Thời cuộc Biển Đông và câu chuyện về Trí Bá xưa

Thứ Hai, 17 tháng 9, 20120 nhận xét

Biển Đông với đường lưỡi bò
do Trung Quốc tùy ý vạch ra
Trong Đông Chu Liệt Quốc có kể lại chuyện “Trí Bá quá tham và ngu nên bị diệt”. Câu chuyện xưa và diễn tiễn biển Đông nay cũng có nhiều nét tương đồng. 
Tham tàn bất nhân nên bị diệt
Trí Bá là con của Trí Tuyên Tử, người này tài năng hơn người, văn võ song toàn chỉ hiềm tính tham tàn, bất nhân. Trí Tuyên Tử chết, Trí Bá lên nắm quyền muốn làm cho họ Trí mạnh lên, các họ Hàn, Triệu, Ngụy suy nhược đi, rồi  sẽ cướp ngôi vua Tấn để tự lập tranh bá với Chư hầu.
Trí Bá cho người sang đòi 100 dặm đất của họ Hàn. Hàn Hổ ban đầu không cho nhưng mưu sĩ là Đoàn Qui nói:
Trí Bá tham lam không chán, giả mệnh vua để cắt đất của ta. Nếu ta đánh lại thì tức là chống cự với vua, kẻ kia lại mượn cớ mà trị tội. Chi bằng ta chịu cho hắn, đã được đất của ta thì tất lại đòi cắt đất Triệu, Nguỵ nữa. Triệu, Ngụy không theo, tất sinh sự đánh nhau, bấy giờ ta sẽ ngồi mà xem bên nào thắng và bên nào bại .
Thế là Hàn cắt một trăm dặm đất cho Trí Bá.
Trí Bá lại sang người sang Ngụy đòi đất, Ngụy Câu toan chống cự lại. Mưu thần là Nhâm Chương nói:
Hắn đã đòi đất thì ta cứ cho. Kẻ mất đất tất sợ, kẻ được đất tất kiêu. Kẻ kiêu thì tất khinh người, kẻ sợ thì tất phải thân nhau; đem quân tương thân mà đánh kẻ khinh người thì họ Trí còn gì mà không phải mất!
Thế là họ Ngụy lại cắt một trăm dặm đất cho Trí Bá.
Được thể Trí Bá sang Triệu đòi đất. Triệu Tương tử nổi giận đuổi sứ về, bố trí phòng thủ, đánh lại Trí Bá. Trí Bá đưa cả Hàn, Ngụy đến vây Tấn Dương của họ Triệu.
Quân ba nhà tháo nước vây ngập thành Tấn Dương, thành sắp đổ thì cả hai nhà Hàn, Ngụy bất thần trở giáo đánh vào Trí Bá, họ Triệu kéo quân ra tiếp ứng, rốt cục Trí Bá bị giết, đầu lâu trở thành cái phễu cho Triệu Tương tử hứng nước tiểu, đất đai bị chia cho ba nhà Triệu, Ngụy, Hàn.
Trung Quốc đang thành một Trí Bá
Tàu cá Trung Quốc ồ ạt ra biển Đông
Tình thế Biển Đông ngay hôm nay cũng tương đồng với câu chuyện kể trên. 
Ban đầu Trung Quốc tràn xuống biển Đông, dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa, liền mấy chục năm sau đó nước này gây sức ép lên Việt Nam, đánh cướp một số đảo thuộc Trường Sa. Họ vạch ra đường lưỡi bò, ban lệnh cấm đánh bắt ca, bắt bớ, đánh đập ngư dân Việt Nam.
Chưa thỏa người Trung Quốc còn gây sự với Philippine ở khu vực bãi cạn Scarborough (Hoàng Nham)…. Giăng dây cấm tàu cá của nước này vào. Philippin vô kế khả thi, Trung Quốc mặc sức hoành hành.
Được thể, Trung Quốc lại quay sang gây sức ép với Nhật Bản, cho tàu đổ bộ lên Senkaku (Điếu Ngư Đảo), gần đây lại để cho hàng chục ngàn dân biểu tình, đập phá hàng của người Nhật.
Biểu tình chống Nhật đã lan rộng
 ra 50 thành phố  tại Trung Quốc
Nếu người Nhật mà nhún nhường Trung Quốc, tất yếu tuyến phòng thủ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ bị chọc thủng. Trung Quốc sẽ thách thức quyền lực Thái Bình Dương với Hoa Kỳ.
Nhật quyết làm rắn với Trung Quốc, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ bảo vệ Nhật bản trong trường hợp tranh chấp tại Senkaku bùng phát thành chiến tranh.
Nghe đồn rằng trong những đoàn biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện những khẩu hiệu chống Đảng, chống Chính Quyền. Thêm vào đó tình hình kinh tế, chính trị tại Trung Quốc đang căng như dây đàn, e rằng sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
Kích động chủ nghĩa dân tộc luôn là con giao hai lưỡi. Tệ hơn, Trung Quốc lại đang tự biến mình thành Trí Bá của mấy ngàn năm trước. 
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo