Buồn rồi chăng?

Thứ Ba, 9 tháng 10, 20120 nhận xét

Anh dứt khoát không để cảm xúc chi phối đầu lâu, thường rất bềnh tễnh và cười mai mỉa trước các diễn tiễn thời cuộc - Chi bộ thì đéo thế, động phát mẹ sôi sùng sục cả lên.

Hiển nhiên - Chi bộ thế mới là lừa, quá nhiều xúc cảm chi phối đầu lâu.

Dưng ngài hôm nai, dạo qua một số tin tức, anh thấy rất buồi nguồi. Những điều anh quan ngại hềnh như đã đến, sức ép đang trở nên nặng nề hơn. Lo lắng gất gất!!!

Trông cậy vào một đám khúm núm khó nên chiện, chưa đủ thế lực khó thành đại sự. Nhẽ hỏng gồi chăng? 

Không gian ở xứ Lừa đang trở nên âm u, kỳ bí hay chăng cơ hàn đang đến với bọn bần nông lõ đít? Tất cả nghển cổ chờ chông ánh chớp cuối trời đông!

Quá nhiều kịch tính, đến mức nghẹt thở, quá nhiều nút thắt đang trông cởi dần dần. Cuộc chơi rõ ràng không dành cho những kẻ yếu tim!

Đau đớn khôn nguôi! Đánh đu vĩ đại theo những ham muốn cá nhân? Phải chăng là vậy!!! Còn anh đang cố gắng để lạc quan, để tin tưởng!!

Nhiều thằng cứ sàm có sự thay đổi quyết liệt từ kiến trúc thượng tầng xã hội, tiện đơi anh nói luôn: Đéo có đâu đừng mơ! Hãy biết kiên nhẫn chờ đợi, hiển nhiên thế mới là nhân dân anh hùng!

Thay lời ai điếu gửi chi bộ mến yêu!!

"Ai công hầu ai khanh tướng, giữa trần ai ai dễ hơn ai?
Thế Chiến quốc, thế Xuân Thu gặp thời thế thế thời phải thế"
Share this article :

Không cho phép có nhận xét mới.
 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo