Tịt tuốt: Nhận thức về Mác xít

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 201335nhận xét

Đây là cồng măng của Tịt Tuốt bên chỗ Hiệu Minh đáp lại lời với Dove. 

Dove (aka Đốp) là cha căng chú kiết nầu? Một cồng sỹ, một nhà kinh viện cỡ tương đương Trọng Bí Thư, Dove nhiệt tình tin tưởng vầu cộng sản tốn và những minh quân cộng sản (củ tỷ như Đặng Tiểu Bình), hay ông Cụ của xứ Lừa.

Trong một cồng măng của mềnh, Dove bày tỏ sự thất vọng đối với cộng sản tốt, ngược lại Dove bày tỏ niềm tin yêu thiết tha với Cộng Sản tốt, ông cho rằng có thể bãi bỏ điều bốn, và cộng sản tốt có thể tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân chủ một vế trong cách mạng dân tộc dân chủ. 

Ở một khía cạnh nầu đó, thì Dove kinh viện nhưng cũng thuộc thành phần cấp tiến, có thể liệt vào hạng tha hóa về đạo đức, tư tưởng, chính trị như cụ Tổng trọng đã từng ví von, miệt thị.

Nhận thức cộng sản?
Bản thân lãnh tụ cho rằng: Cộng Sản là đối nghịch với dân chủ, bất chấp những nỗ lực và mong cầu dân chủ hóa trong chính nội bộ những người cộng sản, thì việc độc tôn tư tưởng, luôn là rào cản lớn nhất, khắc nghiệt nhất đối với những tư tưởng cấp tiến. 

Độc tôn tư tưởng tất yếu dẫn tới độc tài, bài trừ, tiêu diệt và miệt thị bất đồng chính kiến.

Chủ nghĩa mác xít như lãnh tụ từng được học ngay trong giảng đường Thiên đường chủ nghĩa thì đó là chủ nghĩa phi nhân văn, giã man và tàn bạo. Một chủ thuyết mà chỉ nhìn tới khía cạnh xung đột, đấu tranh, cổ vũ cho đấu tranh giai cấp, xủi bẩy thằng này đào mồ chôn thằng kia, chủ nghĩa đó không phi nhân văn thì là gì? 

Trong lịch sử hiện đại, ngoại trừ bạn Hít Le thì hầu hết các vụ thảm sát kinh điển đều được đẻ ra từ nòng súng, cái đầu của những nhà Cộng Sản chân chính. Liên Xô nước mẹ một thời có Xittalin, China có Mao Trạch Đông vừng hồng soi sáng và Đại Cách Mạng văn hóa bất hủ, Bắc Triều có nhà họ Kim, Khơ Me có Pon Pốt, và ngai cả ông Cụ cũng nhỡ tay giết mẹ mất tram mấy chục ngàn người?? Đầu tố vài trăm ngàn người!

Đó là những ví dụ sinh động, đầy hiện sinh về chủ thuyết cộng sản và cộng sản vĩ đại!

Những luận thuyết của Mác về sự ra đời ý nghĩa vai trò của Nhà nước, Pháp Luật, Tôn giáo đều hết sức phiến diện và không đầy đủ. Chẳng hạn: Nhà nước ga đời không phải đơn thuần chỉ là công cụ của giai cấp thống trị, Nhà nước còn là đại diện cho một quốc gia dân tộc thống nhất có chủ quyền và những điều thiêng liêng của một dân tộc đó. 

Thôi loằng ngoằng đéo giề nữa mời chi bộ chiêm nghiệm chủ nghĩa Cộng Sản đến từ Tịt tuốt.

Mác xít bằng tịt tuốt
Nhân lão Cua còn cưỡi hạc chu du thiên hạ, chưa ra entry mới, tranh thủ tếu táo đôi lời với cụ Đốp đây!
Sự thật thì sau khi Lenin chết thì ai mà nói tới chủ nghĩa Marxist nữa, cả chủ nghĩa Marxist-Leninist, ngày nay cũng chả ai thèm bàn tới. Các nước Đông Âu và những nước Liên Xô cũ một thời theo kinh điển Marxist-Leninist, cũng đã vứt chúng vào sọt rác mà theo thể chế dân chủ. Không biết cụ Đốp có biết tại sao lại như vậy??? Nếu cụ Đốp trả lời được các câu hỏi trên thì cụ Đốp quả là một người siêu-marxist. Bằng ngược lại, thì cho phép tôi được nói rằng cụ Đốp chỉ là ‘Marxist học lóm’ hoặc ‘Marxist làm dáng’. Thánh với chả thiếc!
Ở Việt Nam khi xưa thì đảng CSVN theo chủ nghĩa “Đầu Stalinist Đít Maoist” (may mà không có HoChiMinh-ist), còn hiện nay thì họ đang theo một cái chủ nghĩa rất là quái đản, “Đầu Tư Bản Đít Cộng Sản”, đó là “Kinh Tế Thị Trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”??? Chỉ còn mỗi cụ Đốp nói về Thánh Karl Marx với thánh Lê Ninh. Nhưng cụ chỉ nhắm mắt ca ngợi nào là chúng vĩ đại, nào là cụ Đặng Tiểu Bình dạy rằng hãy học theo chủ nghĩa Mac Lê nên mới đưa TQ hoá rồng thì nước Nam ta cũng nên dùng nó để mà thực hiện cách mạng dân chủ..v.v…Thôi thì cũng đành chiều cụ Đốp, ‘bố nhắng’ với cụ một chút cho nó dzui cửa, dzui hang!
Giản lược thì Karl Marx dùng định đề nguyên thủy (thời săn bắn và lượm hái) xã hội con người là một xã hội Cộng-sản… cho tới khi nẩy sinh ra tư hữu thì vật chất là yếu tố quyết định cho mọi cung cách hành xử của con người trong xã hội… Từ đó, lịch sử xã hội con nguời là những cuộc “đấu tranh giai cấp” liên tục, trong đó nguyên do chính là vật chất, là kinh tế…’ Và rồi với con mắt ‘duy vật sử quan’ ông dùng ‘biện chứng pháp duy vật’ biện tới biện lui cho tới một ‘thiên đàng cộng sản’.
Cái ‘tục’ nhất của chủ nghĩa Cộng-sản là tới ‘thiên đường cộng sản’ thì ‘biện chứng’ bị tịt. Chính đề là ‘thiên đường cộng sản’, vậy phản đề là cái gì? Và sau đó tổng đề (mới) là cái gì?… Tịt!, Tịt!, và Tịt! giống như cái tên Tịt Tuốt của tôi đây!
Đồng ý là Karl Marx đã chứng minh được một điểm quan trọng, đó là “giá trị thặng dư” lao động trong phương thức sản xuất của chế độ tư bản thời đó, và đó cũng chính là sự bóc lột những người lao động của giới chủ nhân. Nhưng rất tiếc, ông đã dự kiến sai hoàn toàn về nền kinh tế và chế độ tư bản (dân chủ tư sản, theo như Lenin) trong tương lai, và ông cũng không phác họa được một xã hội Cộng-sản trong tương lai nó như thế nào.
Hình như trước khi chết, ở một lúc nào đó ông đã thấy được cái ‘không tưởng’ của mình: “Tôi không phải là người Cộng-sản”.
Nếu mà Marx và Engels có sống dậy thì có lẽ điều đau khổ nhất của hai ông là thay vì những ‘nhà nước tự biến mất’ để trở thành các “công xã” thì nó lại lòi ra cái “ĐẢNG”, một ‘siêu đẳng cấp’ mới, một giới thống trị mới đầy quyền lực và có thể được liệt kê vào hạng đàn áp, tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại.
Sự thật đối với phương Tây, khi Marx đưa ra ‘biện chứng pháp’ của Hegel thì nó là một cái gì lạ và mới mẻ lắm, Chứ đối với phương Đông thì nó đã cũ rích từ ngàn xưa. Các cụ nhà nho khi xưa thì gọi nó là “Dịch”, thuyết âm-dương, Phật-giáo thì là “sắc bất dị không, không bất dị sắc”, còn dân quê chúng tôi thì càng đơn giản hơn, nó chính là “lá mặt lá trái” chứ có cái gì lạ đâu.
Cũng Xin nhắc lại ở đây vài ý về chính quyền Mac Le mà tôi đã post ở đâu đó trong hang Cua trước đây: Lenin nhìn đã thấy ở chủ nghĩa Marx một vũ khí lý tưởng để không những chỉ phá hoại mà còn cướp chính quyền: nó có vóc dáng của một triết lý cách mạng và có thể động viên được nhiều người, trong khi để cướp được chính quyền chỉ cần một đội ngũ tầm vóc vừa phải nhưng có kỷ luật và quyết tâm. Chủ nghĩa Marx cũng rất hợp với tâm lý cách mạng của người Nga lúc đó: nó bác bỏ mọi giá trị đạo đức, coi bóc lột và đấu tranh giai cấp là tự nhiên, những gì đúng là những gì có lợi cho mục tiêu theo đuổi, cứu cánh biện minh cho phương tiện, Marx cũng không quan tâm tới những ý niệm quốc gia và dân tộc.
Lenin đã phát minh ra cả một lý thuyết khủng bố để bổ túc cho tư tưởng của Marx. Ông ta đã nắm được chính quyền bằng vũ lực nhờ một đội ngũ nhỏ nhưng kỷ luật và sau đó thi hành chính sách khủng bố toàn diện và tuyệt đối trong nội bộ đảng cũng như đối với xã hội.
Mọi thông tin và mọi quyền tự do đều bị xóa bỏ. Phải khống chế tư tưởng để triệt tiêu mọi ý định chống đối , phải dùng bạo lực để tiêu diệt những chống đối còn lại, và bạo lực phải cực kỳ hung bạo để gây kinh hoàng. Chính quyền Mác-Lênin thực hiện đấu tranh giai cấp và Lenin quan niệm đấu tranh giai cấp là nội chiến liên tục.
Chính quyền Mác- Lênin là một chính quyền lâm chiến với nhân dân của chính mình.
Nói thêm với cụ Đốp rằng cụ đừng đem “mùa xuân Ả rập” ra hù doạ, và cũng đừng đem Trung Quốc ra làm miếng bánh vẽ! TQ sẽ sụp đổ chỉ bởi chính tự trọng của nó. Cái gì quá lớn sẽ vận động theo chiều hướng nhỏ đi, cái nhỏ sẽ vận động theo chiều ngược lại, đó là xu hướng tất yếu. Khi quá trình tăng trưởng hiện tại đạt tới mức tối hạn, dân số già đi do chính sách 1 con, TQ sẽ bước vào suy thoái và một số bong bóng sẽ vỡ kèm theo hỗn loạn xã hội. Điều đó gần như chắc chắn xảy ra bởi chính ý thức hệ, chế độ chính trị và văn hóa TQ bản thân nó đã mang tính hủy diệt.
Khi Reagan được phỏng vấn về mục tiêu của Mỹ trong Chiến tranh lạnh, ông ta nói : “Quan điểm của tôi về chính sách của Mỹ với Liên Xô là vô cùng đơn giản – chẳng có chính sách nào. Bởi họ nhất định sẽ thua và chúng ta sẽ thắng, đó là điều tôi chắc.”Sông Hàn, email liên hệ: hantimes01@gmail.com
Share this article :

+ nhận xét + 35 nhận xét

11:03 2 tháng 3, 2013

tủ lạnh,bình luận chuyện này nữa đi http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/03/130302_gen_huong_retires.shtml

11:11 2 tháng 3, 2013

về vụ mác lê này, thằng em lớp 12 của em vẫn còn lơ mơ bị nhồi sọ, nó nói về cơ bản thì mác lê vẫn đúng đấy chứ, nó hướng tới 1 xã hội tốt đẹp mà, mác lê không xấu chỉ có người làm theo nó thì xấu.
nó nói không lẽ xã hội con người sinh ra là có lòng tham rồi vậy há há.
đcm thôi lớp 12 thì cứ để nó học, sau này tư tưởng chính trị sẽ phải khác.
lại còn hôm nọ gặp bà kia, năm nay 26 tuổi rồi mà khi nge chuyện ông cụ nằm đó không phải là HCM mà có thể là tình báo TQ, bà ấy nói TQ làm vậy để làm gì? TQ cài tình báo vào VN thì có lợi gì cho nó chứ??
đcm đến chết cười.

11:38 2 tháng 3, 2013

1/ "Độc tôn tư tưởng tất yếu dẫn tới độc tài, bài trừ, tiêu diệt và miệt thị bất đồng chính kiến."?
- đúng
2/ Cộng sản, với mô hình Nhà nước kiểu Lê Nin, là Nhà nước của "chuyên chính giai cấp", nghĩa là dựa trên sự chuyên chế của một (số) giai cấp lên toàn bộ những thứ còn lại, nó - lúc nào cũng vậy (as I said) doomed thoái hóa thành sự chuyên chế của một số ít trong những kẻ cầm quyền chóp bu (mà con đường đi đến quyền lực của những kẻ này -trong giai đoạn thoái hóa) đa phần là phi Dân chủ)
Nhà nước (quyền lực) luôn luôn có xu hướng thoái hóa, nhưng Nhà nước độc tôn (không có đối lập) lại càng nhanh chóng thoái hóa.
đó là lí do vì sao: "Liên Xô đổ khi đời ta ba tuổi" he he...
>>> vậy thì?
Để "vậy thì" phải trả lời các câu hỏi sau đã:

Nếu bây giờ Đảng ta từ bỏ vai trò của mình và thực hiện đa đảng ở Vietnam?
thì chúng ta sẽ có rất nhiều đảng ra đời.
Loại 1:
Các đảng đc thành lập từ thế giới ...ảo:
1/ Đảng "Tân Việt Tân" của đám Lê Công Định, v.v...
2/ Đảng "Cưỡi gió chém sóng" của Triệu Thị Trinh Hằng (đã đổi tên sau khi đi ...cải tạo)
3/ Đảng "Tôi tặng đảng này cho các bạn" của "Diện Hán Nôm"
4/ Đảng "Chúa và các thánh thần" do giáo xứ Thái Hà và Vinh liên minh lại
5/ Đảng "Quảng Bìn quê eng" của Nguyễn Quang Lập
6/ Đảng"Thăn và vơ" (chứ không phải là Thơ và Văn đâu nhé) của một số Nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ do Hữu Thỉnh làm Tổng BT
7/ Đảng "Mông đít hít đớp" do một "họa sĩ lớn" là Chủ tịch
....
Loại 2:
Các đảng được thành lập từ thế giới thật:
1/ Đảng "Bạn tâm tình của những người giàu" do cựu CT Ng. M. Triết làm thủ lĩnh
2/ Đảng "Nobel và Ruồi" do B. ruồi thủ lĩnh
3/ Đảng "Những đứa cháu của Bác Mao" - do một chú tướng của Vietnam làm TBT
4/ Đảng "Người Hoa yêu Vietnam" do Hoa kiều lập ra
5/ Đảng "80K." - TBT do các bạn tự suy lấy (xem biển số xe thì biết)
4/ và dĩ nhiên là Đảng "X." - he he...
...và hãy thử tưởng tượng đi, cái gì sẽ dến với Đất nước ta lúc đó?
Related:
http://tranhung09.blogspot.com/2013/03/du-luan-vien-yeu-nuoc-phan-cong-coi-uoc.html

16:12 2 tháng 3, 2013

Tủ lạnh
Làm sao hai cái từ kiểm tra Người hay Ma (bên Hantimes.info) phải to to một tí.
Ta gần như mù, nên ko thể nào đọc đc

16:12 2 tháng 3, 2013

Đảng ta có cái quạt Mo
dân làng xin đổi ba bò chín trâu
đảng rằng thế chả đủ đâu
dân làng thêm cái ao sâu cá mè
đảng rằng mè chửa đủ nghe
dân làng chậc lưỡi thêm bè gỗ lim
đảng rằng lim....thế còn chim?
dân làng nín bụng đôi chim đồ mồi
đảng rằng mồi, thế còn ...xôi?
dân làng quay đít đảng ngồi với ...Mo.

16:25 2 tháng 3, 2013

uầy uầy, bến đéo lo nhập mã đâu, tất cả phải tiện nhất, hữu ích nhất cho bựa viên mà. Dưng cô Ma và chi bộ đừng cồng bên info nhế. Đó chỉ là bản thử nghiệm, sau nài sẽ set up cho trang nài mà!

16:33 2 tháng 3, 2013

OK

19:09 2 tháng 3, 2013

Lão dove thì băn khoăn vịt sẽ " dân chủ" thế nào. Còn tịt tuốt thì bảo tại sao phải dân chủ. Hai lão này tuy tranh luận gắt gao, dưng nhà cua nên cảm ơn hai lão ý. Đcm, mình cũng đồng ý với lão Dove, nếu có dân chủ cũng phải nhìn ra chân lý đã. Nên nhớ, những ngài xưa, tự dân vịt chọn ra lãnh tụ. Bên lão tran hung có một bài về dân chủ rất hay, thằng lãnh tụ đưa về đây mà chém.http://tranhung09.blogspot.com/2013/03/du-luan-vien-yeu-nuoc-phan-cong-coi-uoc.html

Chính Ủy
05:07 3 tháng 3, 2013

Cái bài Đại Cùn giới thiệu bên tranhung09 y như trẻ con nói chuyện ông bành tổ. Chả khác bần nông đứng sau đít trân bàn chuyện phóng vệ tinh lên vũ trụ. Chính xác trình độ trẻ em thất học mới nhớn. Thằng ấy hiện nay cần đi học bổ túc văn hóa cấp 2 chứ nói chiện chính chị chính em làm cái kặt gì.

07:42 3 tháng 3, 2013

Thằng ấy hiện nay cần đi học bổ túc văn hóa cấp 2 chứ nói chiện chính chị chính em làm cái kặt gì.
from comment in tranhung09:
"...Cố đọc đến 1/3 đã thấy người viết hết sức ngớ ngẩn, chả có kiến thức gì, lập luận không ra hồn, nói năng nhăng cuội lảm nhảm."?
- đây mới là nhăng cuội, lảm nhảm.
bước tiếp sau của lảm nhảm là chửi đổng và gào thét.

07:44 3 tháng 3, 2013

nói xa hơn, bản thân tự đặt cho mình cái tên "chính ủy" cũng nói lên rằng: có vấn đề ở não.

09:16 3 tháng 3, 2013

Dư luận viên....
Ai cũng thấy: có rất nhiều người
- không viết bài riêng của mình (vì một hay nhiều lí do đủ loại, ...)
- thậm chí có thể không có Web riêng của mình
họ đọc, xem, ...những thứ treo trên mạng và
- nhận xét, đánh giá..."commment" bằng kiến thức, hiểu biết, xúc cảm, quan điểm v.v...của mình
- san sẻ cho bạn bè, người thân (thật) và cả những bạn bè ảo những thứ đó, (with or without) những đánh giá riêng của mình
và hầu hết những đánh giá, comments đó đều chứa đựng lí lẽ, tư duy ...của họ.
"dư luận viên" cũng nằm trong số "rất nhiều người" này, chỉ với...một sự khác biệt "nho nhỏ" thôi:
Những "comments" của họ
- cực kì ngắn gọn , gọn đến mức - thường thì - không có nội dung
- không có lí lẽ nào
- khối từ vựng của họ, quay đi quẩn lại, chỉ là thế này: thằng này ngu quá, địt mẹ nó, con này chưa học hết lớp 3 (hay 2, hay "bổ túc văn hóa"...) , thằng này tâm thần,
nếu bạn dạo mấy vòng trên mạng, bạn sẽ thấy rằng: ai cần và ai có nhiều "dư luận viên".
xa hơn:
nếu những tác giả của "những ý tưởng mới" trở thành những lãnh tụ tinh thần của một "cuộc cách mạng ánh sáng" ở Vietnam hôm nay, ngay bây giờ, thì bạn sẽ dễ thấy rằng cái "đạo quân tiên phong" của những lãnh tụ này là ai chứ?
nghĩa là:
- bạn sẽ bị bẻ gãy cổ không cần Tòa án
- bạn sẽ bị chém không cần lí lẽ
- bạn sẽ bị ném đá (trong thế giới thật) đến chết mà vẫn ko hiểu vì sao
...Cái "đạo quân tiên phong" sẽ tràn ra đường phố, làng bản để tìm và diệt những người không nghĩ, không nói như những "lãnh tụ" của chúng.
Nhưng ...đó chỉ là giai đoạn I.
Giai đoạn II:
Sau khi chán chê việc ném đá, chém, bẻ cổ trong nền nhạc của chửi rủa, la hét, gào thét...cái "đạo quân tiên phong" này sẽ quay lại ...hỏi tội những "lãnh tụ"của chúng.
Và cũng chả phải vì một lí lẽ, một suy nghĩ, một căn cớ nào đâu:
Đơn giản chỉ vì ......một thằng trong chúng - tình cờ thôi - tự dưng "xuất thần" (có thể vì rượu, có thể vì gái, có thể vì "ngực lép bốn ngàn năm" v.v..) và hỏi đám đông xung quanh hắn rằng: Địt mẹ, tai sao chúng ta không là lãnh tụ?
cái gì sau đó?
là cái này: ném đá, chém, bẻ cổ sẽ đc bọn này dùng tặng cho nhau.
Hết cách mạng ánh sáng.

10:28 3 tháng 3, 2013

@Mafiovi
Có vấn đề gì cô cứ chửi thẳng hay hơn, dừng vu khống con chính ủy như thế!?

10:33 3 tháng 3, 2013

@Chính Ủy
tuy lý luận thằng đó cũng... cùn như tớ, dưng nó nói đúng mẹ bản chất dân vịt ngan ấy chứ !? Đéo cần thiết cứ phải nói cho hay mới đúng, lão thợ cạo cũng phải công nhận điều này.

10:34 3 tháng 3, 2013

"Người Mỹ thiết kế bộ máy nhà nước của họ, đó là một bản thiết kế không hoàn hảo, nhưng nó là bản thiết kế để cho mọi sai lầm có thể sửa chữa với ít hao tổn nhất cho nhân dân, đất nước".?
- ko có gì mới, Kiên ạ.
Nên đừng có phát minh ra cái xe đạp làm gì.
Mà có xe đạp đi nữa, thì cũng nên nhớ rằng: thứ đó ko phải đi trên địa hình nào cũng đc.
http://tranhung09.blogspot.com/2013/03/su-lap-lo-nua-voi-va-han-che-ve-tu-duy.html

10:38 3 tháng 3, 2013

@Đại cùn:
1/ Vu khống ư?
thế cái này là "buộc tội có cán cứ" chắc:

Thằng ấy hiện nay cần đi học bổ túc văn hóa cấp 2 chứ nói chiện chính chị chính em làm cái kặt gì.
from comment in tranhung09:
"...Cố đọc đến 1/3 đã thấy người viết hết sức ngớ ngẩn, chả có kiến thức gì, lập luận không ra hồn, nói năng nhăng cuội lảm nhảm."?
2/ "Đéo cần thiết cứ phải nói cho hay mới đúng, lão thợ cạo cũng phải công nhận điều này."?
- tuyệt
cái cần nhất là ĐÚNG .
Nhưng ....hầu như tất cả mọi cái ĐÚNG đều phải đc chứng minh

Chính Ủy
10:39 3 tháng 3, 2013

@madam Má Fìu: cay cú thù dai từ hồi bị chửi vỗ mặt vì tội a dua nói xấu Ba Sàm hả? Trước có học hành gì không? nếu có nói năng gẫy gọn vào, đừng lảm nhảm u ơ "con kiến nó leo cành đa" điếu ai hạ cố quan tâm đọc đâu; đừng cố tạo phong cách bằng cách xưng ta nghe như bọn đồng cốt và viết câu cú như kít ấy để gây ấn tượng rẻ tiền, nó chỉ làm người ta liên tưởng đến bệnh tâm thần phân liệt thôi; từ ngữ tư tưởng lộn xộn chắc do tẩu hỏa nhập ma hả?... Quan hệ gì với thằng/con bình dân học vụ ỉa đùn viết bài mèo mửa kia mà nhảy quẩng lên như gái đĩ ngồi phải cọc thế hả madam? Tự nhiên gào lên như bị nhét cứt vào mồm ấy? Bệnh quá thì vào nhà thương làm phúc nghỉ chứ vào mạng đọc làm gì cho nặng thêm? Biết là thần kinh không ai chấp nhưng cũng vừa vừa thôi chứ. Làm anh mất thì giờ. Bố khỉ của nợ dở hơi dở hồn ở đâu ấy! cứ thấy người sang bắc quàng làm họ lao vào mong anh chửi cho mấy lời vàng ngọc.

10:45 3 tháng 3, 2013

@chính ủy: Bạn hát hay quá rồi.
và cảm ơn bạn đã chứng minh giúp ta rằng: ta đúng.

10:51 3 tháng 3, 2013

@Chính Ủy
Khà khà khà, Thằng ấy nó viết về dân vịt có sai đâu. Mài là chính ủy mà cũng ngoa mồm bỏ mẹ đấy thôi !? con vannguyen mấy bữa đi tu không thì bến mở hàng xôm phải biết.

10:55 3 tháng 3, 2013

đcm Con ủy! Phải công nhận là những cồng măng của cô Ma khiến anh cảm thấy gất bức bối. Lối cồng của cô cổ luôn luôn có cái đéo giề đó trúc trắc, rối rắm. Nhưng cô cổ nói tiếng nói của mềnh, bến nài tôn trọng những kẻ tiếng nói của mềnh, hiểu chửa?

Về phẩn cô Ma Phít làm ơn cồng gãy gọn, rõ ý vầu cho anh với chi bộ thưởng lãm. Cô bao dung, xứng đáng là đảng viên thoái hóa đạo đức, nhưng anh nghĩ cô đéo nhất thiết phải làm rối mọi thứ như thế!

@ Cô Cùn: Bọn được gọi là dư luận viên hay những đửa ủng hộ Bê, có vài đứa sáng ý có lý luận, củ tỷ như cô Tiên, con Lừa đông La, hai cái thằng cô vừa gới thiệu. Nhưng địt con mẹ, bỏn đều chung một thứ xuẩn ngốc là đéo chịu nghe, chịu hiểu những kẻ nói khác. Viết entry thì loằng ngoằng, dẫn nhập lung tung.

Bằng thế đéo nầu được tinh thần bến bựa bất hu? Anh tuyệt đối đéo tha rác về rõ chửa?

Còn chi bộ: mẹc xà lù chi bộ, sinh hoạt bến bựa bâu lâu mà vẫn còn câu nệ vầu Chính Ủy hai Ta là thế đéo nào hả? Nó đơn gản chỉ là danh từ bình thường, đại từ nhân xưng khả dĩ in như anh nổ mẹ thành lãnh tụ bất hủ mặt lồn trao.

Việc đéo giề đâu mà phải móc họng nhâu những thứ đó. Cái quan trọng là các cô vả vầu mồm nhâu những sai đúng ấy. Các cô vả nhâu những thứ đó, thì việc đéo giề anh phải nổi cạu vả vầu mồm các cô hả hả?

Vấn đề ở đơi đó chính là chủ thuyết cộng sản sai hay đúng, những luận thuyêt của Mác xít về sự ra đời của nhà nước, pháp luật, tôn giáo nó đúng, sai ở chỗ nầu, nhà nước cộng sản đúng hay sai?

Hai vấn đề phi chính trị hóa quân đội nó đúng sai thế nầu?

Địt mẹ, những vấn đề lớn lao gất, ăn trong nhận thức gất, nền tảng cơ bản gất. Vậy mà đéo con nào quan tâm chỉ đi chửi nhau càn xiên những thứ vớ vẩn là sao hả?

Chi bộ cùng anh ra rả chửi Bê, nhưng đã đứa nầu tính hết các bài khi Bê đổ đánh rụp cái thì sao chưa? Xứ nài đi sẽ đi về đâu?

Chi bộ những con lừa lông lỗ về dân chủ vầy mà lại đòi hỏi có (sở hữu) được dân chủ ư? Đi móc shit ngai cho anh? Công lao anh giáo hóa chi bộ đổ mẹ xuống sông xuống biển gồi.

Chi bộ là tinh hoa mà còn trông ơn thiên chúa, trông đấng minh quân mà đéo từng tin vầu mềnh, vậy thì bần nông sở hữu dân chủ, kiến tạo và bảo vệ dân chủ cái đầu bòi anh đơi này. Lũ bù zú thối tha, mặt \./ zớ zẩn!

Lũ mẹc xà lù!!

Thôi anh chửi dài quá, liệt mẹ gồi. Chúc chi bộ chửi nhau theo đúng định hướng và bác ái nhuế!

Chính Ủy
11:08 3 tháng 3, 2013

@Đại Cùn:
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đi với IC ẩm chập mạch, 3 sôi 2 lạnh thì phải dội nước lạnh cho tỉnh. Ai cũng được như Đại Cùn thì đời chỉ toàn lời ca tiếng hát, hoa thơm bướm lượn, giai thanh gái lịch, anh cũng từ chức chính ủy luôn hehe

@madam Má Fìu:
Vâng thì bà đúng bà hay bà tỉnh táo, nhất bà!

11:19 3 tháng 3, 2013

Nói với thằng lãnh tụ lơ ngơ, thuyết cộng sản đéo hề sai một tẹo. Dưng nó đéo thể áp dụng vào cái xã hội loài người, bởi cái giống người nó không phải là cái máy. cái thuyết phi chính trị quân đội cũng thế thôi, lính của mình không có chính trị viên thì hỏng cả. kỷ luật là sức mạnh của quân đội nhà mình chứ không phải là vũ khí như đứa khác. Có nhiều đứa cứ hô hào hòa giải dân tộc, mà tớ đéo biết là dân tộc như nào. Hay là hòa giải cộng hòa với cộng sản? Một cái thằng chôn lâu rồi chưa chết, còn một thằng sắp ngẻo chưa chôn,hòa giải chúng làm cái đéo gì không biết.

11:22 3 tháng 3, 2013

Vầy theo mài, con đại cùn, hòa giải cái đéo giề đây?

11:31 3 tháng 3, 2013

@SÔNG HÀN
Xin nói luôn và ngai là đéo cần đứa nầu hòa giải gì sất. Để chúng chửi nhau đến phù mỏ thì tự chúng hiểu ra chân lý !? Mà có cố tình cũng đéo thế nào hòa giải được đâu, để thời gian ra mà lo việc khác. Tớ cũng biết có một vài việc khác, dưng mà anh đéo nói thế mới tài. he he

12:11 3 tháng 3, 2013

Thực ga cái tâm lý miệt thị, rẻ rúm kẻ đéo giống mềnh - bất đồng chính kiến nó ăn sâu bám gễ trong tâm thức Lừa mẹ nó gội. Bâu giờ Lừa loại bỏ cái tâm thức ấy, Lừa mới mần được dân chủ!

12:38 3 tháng 3, 2013

@tủ lạnh.
Đúng.
1/ Bài học đầu tiên của Dân chủ: tôn trọng khác biệt. (nhưng là những khác biệt có lí lẽ, có nội dung)
2/ v/v phi chính trị hóa QĐ:
hãy coi quân đội Mẽo.
Nó cũng ko phi chính trị.
Nó phục vụ cho cái chính trị của Tổng Tư lệnh - TT Mẽo.
QĐND Vietnam phục vụ cho cái chính trị nào?
Đó mới là việc cần bàn.
nói cách khác: cái chính trị của Nhân dân Vietnam có phải là cái Chính trị của Đảng (CSVN) ko?
đó cũng chính là tính chính đáng của đảng.
3/ Chủ thuyết cộng sản?
- là thứ vớ vẩn nhất bạn có thể thấy trong TG này.
v/đ là: đó phải chăng thực sự là chủ thuyết mà Đảng CSVN đang theo đuổi (như nó vẫn luôn hát dzậy)?

12:41 3 tháng 3, 2013

@SÔNG HÀN
Tâm lý đó rất nguy hiểm chứ đéo phải chơi đâu. Khi nào dân vịt tiến hóa bằng bến của nhà Hàn, thì khi đó mới nên bàn về dân chủ!?

Nặc danh
17:15 9 tháng 3, 2013

Xét cho đàng hoàng:
- Cả 2 thằng Mác và Angel chỉ điên chứ không ác, thằng ác là thằng Lênin (em Lê Lợi), chính nó đẻ ra cái vụ bắn hết mấy thằng giàu lấy tiền cho mấy thằng nghèo (cho thằng nghèo nhưng thằng Lê- Nin nó cất).
Mấy thằng ăn theo Mao, Kim...(và một thằng nữa đéo dám nói tên) thấy hay quá nên bắt chước, thật ra mấy thằng ăn theo có biết Mác- Lê là cái đéo gì đâu và cũng đéo cần biết làm gì, miễn tao thành thánh là được.

17:27 9 tháng 3, 2013

Chi bộ chửi nhau rôm rả nhỉ đcm chi bộ phò

17:37 9 tháng 3, 2013

Aha.Mec xà lù chi bộ, mấy bữa nay anh đi vật xiền, đéo có thì giờ về online. Bữa nai rảnh được 1 tẹo ghé về bến, phát hiện ra con Cùn quả thật có tài hùng biện nhỉ. Con Cùn phát biểu hai phết.Anh có nhời khen chú mài. hé hé

18:36 9 tháng 3, 2013

@Cu Tí Dở Hơi
đcm, giờ mới có thằng cu tý khen anh, chứ cứ chê bai như thằng Hàn cũng nản. Mài vật xiền kết quả như lào? ra giêng hai kiếm được tiền là hiếm đới.

15:17 10 tháng 3, 2013

Giêng hai nên chổi cùn giẻ rách giề cũng vơ ráo. Nhờ ơn Bê anh cũng vơ được kha khá. Hehe. Dcm,thế mới tài. Con Cùn mài ở chỗ chết đẫm nào alo anh dẫn đi off nai ăn mừng.

20:23 11 tháng 3, 2013

@Cu Tí Dở Hơi
Đcm, anh cũng chỉ quanh quẩn ơ nghệ mình thôi, dưng mà bận tối mắt đéo ọp lai giề được. Thôi thì chúc mừng khan mài một tiếng được òi, tháng giáp hạt một đồng cũng quý !?

20:23 11 tháng 3, 2013

@Cu Tí Dở Hơi
Đcm, anh cũng chỉ quanh quẩn ơ nghệ mình thôi, dưng mà bận tối mắt đéo ọp lai giề được. Thôi thì chúc mừng khan mài một tiếng được òi, tháng giáp hạt một đồng cũng quý !?

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo