Tự phê!!

Thứ Năm, 13 tháng 12, 201211nhận xét

Thơ người lớn (18+)

Ngài hôm nai, lãnh tụ buồn buồn, lãnh tụ vác Đường Thi ra ngâm cứu. Tình cờ tóm được bài Vọng nguyệt hoài viễn của thằng đệ Trương Cửu Linh, đàn em lãnh tũ lối khoảng 1300 niên trước. Thêm quả ảnh nài cho nó sexxy
Nội dung nó thế nài:

望月懷遠

海上生明月, 
天涯共此時。 
情人怨遙夜, 
竟夕起相思。 
滅燭憐光滿, 
披衣覺露滋。 
不堪盈手贈, 

還寢夢佳期。

Phiên âm:
Vọng nguyệt hoài viễn
Hải thượng sinh minh nguyệt
Thiên nhai cộng thử thì
Tình nhân oán dao dạ
Cảnh tịch khởi tương tư
Diệt chúc liên quang mãn
Phi y giác lộ ti
Bất kham doanh thủ tặng
Hoàng tẩm mộng giai kỳ

Lãnh tụ dịch phứa ra thế nài nài:
Hóng ông trăng nhớ những giề rất xa
Trên biển tòi ông trăng
Khắp chân trời sáng gì sáng sáng thế?
Tình nhân oán thán giữa đêm trường
Cảnh khuy xui nhớ thằng bồ bịch
Nến chết sao còn sáng?
Bay áo lộ mẹ ti
Chẳng thể đem của đó mà tặng chàng được
Đành mân mó trong giấc mộng mà thui!

Biên ra thơ nó như thế nài nài:

Hóng ông Trăng nhớ gì xa
Trên biển tòi ông trăng
Chân trời thêm sáng láng
Tình nhân oán đêm trường
Cảnh khuy nhớ bồ ghê
Nến chết sao còn sáng
Áo bay lộ ti mê
Đéo thể đem tặng chàng
Tự mó nào có phê!!
Share this article :

+ nhận xét + 11 nhận xét

09:18 14 tháng 12, 2012

Sư bố Lãnh tụ. Ti của người ta là ngọc trời, là sương đêm lóng lánh. Còn của lãnh tụ là vú đàn bà. Bố khỉ lãnh tụ, đem về mân mê cho sướng đi...

Bài thơ của người ta thế nài nài :

Trăng trong soi biển cả,
Cùng lúc ấy bên trời.
Đêm tối thương khôn dứt,
Tình nhân hận cách rời.
Đuốc tàn hay nguyệt trải,
Áo cởi biết sương rơi.
Chẳng vốc được trăng tặng,
Mong mơ hội ngộ thời.

10:25 14 tháng 12, 2012

Thế há, anh biết đéo đâu đấy. Rành rành "Phi y" là bay áo, "lộ ti" rõ ràng là ti lộ. Khác thế đéo nầu được he he!!

Thienly
12:59 14 tháng 12, 2012

Diệt chúc liên quan mãn

"quan mãn" là cái đéo gì?

"quang mãn",thì mới có nghĩa là đầy ánh sáng

Bố khỉ nhà lãnh tụ, đem thơ dịch này cho vợ lão Bùi Hoàng Tám dùng nhá.

Thienly
13:04 14 tháng 12, 2012

Còn nữa, Cảnh tịch khởi tương ti

Tương tư - nhớ nhau

13:34 14 tháng 12, 2012

He he con Lý nói đúng đới là Cảnh tịch khởi tương tư nghĩa là cảnh đêm làm dấy lên mối tương tư. He he!!

13:42 14 tháng 12, 2012

on Cu tý dịch đéo chuẩn gì cả: Hải thượng sinh minh nguyệt từng chữ thì nó thế nài nài: Trên biển tòi ra ông trăng sáng. Dịch như con Cu Tý thì ông Trăng chiếm mẹ ngôi đầu rồi còn đâu.

Chính Ủy
06:07 15 tháng 12, 2012

Cu Tý dịch thế là khá, bí thơ Hàn đừng có dìm hàng. Muốn trăng không chiếm ngôi đầu thì đổi thành: Biển cả bóng trăng soi. Khó đéo!

13:48 24 tháng 1, 2013

Đôi uyên ương Hải Nguyệt
nổi mây mưa ven trời
sánh sánh vàng, có biết
động lòng ta chơi vơi

Này gò cao khe thẳm
nọ Chàng sau chân trời
đành lẳng lơ cùng gió
lã chã hồn lệ rơi.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo