu có đất thì họ sẽ không phải giai cấp vô sản,mà là tư sản. Như vậy sẽ không hợp lý.

Điều này giải thích lý do tại sao chúng ta nhất quyết đi theo con đường Công nghiệp hóa,chúng ta phải Công nghiệp hóa bằng được,mặc dầu làm mãi không thấy được. Đô thị ngày càng phình to,đất Nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Người ta san bằng ruộng đồng để xây dựng nhà cửa,phát triển đô thị mặc dầu nhu cầu về diện tích nhà ở không thực sự bức thiết. Người ta khuyến khích Nông dân rời bỏ đồng ruộng lên thành phố sống đời sống thị dân. Điều vô lý ở đây là thực tế nước ta là 1 nước Nông nghiệp với hơn 80 % dân số sống ở Nông thôn và là Nông dân chính con mẹ nó tông. Người ta cố tình xây dựng khu CN,nhà máy và dĩ nhiên phải có nhà ở tại ngay những khu vực trước đây là đồng ruộng,nơi gieo trồng và thu hoạch những sản phẩm NN. Người ta ép Nông dân bán quyền sử dụng đất,dụ dỗ con em họ không làm nông nữa mà hãi xin vào làm Công nhân trong nhà máy của họ. Vậy câu hỏi là tại sao?
Nhưng hiện thực còn có 1 câu hỏi khác, giai cấp Công nhân oai hùng hiện tại ra sao? Anh sẽ trả lời dứt mẹ khoát gằng hiện nai chúng ta đéo còn giai cấp Công nhân,hoặc chỉ còn rất rất ít. Nghe thì rất nực cười, khu CN đầy ra đấy,các cty,xí nghiệp mọc tràn ra đấy, tranh cả đất nông nghiệp,vậy sao dám nói không có giai cấp Công nhân? Thế mới tài.
(còn tiếp)

19:30 18 tháng 7, 2013

(tiếp theo)
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài than phiền rằng Công nhân VN yếu tay nghề,Công nhân VN thiếu tình chuyên nghiệp,rằng thì là tới thời gian mùa vụ hoặc Lễ Tết là Công nhân biến mẹ đâu mất tăm. Nhiều nhà máy thiếu Công nhân trầm trọng,liên tục đề biển tuyển hàng nghìn người mà vẫn thiếu. Lý do vì sao? Thực ga họ bị lừa. Công nhân VN hiện nay đa đa phần xuất thân từ gia đình Nông dân,họ đi làm vì muốn kiếm thêm thu nhập,họ lên TP,vào Nam,ngược Bắc đi làm vì những lúc nông nhàn. Đến mùa vụ,cần lao động là gia đình ới về quê gặt lúa,về thu hoạch mùa vụ,xong lại đi. Tức là giai cấp Công nhân hiện nay chính là Nông dân. Ở doanh nghiệp anh làm cũng thế,hàng năm 1 đôi lần và dịp Tết,Cong nhân biến mẹ sạch. Lại phải tuyển người mới,lại đào tạo từ đầu,vậy lấy đéo đâu ra hiệu quả công nghiệp mà doanh nghiệp không than thở. Ngay như Bộ trưởng bộ Kế hoạch Đầu tư phát biểu tại WB gằng : “Thất nghiệp ở Mỹ là thất nghiệp, vì không thể làm việc gì khác và ngồi đợi việc. Trong khi tại Việt Nam, nếu thất nghiệp, thì chính những người này quay về nông thôn tiếp tục công việc ruộng đồng.” Nghe thì mắc cười nhưng hóa ra những lời ông này nói là sự thực,nó phản ánh đúng bản chất Công nhân VN hiện tại. Chỉ có điều ông BT nói còn thiếu vì chưa đợi thất nghiệp thì Công nhân đã tự biến mẹ gồi. Vậy,giai cấp tiên phong đi đâu gồi? Xin thưa ở thành thị- giai cấp tiên phong phải sống ở thành thị –rất hiếm người đi làm Công nhân. Họ không làm Công nhân vì thu nhập quá thấp so với mức sống thành thị. Thường là họ 1 là cũng đi làm thuê,nhưng là kiểu tích góp kinh nghiệm rồi ra làm ăn buôn bán,2 là làm những nghề tự lập hoặc buôn bán nhỏ lẻ. Những người có hộ khẩu tại thành phố,gia đình nhiều đời sống ở thành phố đã vậy,còn những người từ ở quê lên thành phố sống,ban đầu còn có thể đi làm Công nhân,gom góp chút tiền còm gửi về quê nhà,sau đó 1 là vẫn chơi kiểu tắc kè,chợt đi chợt đến, 2 là nếu có ý định sống lâu dài tại thành phố thì có đến 90 % sẽ ra ngoài buôn buôn bán bán.
(còn tiếp)

19:30 18 tháng 7, 2013

( tiếp theo)
Còn 1 thành phần nữa cần nói đến, thành phần này sinh sau đẻ muộn và hiện là lực lượng khá lớn. Đó là thành phần học sinh,sinh viên. Thành phần này thường thì cố sống cố chết học để lấy cho được mảnh bằng đại học để có cơ hội ở lại thành phố hoặc xin được việc ở những nơi tốt. Số này không phải Công nhân,đéo ai có bằng cử nhân mà lại gọi là Công nhân bâu giờ. Thường thì thành phần này sẽ không làm Công nhân kể cả trong trường hợp thi rớt đại học. Thi rớt thì thi lại,vài lần như thế,quá lắm thì về quê làm ruộng hay lại nhờ thân quen,chạy chọt xin vào làm nhà nước. Đây cũng là sai lầm lớn nhất của chính quyền khi tạo ra 1 sự chênh lệch quá lớn giữa thầy và thợ. Cử nhân,tiến sĩ như lợn con mà Công nhân trung cấp lành nghề đếm trên đầu ngón tay.

Quay lại mệnh đề trước, Công nhân oai hùng của chúng ta thực chất là Nông dân gộc. Vậy tại sao Nông dân không sống được bằng mảnh đất của mình mà phải tận dụng thời gian đi làm việc trái khoáy thế? Thực ra hỏi đã là vô lý huống chi trả lời. Ngay bản thân mảnh đất ấy cũng đâu phải của họ, họ chỉ đang làm thuê trên mảnh đất ấy thôi. Biết đâu ngày xấu trời nào đó sẽ có 1 tờ giấy thu hồi đất từ UB xã gởi xuống với cái giá 1 bát phở cho mỗi mét vuông mồ hôi nước mắt của họ thì sao. Vả lại họ cũng không được sự hỗ trợ nhiều từ nhà nước cho công việc của mình. Nông dân đang nuôi sống toàn bộ dân số VN và góp phần vinh quang cho các ngài trên mây mõi lần công cán nước ngoài gằng VN từ đói nghèo nay đã là số 1 về lương thực, bla blab la. Mà thực ra họ được gì? Nông dân càng trúng mùa càng lỗ,càng làm càng lỗ,không có 1 chính sách nào hỗ trợ,không có cấp nào quan tâm,người ta chỉ chăm chăm hô hào CN,CN,CN. Vậy Nông dân làm gì?
(còn tiếp)

19:32 18 tháng 7, 2013

(tiếp theo)
VN,từ trước đến nay vẫn là 1 nước Nông nghiệp,từ ngàn đời nay Nông dân ta canh tác trên mảnh đất của cha ông mình hoặc do chính mình khai khẩn. Chúng ta là 1 nước nông nghiệp nên đa phần dân cư sống ở nông thôn và là Nông dân. Vậy cớ gì người ta lấy đi quyền sở hữu mảnh đất nuôi sống họ – tư liệu sản xuất của họ- để làm tài sản toàn dân,tức không của ai cả. Cớ gì người ta cứ phải hô hào Công nghiệp hóa cho cái đất nước ngàn đời nông nghiệp để rồi mấy chục năm qua nghành Công nghiệp cứ như con ngáo ộp đe dọa Nông dân mà bản thân nó chẳng nên cơm cháo gì cả. Đến cây kim cũng không sản xuất nổi,tất cả là bỏ tiền mua từ nước ngoài.Tại sao không đầu tư vào những nghành công nghiệp phụ trợ phục vụ Nông nghiệp củ tỉ như sản xuất máy cày,sản xuất dây chuyền chế biến thủy sản,sản xuất máy chế biết nông lâm sản vươn vươn… mà cứ cắm đầu sản xuất xe hơi,máy bay. Dcm,ngành công nghiệp thép còn không ra gì mà còn đòi cao xa. Vậy có đúng không? Hỏi tức là trả lời.

Mời chi bộ vào đây để thưởng thức bài giảng của lão già Alan Phan về vấn đề này : Công nghiệp hay Nông nghiệp :Gocnhinalan.
(còn tiếp)

19:33 18 tháng 7, 2013

(tiếp theo)
Tại sao không là Sử dụng công nghệ,dây chuyền Công nghiệp trong sản xuất Nông nghiệp mà cứ phải là Công nghiệp hóa.Nhiều nước đã làm điều này và thành công rực rỡ,củ tỉ như Hà Lan với hệ thống công nghệ chăn nuôi bò sữa mà các con Lừa say mê nhập về…Đó chẳng phải Nông nghiệp đó sao? VN tại sao không? Bỏ quên 1 lợi thế lớn của nước nhà,bỏ quên 1 giai tầng lớn nhất trong xã hội,bỏ quên 1 lực lượng lao động lớn nhất trong xã hội. Tại sao họ làm điều đó? Câu hỏi này phần trên trả lời rồi,chi bộ search nhóe. Hehehe.

Những dữ kiện nêu trên chỉ để nhằm cho thấy rằng giai cấp Nông dân hiện nay là giai cấp lớn nhất VN ,cũng chính là giai cấp bị áp bức nhất. Họ cũng chính là những người vô sản. Điều này con mẹ Nông Dân nói đúng. Chưa kể lâu lâu bị mất mẹ quyền sử dụng đất cày mà được bù lại mỗi bát phở,bèn rùng rùng kéo nhau đi đòi đất,thật cảnh chẳng khác đéo thời ông Phú Lang sa. Đau hơn nữa là cái quyền hè nhau đi kiện đòi đất cũng bị cấm tiệt nốt. Dcm,cấm kiện tụng đông người. Hố hố. Cái đạo luật vô nhân này làm ra chủ yếu nhằm vào Nông dân bởi ở thành thị có mấy khi dân chúng quan tâm nhau và đoàn kết đến thế. Thành thị cũng chả có nhiều đất mà cùng nhau đi đòi. Họ cũng là tầng lớp ít được tiếp cận với tri thức hiện đại nhất,có điều này là do cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc ở các vùng nông thôn yếu kém nhất. Họ cũng không nhận được sự ưu tiên phát triển các mặt như thành thị,từ văn hóa,thể thao,giải trí đến giáo dục,kinh tế…Dcm,họ đâu có được là trung tâm của bất cứ cái giề,củ tỉ như Rồng Lộn Thăng Long : con mẹ gì cũng là trung tâm hết thảy : Trung tâm Chính trị,trung tâm văn hóa,trung tâm công nghiệp,trung tâm thể thao,trung tâm du lịch,trung tâm kinh tế..vươn vươn,có mỗi trung tâm nông nghiệp là bỏn đéo thèm. Có nghĩa là – cay đắng mà nói – tri thức hiện đại ở các vùng nông thôn kém hơn ở thành thị.
( còn tiếp)

19:34 18 tháng 7, 2013

( tiếp theo)
Bị áp bức như vậy nhưng người Nông dân phản ứng ra sao? Họ có hay nói về dân chủ,về quyền công dân của mình hai không? Không hề,bởi thiếu thông tin,bởi nhiều điều kiện nên họ hiểu rất hạn chế về các quyền của chính mình. Ngay ngày đầu thành lập chế độ họ đã bị thua thiệt rồi,bản chất chế độ càng làm họ thua thiệt hơn. Vậy mà họ rất hiếm khi phản ứng,chỉ họa chăng khi tư liệu sản xuất ( đi thuê) của mình bị cướp đi họ mới tạm gọi là nổi giận. Tại sao thế? Vậy liệu có người bảo cho họ cái quyền đáng được hưởng của mình,có người chỉ cho biết về dân chủ,về đa nguyên liệu họ có hưởng ứng không? Họ có vùng lên đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình không,có đi biểu tình đòi nhân quyền,đòi dân chủ hai không? KHÔNG. Sẽ không hề có chuyện đó. Dân chủ,nhân quyền là 1 khái niệm quá xa lạ với họ,họ không nghĩ tới và họ không cần. Thậm chí ngay thời ông Cụ làm cách mệnh,khẩu hiệu đưa ra để xúi giục nông dân chỉ đơn giản 1 câu : Người cày có ruộng- họ đi theo ngay. Chứ trước đó cán bộ,đảng viên đi đi về về,lén lút vào từng nhà,gặp từng người để vận động giải thích mà hiệu quả chẳng ra sao,có khi còn bị gô cổ đưa lên quan không biết chừng.
( còn tiếp)

19:34 18 tháng 7, 2013

( tiếp theo)
Từ hàng ngàn năm nay,và bây giờ vẫn thế,Nông dân VN sống quần tụ trong làng,trong xã. Họ sống gần ruộng gần vườn,họ thân thuộc với cây đa,giếng nước mái đình. Mà đình làng thì lại càng đặc biệt,họ thờ cúng các bậc tiền hiền của đất,của làng,của xã ở đó. Hàng ngàn năm họ gắn bó với làng với xã,họ sống vì làng,vì xã.Họ đánh giặc để giữ đất,để giữ làng giữ xóm.họ chết vì làng,vì xóm – họ gọi đơn giản đó là đi làm việc làng,việc xã. Lịch sử cho thấy,Nông dân VN chưa bao giờ khởi nghĩa,chiến đấu,sống chết cho bất kỳ thể loại đức tin nào,họ chỉ làm điều đó vì 1 điều di nhất : để giữ đất,giữ làng,giữ xóm,bất kể kẻ thù đó là ai. Họ sẽ làm điều đó khi có kẻ tới nhăm nhe cướp đất,nhăm nhe phá làng,phá xóm. Mà làng xóm VN gồm những ai,gồm hầu hết bà con thân tộc,dòng họ xa gần với nhau.

Họ sống hòa thuận trong môi trường làng xã đã ngàn năm nay. Họ tạo ra 1 nền văn hóa ứng xử với nhau dựa theo truyền thống và thói quen với hệ thống tôn ti trật tự từ cao xuống thấp,từ già xuống trẻ. Bởi ở đó hầu hết là họ hàng bà con. Bây giờ người ta gọi là văn hóa làng xã. Ở đó không có dân chủ mà chỉ có tôn ti trật tự, người trẻ vâng theo lời người già. Ở đó có các bậc cao niên họp bàn để quyết định việc làng,việc xã,dân chúng cứ việc nghe theo.

Ngày nay khái niệm dân chủ được phổ quát, không phải người Nông dân không nghe,không biết tới các khái niệm này- mặc dù trong điều kiện thiếu thông tin. Vấn đề là nó xa lạ với họ,họ không muốn và ít chịu hiểu, cái tầng văn hóa làng xã ngàn đời đủ dày để họ trở nên khó thấm nhập các nền văn hóa khác,các kiến thức xã hội khác cho dù nó hiện đại hơn hay tốt hơn.
( còn tiếp)

19:35 18 tháng 7, 2013

( tiếp theo)
Vậy đấy,cái giai tầng lớn nhất của xã hội là như vậy. Cái lực lượng sức mạnh lớn nhất của xã hội là như vậy. Nếu DCS muốn mình sụp đổ thì cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là chọc giận họ hai đơn giản là cứ lấy đất của họ làm đô thị,làm công nghiệp đi. Hai DCS đang chơi trò gặm từ,biến từ từ giai cấp Nông dân thành Công nhân nửa mùa hết mẹ? Nếu làm được thế có giúp họ tồn tại lâu hơn không?

Còn lại mơ ước dân chủ thì thế nầu? Trước tiên hãy cố mà nhét cái khái niệm dân chủ vào đầu Nông dân đi đã. Hay đơn giản chơi mẹ khẩu hiệu cũ và mô đi phê thêm tí : Nông dân có ruộng thật. Thế thì dcm,chẳng chóng thì chày,sau 1 cuộc cách cái mệnh Nông dân nhà ta có ngay 1 ông độc tài mới,chỉ hay được 1 chỗ các ông Nông dân từ nay có ruộng thật,đéo phải lo ngay ngáy có thằng tự nhiên bắt mình ăn phở đổi đất. Hé hé.

Dcm,Con đường gian nan gất,chi bộ nhẩy.

20:21 18 tháng 7, 2013

địt mẹ nó dài....dài như cặt Vịt. Nhưng mà quá hay ,xúc tích,dễ hiểu,hài hước...cu đi rao giảng dân chủ cho bần nông lõ đít cực kì hiệu quả đấy

NôngDân
20:45 18 tháng 7, 2013

+ Đúng rồi bài này thực chất là lấy từ các comment của Cu Tý Dở Hơi trong bài trước. Thế mà con Hàn tự dưng đưa thêm lời bình vào đầu, nó không ăn nhập gì cả. Thế là “ghét của nào tao trao của ấy” nên Nông dân tớ gắn luôn cái mác “Dư luận viên” cho Nó tức.
+ Đọc mấy comment của “Dở Hơi”, Nông dân anh biết chú là ngưới có nhiều trải nghiệm và lại chịu khó đọc, nên anh đâu có gọi nick cúng cơm!, anh chỉ gọi là “Cu tý dở hơn” thôi!. Các cụ ta đã dạy rằng “Khiển binh không bằng khích tướng “. Bài của cậu, mà cậu lại im lặng là anh coi thường!. Có gắng lên anh phong Chú là bí thư chi bộ, đéo cần làm lãnh tụ, mệt người!!!.

20:53 18 tháng 7, 2013

Đm thằng cu tí, nhẽ mài làm bố tao mí phải.

nông dân nghệ an
21:06 18 tháng 7, 2013

DCM thằng cu ti viết hay đéo chịu anh có nhời khen

21:39 18 tháng 7, 2013

ối xời ơi, cu Tí lên thay lãnh tụ mặt lìn được zồi đới!
cu Tí viết hoành tá tràng quá hã hã.

Nặc danh
22:16 18 tháng 7, 2013

Địt con mẹ, thằng Cu tí dở hơi chơi Kiếm pháp gì mà anh thấy hoa cả mắt, ù cả tai. Đù mạ, Độc cô cửu kiếm của Anh cũng đéo chơi lại. Anh chạy đây, gãnh gỗi anh nghiên kíu rồi mới có ý kiến! Hẻ hẻ hẻ...!!! PTD.

22:27 18 tháng 7, 2013

Đèo mệ anh ngưởi thấy mùi đảo chính bến bựa rồi đới hẹhẹ.. giờ anh tổ chức lấy phiếu chắc ku Hàn căng hẹhẹ.. thôi anh dàn xếp thế nài, ku Hàn làm lãnh tụ kiểu Hồ tiên xinh, cu Tí làm bí thơ kiểu Lê Zuẩn hoặc trưởng ban tiên záo như Đinh tặc bi giờ, anh chánh ủy vưỡn giám sát cả đôi, thàng nào sai đường lối là táng shit vào chân dung ngai héhé

Nặc danh
22:37 18 tháng 7, 2013

Dcm đọc còm của thằn Nông Dân hài vãi, cứ như Mao Xếnh Xáng hiện hồn ấy nhẩy. Dcm nông dân sẽ là lực lượng chính của cách cái mạng dân chủ - chừa chỗ cho người khác ngu với cô Nông, anh xin cô.

Trần Võ Hoàng
23:44 18 tháng 7, 2013

Mọi vấn đề, hiện tượng ...đều xảy ra, diễn ra phát triển theo đúng quy trình quy luật của nó ( vốn có) thế nên..kệ con bà nó đi! Bàn cãi chỉ làm cho chi bộ của con Hàn Lồn này tốn tiền giả cước anh tẹc nét mà thôi...

00:30 19 tháng 7, 2013

địt mẹ chi bộ chém dài quá, đọc mỏi hết cả mắt mà chả được cái câu lồn nào ra gì

Sông Hàn
01:42 19 tháng 7, 2013

Anh đơi! Anh đơi! Đầu tiên đcm chi bộ theo đúng triền thống.

Về vấn đề nông dân và cách mệnh. Hiển nhiên nông dân đéo bao gờ là tiền phong cách mệnh được cả. Tất diên chi bộ có thể hỏi vì sao lại thế? Hai anh diềm hàng nông dân.

Chi bộ cứ soi cái cồng măng cuar cô Nông Dân thì thấy. Hiển nhiên khắp hoabf cầu đéo một cách mệnh nông dân nào thành công chung cuộc. Trăm hai ngàn niên cũng.

Vì sao? Vì nông dân vốn thủ cựu và triền thống còn cách mện hai di tân vối là mới mẻ đột biến phá đi mần lại, khai sáng đầu lâu tăm tối.

Nhưng nông dân luôn là bỏn bán máu kiệt cùng nhất cho cả cm hai quốc gia và hehe luôn khốn nạn nhất thường nhật đời sống.

Nông dân giống như bầy ngựa, phu xe còn ông chủ cm ngồi mẹ trên định hướng đưa đường. Hiển nhiên cộng sản Lừa khai sinh nhất loạt đéo bần nông lõ đít.

Để xúi nông dân bán máu bỏn đem cái giá là đất đai ga trao đổi. Để chăn bầy ngựa bỏn thu mẹ lại đất đai tức chế độ công hữu ruộng đất tại Lừa Quốc Thiên Đàng.

Công nhân cũng đéo cha tiên sư Mác râu với nào là tiền phong với tiên tiến cái đéo gì ko biết . Toàn bố láo.

Sự thực hienr nhiên làm nên cách mệnh, xây nền cm, hai đổi mới thải đều tội ở đám trí thức ăn trắng mặt trơn.

Duy trì chế độ độc tài bảo vệ nó đéo gì bằng ngu hóa trí thức (mời đọc không có bên thắng cuộc #2). Bỏn còn lại khi đe nẹt, khi khủng bố khi thí bói cho 5 hào (mặc dù đã cướp đi của bỏn 500). Thế là xong.

Êm tất.

Đới là điều hiển nhiên chi bộ có thể kiểm chứng (mời gúc khoán 10 như một minh chứng). Và nói lại đất đai cốt tử nông thôn hoàn toàn có thể trở thành con bài chính trị - kể cả với chính thể tân độc tài.

Sông Hàn
01:57 19 tháng 7, 2013

Còn với cô Ủy. Cô cổ thường hay dưng mà đcm mấy hôm nai lại đột biến ngu. Cô đéo biết đọc à? Anh nói ra rả thế mà không hiểu à? Hai phải đợi để anh vả chi cô lòi mắt ga hả?

Ngu ít thuôi, đừng danh với cô Nông Dân.

Anh nói với cô thế nài với tâm tính của tộc Lừa: cái đéo gì cũng chỉ biết trông vào đấng cứu thế (lãnh tụ), vay mượn (đến cả kim chỉ nam) trông chờ ỷ lại, thì nền độc tài nài đổ tất yếu sẽ thai bằng nền độc tài khác. Có khi còn khủng hơn. Gòi đèo mẹ cũng lại bọn nhân danh đấng cứu tinh cách mệnh quốc gia mà bán máu bần nông cả thui.

Thế tại sao đéo chịu học lấy cái hay, xây cho mình cái móng, cái nền thật vững gồi tự quyết lấy vận mệnh hai cả qgia? Trông người (cha già, lãnh tụ, Bê quang vinh... minh ting) đéo bao giờ bằng dựa vào chính sức mình.

Chỉ có vầy mới là nền móng vững chắc và cả tư duy để xd và bảo vệ dân chủ thui cô ạ.

Anh đã bao lần kđ quan điểm trước sau như nhất của anh - lãnh tụ bất hủ bến Bưa - là nơi đây trả đầu lấu về cho chi bộ. Gồi đó con nào cũng có thể tự quyết mặc mẹ chi bộ.

Sông Hàn
02:12 19 tháng 7, 2013

Trở lại vấn đề tiền phong cách mệnh. Di nhất trí thức dẫn dắt dân tộc trường tồn, đi đúng con đường phải đi. ĐCM vấn đề đặt ga bây giờ là đã đi đúng đường chửa? Hai biến thành một đám én kêu quang quác trên giời gồi vài con Bần nông phía dưới bảo: a mùa xuân sắp về.

Mai trở gió lại đau nhức nhối. Đừng hỏi tại sao??

Mười năm niên tiếng gọi dân chủ chưa hề nhớn một chút đéo nào về tầm nhìn, về tư duy. Chưa có chút nội lực đéo nào. Càng ngài càng thấy nhiều những pha quăng quật lung tung. Thế là tại sao?

Đúng hơn là đang ngài một tha hóa đi.

Vầy trí thức làm cái đéo?

Cho nên chính lúc nài nên bình tĩnh nhìn lại và lý giải nguyên nhân, tìm ra sai đúng, định hình ý tưởng đường đi vươn vươn. Không làm đc thế bốc cứt bỏ mồm luôn và ngai nhé.

Đã gọi bằng trí thức quốc gia thì phải xứng tầm. Đừng có ngồi mẹ lên cả đúng sai gồi quang quác kêu đau. Nếu hông làm đc chi bộ yêm tâm cái giá phải trả đéo có gì khác là + thêm vào quỹ thời gian chém gió của chi bộ mười, mười lăm hai 20 niên.

Đéo sao cả. Thế mới xứng truyền thống Lừa tộc.

08:05 19 tháng 7, 2013

Ui giời cu Hàn xưng danh dân chủ mờ độc quyền chân lí khác đéo Bê, ai khác ý thì quên cha cả dân chủ, nhảy đon đót như mẹ hàng cá, chửi xoe xóe văng cả đờm xanh lẫn hành và cơm dắt ở kẽ răng háhá.. anh thật không hài lòng tí nào. Đang tranh luận mờ chửi người khác ngu thì tức là thấy mình đuối, mờ đuối có nghĩa là ngu hơn, hay nói lịch sự là kém thông minh và bản lĩnh hơn kẻ kia khàkhà.. Anh vưỡn nói là dân trí phải cao, nhận thức được dân chủ thì mới thành công. Zưng lịt mệ đéo phải án binh bất động cả nước đóng kín cửa ngồi cầu kinh dân chủ 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa rồi bỗng 1 ngày vỡ òa "mặt trời vô lý chói trong tim". Trong khi đó đất nước đang lao xuống đáy vực (đéo phải bên bờ vực nhé) cuộc sống dân chúng bị dồn sát chân tường, xã hội nát đến mức tương còn gọi bằng cụ, chủ quyền đất nước y sì tỉnh Quảng Nam bên cạnh Quảng Đông, Quảng Tây.. Vậy ngồi chờ và khi nào, bao nhiêu thì biết là dân trí đủ, ai chứng nhận là đủ và không hành động thì sao biết là đủ? cu bảo đủ nhưng anh bảo chưa đủ thì chờ tiếp ah? Biết là có bom nguyên tử thì không sợ ai nhưng có nước nào không chuẩn bị vũ trang gì chỉ ngồi chờ nghiên cứu đến khi nào chế tạo xong bom nguyên tử? Có nước nào trang bị vũ khí rồi nhưng ngồi chờ có chiến tranh mà không tập trận từ đạn giả đến đạn thật? quân đội trang bị tối tân nhưng không cọ sát chiến trường luôn thì có chiến được không? Sao nói dân chủ ở VN không có bước tiến nào? 10 năm trước có ai dám nghĩ đến đi biểu tình, khiếu kiện đông với khẩu hiệu đấu tranh, kiện thủ tướng, viết bài phê phán, lên án thẳng thừng chế độ, yêu cầu đa đảng, bỏ CNXH, đổi tên nước, dân facebook với tên thật chửi rủa chính quyền công khai.. chính quyền phải đưa ra sửa đổi Hiến pháp (dù là loanh quanh) Bê phải công nhận nhiều sai lầm, nhiều sâu, phải tự kiểm điểm, bỏ phiếu tín nhiệm ở BCT và quấc hội.. vươn vươn và vươn vươn. Và Bê có tự sập hoặc tự diễn biến cũng là kết quả của sức ép dần dần chứ có kứt ấy mà tự nhiên Bê chán tiền chán quyền mà đào mồ chôn mình. Rút kinh nghiệm tìm ra phương cách hiệu quả và thiết thực trong đấu tranh dân chủ cùng lúc nỗ lực nâng cao dân trí về dân chủ mới là con đường đúng đắn. Đéo phải ngồi ôm mớ lý thuyết suông học gạo 1 lũ với nhau trong nhà rồi đợi ngày đẹp giời Bê sập. Lịt mệ sặc mùi hủ nho Tàu. Nãnh tụ dân chủ cái lìn, vừa độc tài vừa hủ nho

08:33 19 tháng 7, 2013

Mờ đm anh nói thêm là xưng xưng nói là lật đổ Bê sẽ có độc tài tồi tệ hơn là cực kỳ võ đoán, đéo có khoa học và thực tế nào chứng minh cả. Có thể không được dân chủ như ý, thậm chí độc tài kiểu Putin nhưng đéo có khả năng tồi tệ hơn cái hố phân thối hoắc ngập đến cổ như bây giờ. Thử nhìn Tuy-ni-di xem, dân trí dân chủ có cao không? Còn Ai Cập thì thằng tổng thống mới định độc tài nhưng còn xa mới bằng bác Mu-ba-rắk, mà đéo được thì đã lại làm tiếp cú nữa khá hơn đới. Đéo có bữa ăn nào miễn phí trên đời cả

09:33 19 tháng 7, 2013

He he cô Ủy cãi cố làm cái đéo gì không biết? Ngu ít thui cô ạ. Anh nói là một ngài nào đó Bê bỗng dưng tan dư bọt biển. Tức là tự biến ngai trong ĐCS.

Đó hẳn là cuộc xung đột giữa một bên là Lợi nhóm lớn (aka bên mình) và cuộc lợi ích nhóm nhỏ (aka bên ấy. Chiến cuộc nghiêng hẳn về phía Bên ấy - chứ đéo phải là Bên mình.

Bên mình chỉ được tưởng thưởng tí ti sắc màu tại cuộc lấy tín nhiệm vừa gồi. Thế là hết đéo còn gì! Sau cuộc ấy, thanh la, não bạt bỗng diên câm tịt he he!!

Vai trò của chi bộ, của đám lõ đít bần nông là rezo to tướng, tròn trịa. Đéo một chút nào rõ chửa? Đéo có trong tay bất cứ một thứ võ khí nào?

Làm đéo có cửa cho bần nông hả cô? Đương nhiên cũng đéo có cửa cho nền dân chủ thực sự, hiện hữu.

Nếu tiếp tục diễn biến vầy, anh hỏi các cô cái đéo gì sẽ kế tiếp? Cái giá phải trả sẽ là thêm vào cho các cô 15 hai hai mươi năm chém gió nữa. Chấm hết! Đéo còn gì?

Bọn Tuy ni di, Ai Cập nó khác biệt căn bản Lừa Quốc thiên đàng cô Ủy ạ. Nó gất gần với Văn minh dân chủ, còn Lừa nhà Chi bộ gần với China nhuế.

Một đàng là văn hóa Địa Trung Hải một đảng là Indochina. Một đàng tối thiểu còn có lưỡng viện, có đảng phái, một đàng sạch trơn đéo có cái gì? Cô so thế đéo được mà so?

Vậy gốt lại nó là cái gì? Chỉ có hai đường lựa chọn hoặc là một nhóm cấp tiến biết đặt lợi ích quốc gia trên lợi ích Đảng phái, hai là tự tai các cô nắm lấy quyền lực.

Mà đi đàng đéo nào các cô cũng cần tới tri thức dân chủ cả. Không khác được, nếu không vầy thì bất quá độc tài nài thai thế độc tài khác thui, căn bản vấn đề đéo được giải quyết gõ chửa?

Nặc danh
09:38 19 tháng 7, 2013

Địt con mẹ, cái thằng chính ủy này múa kiếm hay đéo chịu nủi! Chắc nó có "Tịch Tà kiếm phổ" trong tay rùi! Anh muốn so kiếm chắc phải ôn lại "Cửu Âm chân kinh". Anh khen, anh khen!!! Địt con mẹ, có khi thằng chính ủy lên thay mẹ lão Rứa cho Lừa nhờ, chớ để bọn bỏn làm ăn lầy nhầy như cứt ỉa đùn, hé hé hé...!!!
Đéo mẹ, còn cu Hàn lồn muốn mần lãnh tụ điện, nên kiên nhẫn học hỏi binh thư kiếm pháp nhá, nên luyện kiếm luôn luôn nhá. Cứ cái kiểu xây dựng "cái móng" dân chủ cho "chắc" rùi mới có dân chủ thì ... địt con mẹ đúng 100 năm sau là "có" chắc chắn, khỏi phải bàn cho thúi đầu lâu. Kiểu suy nghĩ này thì Bê rất ưng cái bụng, đám Dư lợn viên cũng tung hô kiểu si nghĩ này! Đó mới đúng là ..."rân trũ", hé hé hé...!!!
Thôi, anh đi! Chú chính ủy mần việc anh yên tâm!
Cu Hàn mạnh khỏe! Bú bia cho nhiều vầu cho đầu lâu tỉnh táo! Hố hố hố...!!! PhongThanhDương.

Nặc danh
09:43 19 tháng 7, 2013

Túm lại là tôi chả nhìn thấy con dường dân chủ nào cho Việt nam cả . theo con đường đang đi chắc phải tới hàng trăm năm sau , trừ khi có một gocbachop Việt nam. Ông gocbaChoops việt nam ơi ông ở đâu ,ông xuất hiện mau không đất nước này sẽ bị chúng phá cho tan hoang.

10:17 19 tháng 7, 2013

Hình như cu Hàn đéo biết tranh luận thì phải, vưỡn cái giọng vừa điếc vừa bỏ bóng đá người, nói lấy được thì khá thế đéo nào được. Cái câu ngu ít thui dành cho cu anh thấy là đúng chỗ nhứt so với tất cả thành viên của chi bộ háháhá..

10:59 19 tháng 7, 2013

Những gì cần nói thằng cu tí nói mịa nó rồi, những chuyện ấy anh cho rằng cấm cãi. Nếu chưa trang bị được cho cần lao kiến thức dân chủ, để cho họ nổi xung lên là vứt hết. Chi bộ chửi nhau đã lâu mà đéo thẩm được tính nhau, thua anh mí nại thằng phờ sờ hết cả.

NôngDân
14:50 19 tháng 7, 2013

+ Con Hàn cứ ngụy biện mãi là thế nào nhỉ?. Trong tất cả các bình luận ở đây có ai nói Nông dân sẽ làm cách mạng thành công tới trung cuộc đâu nhỉ?. Có chăng các comment chỉ khẳng định muốn có sự thay đổi thì đừng bỏ qua lực lượng Nông dân. Cho dù Bê có chia rẽ, phân giã, nhưng ngọn lửa sẽ bắt đầu từ Nông dân, sau đó mới loang ra các lực lượng khác, nó sẽ thiêu cháy và xóa sổ Bê. Nhưng sau đó, tầng lớp nào sẽ đứng ra “xây dựng lại” thì chưa thể khẳng định được, nhưng chắc chắn không có gì phải sợ cả.
+ Con Hàn đang muốn mọi người tư duy theo lập luận của Bê, rằng thì là “ phải duy trì sự ổn định” để còn “phát triển”. Cứ duy trì thế này có phát triển cái con cù cặc. Chẳng qua Chúng muốn mọi người đừng làm gì cả, để Chúng tiếp tục liếm láp, hút máu mủ của người dân, tiếp tục bán dần những thứ mà tổ tiên để lại… thế thôi. Nếu con Hàn được giao nhiệm vụ đi tuyên truyển cho Bê, thì đéo hoàn thành nhiệm vụ rồi!.
+ Thôi tớ đéo viết nữa, Tặng Anh Em trong chi bộ bài hát này.

15:58 19 tháng 7, 2013

@ Cô Nông dân: "Con Hàn đang muốn mọi người tư duy theo lập luận của Bê, rằng thì là “ phải duy trì sự ổn định” để còn “phát triển”. Cứ duy trì thế này có phát triển cái con cù cặc".

Cái đcm! Cô Nông dân toàn nói lấy được. Chán đéo muốn nói với cô nữa.

Vắn tắt quan điểm của anh thế nài: Dân Chủ ở Lừa có hai con đường một là từ trên xuống (trông vào lực lượng cấp tiến) hai là từ dưới lên. Với bất cứ đường nào thì công dân cũng phải có được vũ khí tối thượng của mình đó là sự hiểu và cần dân chủ.

Đó là nền móng vững chắc nhất. Không có hai điều ấy chỉ là xây lâu đài trên cát thui. Lạc hậu với thiên hạ cả trăm niên về tâm tính gồi mà đéo biết cầu tiến bộ thì chỉ có đi bốc cứt đổ bô thôi.

17:31 19 tháng 7, 2013

"với bất cứ đường nào thì công dân phải có vũ khí tối thượng của mình đó là sự hiểu và cần dân chủ". Câu này nghe được đây. Hiện tại dân Lừa có cần dân chủ không? Phải làm gì để ng dân hiểu biết dân chủ? Có bao nhiêu người hiểu biết dân chủ ở xứ Lừa? Cần bao nhiêu niên để xây dưng nền dân chủ nếu theo đường lối của lãnh tụ cu Hàn? Trả lời không xong thì nhờ bí thơ Cu Tí ...hô hô


19:11 19 tháng 7, 2013

thôi cu Hàn đừng luẩn quẩn nữa chi bộ nghe mệt và nhàm chán lắm. Để bí thơ Cu Tí phát biểu khá hơn nhiều

19:20 19 tháng 7, 2013

ĐCM con Ủy nài độc tài đéo chịu nủi. Đến lãnh tụ nó còn cấm mồm cấm miệng thì còn xá đéo gì ai nữa? Đồ bù zú mặt lìn trao he he!!

18:03 20 tháng 7, 2013

Đói thấy mẹ mà nói dân chủ ai nghe? Thay đổi thời thế làm ăn khá giả mới nói được, chờ dân chủ ở mấy thằng ốm đói thì đến bao giờ?

15:09 27 tháng 7, 2013

Quan điểm về dân chủ hóa xã hội ở VN của Sông Hàn cơ bản đúng .

Lịch sử rồi sẽ chứng minh dân chủ hóa xã hội ở VN rồi cũng sẽ xảy ra như phần lớn những chuyển đổi dân chủ trong "phe"XHCN ở Liên xô ,Đông Âu những năm gần đây .

Đa phần công nhân ,nông dân trong xã hội có nhu cầu và một xã hội dân chủ nhưng với họ cơm áo gạo tiền còn quan trọng hơn lý tưởng về một cách mạng dân chủ màu nọ màu kia.Họ sẵn sàng tham gia thực thi xã hội dân chủ nhưng họ cần có người dẫn đường đủ uy tín,tự họ là chưa đủ.

Trí thức luôn là lực lượng thức thời nhưng cũng thường luôn thiếu lửa.Thông thường trí thức làm việc bằng chữ nghĩa tư duy,nếu có sự kết hợp hành động trong tâm người trí thức anh ta đã đứng tầm và trở thành lượng lượng cách mạng ,lực lượng tiên phong tiến bộ của xã hội.Số trí thức song toàn văn võ như vầy không nhiều nhưng họ luôn là người khởi xướng và đầu tầu trong những sự kiện "biến cải vũng lên đồi"của xã hội.

Cũng như ở Liên xô và Đông âu trước đây,Ở VN hiện nay,không phải tất cả cán bộ Đảng viên đều lợi dụng cơ chế độc quyền cầu lợi, có không ít những Đảng viên,cán bộ lãnh đạo trong sạch ,có tâm(tin yêu dân chủ),có tầm(có tri thức về xã hội dân chủ)và chính số này sẽ là điểm tựa để phát huy động lực dân chủ trong cộng đồng công nông thực thi thành công dân chủ hóa xã hội một cách bền vững,hiệu quả trong hòa bình.Họ chưa làm được một phần bởi động lực dân chủ của người dân chưa vượt tầm cơm áo gạo tiền thường ngày,chưa tiếp cận đủ liều những giá trị nhân văn nhân quyền vốn có của dân chủ.

Mặt khác mâu thuẫn giữa độc quyền chính trị (chủ thể trong hiện trạng )và thể chế kinh tế thị trường dù đã khá gay gắt (chủ thể kinh tế thị trường còn vị thành niên)nhưng chưa đến hồi đỉnh điểm,quả dân chủ hóa xã hội toàn diện ở VN như Liên Xô hay Đông âu là chưa thật chín muồi.

Chín tháng mười ngày các bác nhé,đừng mong chờ đứa trẻ đẻ non mà không chết yểu trong thế giới hội nhập và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo