Tại sao phải đa sở hữu đất đai? #1

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 201345nhận xét

Như anh đã nói, tại sao chúng ta cần phải thảo luận kỹ về Hiến Pháp cũng dư nên dành thời gan thích đáng  để quan tâm tới việc sửa đổi Hiến Pháp. Anh mong cầu Bê nghe nhời anh tiến hành canh tân ư? Không đéo bâu giờ - hoặc ít nhất là đến lúc nài, nhưng anh cho gằng đó là cơ hội vàng để phổ quát các giá trị nhân quyền cơ bản, cơ hội vàng để công dân - dững con lừa lõ đít cụt tai mũi bị xỏ thừng và chân bị đóng đế như chi bộ thực hành quyền của mềnh một cách công chính đường hoàng.

Tập huấn dân chủ ở đó chứ ở đéo đâu? 
Nụ cười - Photo by Sông Hàn
Để tiên phong phát anh mần quả câu hỏi: Tại sao phải đa sở hữu đất đai? Lợi và hại ở đâu? Hành lang pháp lý thế nầu cho thỏa đáng!!

Chi bộ xem thêm vụ Văn Giang - Hưng Yên, Hay đang nóng sốt là việc Đoàn Văn Vươn bị truy tố vì tội giết người để kiểm chứng!!

Hiến pháp Lừa niên 1992 biên như thế nài nài: 
"Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân.
Điều 18
Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.
Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài.
Tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm đất, được chuyển quyền sử dụng đất được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật".
Dự thảo Hiến pháp sửa đổi bổ xung như thế nài nài: 
"Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật.
Điều 58 (sửa đổi, bổ sung Điều 18)
1. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo quy hoạch và pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn. Người sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích; được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ.
3. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế-xã hội".
Mùa gặt - photo by Sông Hàn
Luật đất đai biên như thế nài nài: 
Điều 5.  Sở hữu đất đai
"1. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.
2. Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai như sau:
a) Quyết định mục đích sử dụng đất thông qua việc quyết định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất (sau đây gọi chung là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất);
b) Quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất;
c) Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
d) Định giá đất.
3. Nhà nước thực hiện quyền điều tiết các nguồn lợi từ đất đai thông qua các chính sách tài chính về đất đai như sau:
a) Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
b) Thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;
c) Điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại.
4. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất".
Vướn đề đất đai và tranh chấp đất đai lãnh tụ giáo hóa nhiều gồi, đèo mẹ thảo luận đi, anh sẽ treo bài nài cả tuần liền để trưng cầu ý kiến chi bộ, cũng dư để xem chi bộ lừa đến mức độ nầu.

Đèo con mẹ đứa nầu đọc mà không cồng, cồng mà hông nên hồn nhớ!!

Share this article :

+ nhận xét + 45 nhận xét

Bần Nông Lừa
21:07 30 tháng 3, 2013

ĐCM Bê tài vãi.! Sở hữu toàn dân khi làm sai thì trách nhiệm toàn dân. tmt.

21:26 30 tháng 3, 2013

Địt con mẹ đéo thấy đứa nầu cồng hả? Hai lại để anh dọn cỗ gồi mời chi bộ lại bú mớm?

Tự mà tư duy đi. Anh gợi mở mấy điểm dư thế nài.

Thứ nhất Hiến Pháp và Pháp Luật Lừa hông ghi nhận quyền tư hữu đất đai. Trong khi đó quyền cơ bản của con người là được tư hữu tài sản.

Mà đcm tư hữu tài sản thì đương nhiên phải có tư hữu tài sản là đất đai chứ phỏng? Chi bộ lưu ý là mềnh chỉ có quyền sử dụng chứ hông có quyền tư hữu đất đai nhế!

Thứ 2. Ruộng đất do nhà nước thống nhất quản lý, vô hình chung biến 13, 14 ông Bê thành dững địa chủ khổng lồ, còn tuyền bộ chi bộ thành người làm thuê trên chính đất đai của mềnh.

Thứ 3: và điều nài cũng có nghĩa, tuyền bộ đất đai làng xã có trước Bê cả ngàn, cả trăm niên, đất đai hương hỏa tổ tông để lại cho chi bộ cũng thành của công hết ráo, đéo còn gì luôn.

Thứ 4. Lợi dụng chính sách nài, người ta có thể tước đoạt đất đai của làng xã bất cứ khi nầu với cái giá rất rẻ mạt, Chi bộ lưu ý là Bê có quyền định giá đất nhá! Điều nài gây nên những bất ổn, xáo trộn nghiêm trọng trong đời sống và kinh tế nông thôn.

Công hữu hóa (quốc hữu hóa đất đai) là thứ vô tiền khoáng hậu ở Lừa, nghĩa là đéo từng có trong lịch sử xứ nài. Nó xuất phát từ thứ đang dãy chết là: Tư hữu từng ngài từng giờ đẻ ra chủ nghĩa Tư Bản.

Đương diên nhiều con Lừa, thậm chí đến tinh hoa cũng tin gằng Quốc hữu hóa ruộng đất là hiện thân ưu việt của việc bình quân thứ tài sản nài.

Sâu xa hơn, Quốc hữu hóa ruộng đất đảm bảo cho Bê nắm quyền lực tuyệt đối ít nhất là ở khu vực nông thôn. Cái mồi - và cái gậy ruộng đất là thứ mà Bê có thể ban phát, hai lấy đi của bất cứ một bần nông lõ đít nầu.OpenID
21:40 30 tháng 3, 2013

Lịch mịa,
"Đất đai thuộc sở hỉu tuyền dân" là cái con tự do gì ?
- “Khái niệm này có hạn chế là mang tính trừu tượng, thực tế không có chủ thể thực nào được gọi là “toàn dân”.
- "Sở hữu toàn dân là một khái niệm chính trị, khi triển khai vào các khái niệm pháp lý, không xác định ai có chủ quyền thực sự"
...

Túm lại, sở hỉu tuyền dân là đéo có thằng dân nào được quyền sở hỉu đất đai.
=> Sai từ đầu, thì có mà cồng cái cục ..."trí thức" í.

Nặc danh
21:47 30 tháng 3, 2013

bà mẹ nó ...trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế-xã hội"
...
Dự án nào mà đéo có mục đích không "phát triển kinh tế-xã hội" ! Trường hợp đéo nào mà chẳng cần thiết ! Cứ chủ trương lớn, bé, nhỏ nhỡ ... đều cần thiết hết.
Gút phát là Dự thảo Luật i như con cặc í . Thà đéo nói gì thích thu thì thu, thằng nào không chịu, bỏ tù vì dám chống. Nhanh, gọn.
(Tại bảo cồng thì ông cồng vậy, đừng là vô hay ra văn hóa nhá)

NôngDân
21:57 30 tháng 3, 2013

+ Đúng là phải đa sở hữu đất đai, đéo gì có chuyện đất thổ cư nhà người ta, nơi nhiều thế hệ sinh ra và lớn lên, thậm chí ở từ đời nhà Lê, nhà Nguyễn. Bây giờ bảo là “sở hữu toàn dân” do mấy thằng “mới nất mắt” quản lý. Thích lên là chúng Quy hoạch, Giải tỏa. Động vào những nơi như thế đéo phải động chạm đến một gia đình, mà động đến rất nhiều người và nhiều thế hệ. Đúng là “ngu hơn lợn”.
+ Nếu có đa sở hữu đất đai, phân biệt và ứng xử rõ ràng: Đâu là đất canh tác, đâu là đất mới khai hoang phục hóa, đâu là đất thổ cư …. Thì sẽ không có cảnh Mẹ Sông Hàn phải “ngồi thẫn thờ: Công sức của cha mày, của các chú, mồ hôi của tao đổ xuống đây mấy chục năm rồi, giờ chỉ sợ…” mấy thằng chó chết, đến cướp mất. Lòng dân là ở đó, đã không biết, lại muốn "ĂN DÀY, ĂN TẤT, ĂN CẢ ĐẤT MỌI NƠI", chết là phải!.

22:31 30 tháng 3, 2013

Đã xác định là đéo có cái thiên đường " làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" thì coi như là vãn tuồng, xong phim. Phải trả vé cho người ta về chứ?
Trước làm cách mạng thì hô hào "người cày có ruộng", nay cớ gì lại bảo của "toàn dân"? trước thì kêu gọi đưa ruộng vào hợp tác, nay hợp tác đéo còn sao không trả lại đất cho dân?...

23:05 30 tháng 3, 2013

Địt con mẹ! Vấn đề đa sở hữu đất đai, liên quan tới quyền con người và đời sống - triền thống - Văn hóa của bọn bần nông lõ đít. Chi bộ nên chiêm nghiệm kỹ vầu, gồi tham luận nhá!!

Củ tỷ gỡ bỏ Nhà nước độc quyền ruộng đất thì phải mần găng, thế nầu? Đèo mẹ nghĩ đi gồi thốt, anh đi ngủ đơi, đèo con mẹ nai lại bị vợ mắng vì mỗi tội cồng trên một clip con ẻm show hàng!!

Cơ mà nhục!!

09:52 31 tháng 3, 2013

Sở Hữu đất đai là cái gốc của mọi sở hữu.
Công dân đc tư hữu đất đâi là cái gốc của tư hữu
Mà Tư hữu là cái gốc của CÁI_TÔI - cơ sở cho quyền con người và nó - đến lượt mình - là cơ sở cho một XH Dân chủ.
Không có tư hữu đât đai chả khác gì - như Trần Đức Thảo nói - một XH của con người mà ko có con người

10:03 31 tháng 3, 2013

Sở hữu đất đai là cái gốc của mọi sở hữu.
Quyền (của Công dân ) đc tư hữu Đất là quyền gốc của mọi quyền con người, là cơ sở để xác định Cái-Tôi của con người và cái này - đến lượt nó - là cơ sở của một XH Dân chủ.

10:04 31 tháng 3, 2013

..một XH ko có tư hữu đất đai chỉ là một XH - in fact - của con người mà ko có con người.

10:24 31 tháng 3, 2013

Còn "sở hữu toàn dân " ư?
- Ta nói rồi: các bạn có đất, có vàng. có tiền, có.....hãy góp chung vào đây, ta sẽ thay mặt các bạn sở hữu và quản lý mấy thứ linh tinh đó.
Sau khi ta có cái quyền đó, ta sẽ tạo ra một hệ thống chuồng và lưới (Hiến pháp, pháp luật and whatever I want) để đảm bảo sao cho ta và những kẻ do ta chọn mãi mãi có ...cái quyền đó.

Nặc danh
10:39 31 tháng 3, 2013

Trong bbến Bựa có cu nào trả lời được câu hỏi tại sao trong Hiến pháp của Mỹ và Pháp không có một điều nào nói về sở hữ đất đai không? Nếu trả lời được thì hãy tiếp tục bập bẹ nói về chuyện này, ngược lại, tịt mẹ mỏ đi cho đỡ ngứa dái thiên hạ!

10:53 31 tháng 3, 2013

Pháp và Mẽo đéo có mà bố mày có thì đã sao?
Nên tít mẹ nó đi cho đỡ ngứa dái bố mày.

11:03 31 tháng 3, 2013

Cái địt con mẹ có thằng nầu lấy cái hiến pháp mẽo dán vầu mồm con nặc danh kia cho anh phát!!

11:57 31 tháng 3, 2013

Ở Mỹ và Pháp nó ‘’ngu’’ nên nó công nhận quyền sở hữu như một quyền cơ bản của con người : quyền chiếm hữu, quyền định đoạt và quyền sử dụng. Ghi vào HP thì ngu lần thứ 2 à, thừa và không cần thiết.
Ở thế giới tự do, con người là trung tâm của sự phát triển, tự do, sở hữu cá nhân được tôn trọng.
Việt nam vẫn lấy con người làm trung tâm nhưng phải gắn chặt lợi ích của Nhân dân, là của 90 triệu dân do đảng lãnh đạo nên mới có câu của mụ Doan, tư do của chế độ ta gấp cả triệu lần tư bản. Hiểu chửa?.

12:31 31 tháng 3, 2013

"Ở Mỹ và Pháp nó ‘’ngu’’ nên nó công nhận quyền sở hữu như một quyền cơ bản của con người : quyền chiếm hữu, quyền định đoạt và quyền sử dụng...."
.....và việc đưa cái đất vào đây - thực chất - lại là cái mà ta gọi là ....cách đặt cục gạch cho NN tại lĩnh vực đó.
Nhiều người cũng biết thế, Hiểu chửa?


Thế Hả
13:37 31 tháng 3, 2013

Sau này em chết,em có được sở hữu 2m2 đất không các bác?

Nghim Chỉnh
13:55 31 tháng 3, 2013

Mịa nó ghi rõ: tuyền bộ đất đai trừ tượng nữ thần Tự Do là sở hữu của toàn dân nhà sản..g

Đèo mẹ Lừa tuyền sinh ngan, sinh vịt, may ra đổ nước sôi lên đầu vịt thì tỉnh táo lên chăng?

Kiểu này mà có dí con tự do kèm cái dân chủ vào thì tuyền có cãi nhau với mấy con vịt nài cũng hết con mịa ngày, điếu nâng cao dân trí thì cũng tự dân chủ giãy chết thôi!

14:42 31 tháng 3, 2013

@Thế Hả
Còn tùy vào cái thằng nó kiến thiết đến đâu. Chưa kể đến mất vài lần cải táng.

17:00 31 tháng 3, 2013

Nỗi đau không dễ nói thành lời

http://bvbong.blogspot.com/2013/03/phai-lam-gi.html?spref=tw …

17:18 31 tháng 3, 2013

Hehe chi bộ tham luận như cái (!) Như cái (!), đúng là tư duy lừa chỉ tài chém gió!!!

Anh Cả
17:32 31 tháng 3, 2013

Bọn con bò ngu hơn lợn! Quyền sở hữu đất đai được thể hiện qua quyền chiếm hữu (ôm giữ đấy, nhưng chưa chắc được làm gì, mỗi cái ko cho thằng khác nhào dzô thôi), quyền sử dụng (khai thác giá trị và thu lợi nhuận), quyền định đoạt (chuyển hai quyền trên cho người khác). Các con bò có thấy rõ mức độ thể hiện các quyền đó như thế nào ko? Chẳng có ai có quyền tuyệt đối trên đất đai trong XH cả, ngoại trừ tìm cái hoang đảo nào đó hay một hành tinh vũ trụ nào đó.
Vậy thì ghi vào hiến pháp làm cái mả mẹ gì hả các con bò? Để các con bò rỗi hơi cắn chấy nhau à? Các quyền mà anh Cả nói trên cùng với mức độ thể hiên cụ thể của chúng, tốt nhất đv một XH ưu việt, là phải được luật hóa rõ ràng, thời hạn cụ thể, được sửa đổi khi có tranh chấp.
Các con bò cứ kêu gào đòi tư hữu đất đai, đến lúc Bê nó gom cho nó và con cháu nó hòm hòm rồi nó bảo: thôi được, theo sở nguyện của các con bò và lừa, ta đồng ý, he he. Lúc ấy há miệng mắc quai nhé, các con bò.
Suy nghĩ cho kỷ

18:13 31 tháng 3, 2013

Chúng nó nhân danh Ông Bà ta
đẩy ta ra đường làm phụ nề, xe ôm, đánh giày, ba gác
nhân danh Cha Mẹ ta
đuổi vợ ta vất vưởng bán dạo vỉa hè

Nhân danh Mẹ Âu Cơ
đuổi con gái ra đường làm điếm
Nhân danh Lạc Long Quân
tống con trai ra chốn thị thành ăn cắp, hiếp dâm

Chúng nó
Nhân danh chủ nghĩa Công-Nông
Hà há ha...
ngồi xa lông
hút "Man Bô Rô"
nhấm "Ích Xờ Ô"
nhét đầy mồm những Vàng và Đô.

Nhân danh Trí Thức
bán bằng buôn chức

Nhân danh Văn hiến bốn ngàn năm
nhét đầy óc cháu ta mùn cưa và ruốc thối

Nhân danh Chim để bắt Sâu rồi lại nhân danh Sâu mà ăn Lúa.

Nhân danh Chó để đuổi Mèo rồi lại nhân danh Mèo để nuôi Chuột cho Mèo.

Nhân danh Nhân Loại mà quên đi Nước non
rồi lại nhân danh Nước non mà quên đi Làng xã

Nhân danh Ngày mai để quên đi Hôm nay
rồi lại nhân danh Hôm nay mà quên đi Quá khứ.

Nhân danh Biển mà bán Rừng
rồi lại nhân danh Rừng mà bỏ Biển.

Nhân danh nhân danh mà nhân danh.

Nặc danh
18:56 31 tháng 3, 2013

có thằng đéo nào giải thích được "sở hữu toàn dân" là cái đéo gì đâu mà bảo còm,còm cái lồn,có mà 14 thằng chụm lại biết giải thích được chưa?

Nặc danh
20:36 31 tháng 3, 2013

chi doc di lon vao com day,lam lon gi chi.dlm chi bo.

16:56 1 tháng 4, 2013

What yet could I tell with You, the Party?
1/ Hèn:
Những gì đảng làm in Vietnam trong những năm qua thật tai hại, đáng hổ thẹn, .....
Nhưng có phải đảng đã mất cả đâu?
Vẫn còn rất nhiều người về lí trí chỉ muốn You go to hell, nhưng về tình cảm vẫn nặng lòng.
Mà đã sinh ra trên đời này thì - thậm chí mất tất cả - vẫn có thể làm lại đc hết; nói như Russians, chỉ cần mày "Ochen Ochen khochesh".
Vậy mà đảng - thay vì do the one - lại co mình lại, cố tình bao che, giả dối, loanh quanh...cố tình gặm cái máng ngựa đã tan tác tả tơi te tua tanh tưởi.
2/ Ngu:
đảng không thấy rằng đây chính là thời cơ - tất nhiên , nếu đừng muộn hơn - để một lần nữa ghi tên mình vào Lịch sử.
Ta làm gì đây với một thực thể vừa NGU vừa HÈN?

Nghim Chỉnh
00:44 2 tháng 4, 2013

Mày f..òi còm có nhiều cái giá trị, nhưng đề nghị, nếu có thể được) bên cạnh những câu tiếng Anh hoặc tiếng nước gì đó có diễn giải tiếng Việt để đọc cho thuần, kịp với dòng suy nghĩ được ko? Dù biết nhiều khi để nguyên gốc thì tốt hơn nhưng tôi, với vốn ngoại ngữ củ chuối vẫn phải mắc cụt khi đọc kết hợp như vậy, rất trân trọng đề nghị, ngôn ngữ là để chuyển tải thông tin, càng dễ hiểu càng tốt hơn...mày f..òi công nhận ko?

Nặc danh
02:55 2 tháng 4, 2013

Chỉ những đứa ngoại ngữ ở trình lùn dưới háng thì mới sính kiểu thỉnh thoảng chen 1 vài từ Tây rất nhà quê như con Mặt Fòi này thôi, con Nghim Chỉnh đần độn ợ

Nghim Chỉnh
05:12 2 tháng 4, 2013

Ôi đèo mẹ con nặc danh kia chửi ông đần độn, đèo mẹ ông muốn độn thổ lên bóp bím mài quá, Ma f...òi trình đéo lùn đâu, xem cồng con Ma f...òi ở nhiều cờ lốc khác thấy cồng kinh lắm, mỗi tội hình như bị ngộ độc chữ một tí thôi, nắn lưỡi sửa nòng tí là ngon ngay, mà ngữ pháp Ma f...òi dùng chuẩn phết đấy, đèo mẹ gì thì tao cũng ở tư bản giãy chết rồi con nặc danh mặt lìn kia! Mài đéo được dìm hàng tao tao cào rách bím mài đới.

Nặc danh
05:53 2 tháng 4, 2013

Cu Nghiêm Chỉnh được, anh khen! Còn các cu chấp làm đéo gì cái con Mafiovi ngộ chữ ấy. Nó rất giống một thằng trưởng thôn ở Tiên Lãng, quê cu Vươn, bạn anh. Lúc nào có hứng anh kể cho các cu chuyện thằng trưởng thôn thích nói chữ này. Giống con Mafiovi như đúc!

06:39 2 tháng 4, 2013

ta ko chấp mấy thằng năc danh chửi đổng.
Nực danh là gì/
là ko chịu trách nhiệm gì với những lời hắn nói.

06:40 2 tháng 4, 2013

Chính tả: Nặc danh...

06:56 2 tháng 4, 2013

Và để CM rằng bọn nặc danh là bọn ko chịu bất cứ một trách nhiệm gì về chính mình và cộng đồng, ta tạm "đóng giả" một nặc danh và chửi nghe:
Hỡi "thằng Tiên Lãng nặc danh kia"
Trăm Tây đen vạn tây đỏ xếp hàng từ Ga Hàng Cỏ đến th.p Hồ Chí Minh thay nhau hãm hiếp mẹ mày. Voi sa đì mặc xi líp mút địt vào mồm mày.
nữa ko?

Vang Danh
06:56 2 tháng 4, 2013

Haha, con Nặc 05:53 so sánh hay phết. Vậy gọi con chập mạch loạn chữ nài là Trưởng thôn Mặt Fòi.

Vang Danh
07:01 2 tháng 4, 2013

Con trưởng thôn Mặt Fòi mài chửi đúng kiểu trưởng thôn ra phết nhẩy? còn oan gì nữa? cứ thế nài đúng bản chất của mài hơn, đóng giả cao đạo ông nọ bà kia làm giề?

08:47 2 tháng 4, 2013

Đèo mẹ, chửi nhâu như cái lìn bà già. Anh bảo chi bộ tham luận về đất đai và quyền sở hữu chứ có bẩu chi bộ phá bến đéo đâu.

ĐCM, yêm hết mồm cho anh luôn và ngai.

08:49 2 tháng 4, 2013

cái này đúng: :
"Cuộc sống chỉ rõ nguyên nhân gốc rễ dẫn tới tình hình ấy chính là chế độ toàn trị của một đảng trên thực tế đang chi phối toàn bộ quyền lực nhà nước và hệ thống chính trị, đứng trên Nhà nước và pháp luật, vô hiệu hóa nhiều quyền tự do, dân chủ đã được quy định trong Hiến pháp… "
http://quechoa.vn/2013/04/02/thong-bao-cua-nhom-soan-thao-va-ky-kien-nghi-72-ve-sua-doi-hien-phap/

08:53 2 tháng 4, 2013

"...Thế thì tại sao không tận dụng làn sóng giận dữ của công luận hiện nay để buộc họ phải chấp nhận một hệ thống quy định như thế? Hãy đặt lên bàn cả gói cứu trợ lẫn hệ thống quy định mới và nói với giới ngân hàng: “Hoặc anh lấy cả hai, hoặc anh chẳng có gì cả”?
http://tranhung09.blogspot.com/2013/04/nuot-con-coc-i-ong-alan-phan.html
- Bạn luận như là bạn nói về Mẽo hay Phớp vậy.
Nói cách khác: Com-pitalism ko phải là cái Capitalism

08:58 2 tháng 4, 2013

Khi trong cái sọ dừa chỉ có bã đậu thì cách giết thời gian duy nhất có thể có là chửi bậy và công kích cá nhân. Thứ này cũ như cái xe đạp

09:30 2 tháng 4, 2013

Compitalism
- Nó là gì?
là Tư bản đỏ à, là tư bản thân hữu à?
có thể gọi thế, nhưng có lẽ gọi thế này mới chính xác hơn: Nó chính là Tư bản Độc quyền Lũng đoạn Nhà nước, nơi bản thân Quyền lực (Authoruty) vừa là tư bản, vừa cấu kết chặt chẽ với tư bản (và phần đông trong số họ đã trở thành Tư bản chính nhờ Liên minh với quyền lực (thông qua quan hệ bạn bè, họ hàng, v.v...).
Compitalism hầu như độc quyền trong toàn bộ mọi lĩnh vực: tài chính, tài nguyên (bao gồm đất đai, rừng, mặt nước ...), Media, có đủ sức để tác động đến Tư pháp, Hành pháp và Lập pháp.
Và vì chính sách ngoại giao cũng ảnh hưởng đến Kinh tế, nên Compitalism cũng tác động đến cả nó nữa.
Compitalism là con đẻ của độc đảng phi dân chủ và chỉ có thể tồn tại trong chế độ độc đảng phi dân chủ.
Và vì trong cái tập thể Tư bản này, nhiều kẻ vừa là Tư bản, vừa là Quyền lực nên ko có gì lạ nếu chính sách cuả một NN như vậy phục vụ chúng.

09:41 2 tháng 4, 2013

mẹ con Ma Fòi này ngày mỡi vô bến thấy chi bộ văng bậy nó cò e thẹn ban đầu còn tưởng nó là đàn bà, được vài bữa nó tuyên bố phắn đến giờ nó chửi hoa lá cành phết, chửi thành thơ mới kinh. Mấy bà già ở quê gặp nó chắc phải tôn sư mẫu.

09:51 2 tháng 4, 2013

Bạn có thể cãi ta rằng ở Mẽo và Phớp cũng có "nhóm lợi ích" đó thôi?
- Đúng. Chả thế mà Sarkozy đã nói (câu nói mà theo ta là một sai lầm chết người trong tranh cử) với Hollande rằng" Ta cũng như ông thôi, ta muốn nghèo hơn tí còn ông thì muốm giàu hơn tí" .
Nhưng chính Dân chủ lại là thứ điều tiết có hiệu quả với những nhóm này, họ luôn bị soi mói, và do đó không thể đi đến những giới hạn nguy hiểm cho Đất nước.
Hơn nữa, đó ko bao giờ có thể là Độc-quyền và Lũng-Đoạn cả.

Nặc danh
22:22 2 tháng 4, 2013

tranviet nói phải, con Ma Fòi chuyên gia chửi kiểu mất gà ở quê. Dòng dõi ranh ra vọng tộc biểu hiện rõ, hị hị hị...

15:34 3 tháng 4, 2013

Canhsat4sao, Blog tienlang, Beo là ...bà con?
http://blogcanhsat4sao.blogspot.com/2013/04/blog-tienlang-toi-khong-pham-toi-giet.html

http://googletienlang.blogspot.com/2013/04/ls-tran-inh-trien-thang-khon.html

09:58 9 tháng 4, 2013

Tổng tư lệnh trận đánh đẹp thì sao? http://tranhung09.blogspot.com/2013/04/bao-gio-quan-tinh-ra-toa.html?spref=tw

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo