NGUYỄN HUỆ # 3. ĐỆ NHẤT VÕ CÔNG

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 20120 nhận xét


 ĐỆ NHẤT VÕ CÔNG VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU XÓC LỌ TINH THẦN
Nguyễn Huệ sai cháu là sai cháu là Nguyễn Quang Thùy vào chầu Thanh Càn Long sau võ công vô tiền khoáng hậu tại Rồng Lộn - 1789.


Huệ Nguyễn ở Phú Xuân vừa lên ngôi Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc xứ An Nam (Dưng cũng chỉ từ Bắc Đèo Hải Vân trở ra) thì nghe bấu quân Thanh tràn vầu Thăng Long liền phân binh tức tốc kéo ra bắc. Đến Nghệ An, Huệ ra lệnh thu vét lính cho đi mần cảm tử, quân Tây Sơn túa vầu làng xã, rừng rú bắt bằng sạch trẻ con, ông lão, sư sãi, phát vũ khí đi mần tiên phong.

Thằng nầu không nghe chém đầu phát mẹ!!

Huệ Nguyễn cưỡi voi duyệt binh, giáo hóa cổ vũ anh em chuẩn bị lao vầu trận cảm tử cho tổ quốc quyết sinh. Bần nông xứ Nghệ run rẩy, run rẩy cầm giáo miệng hô: chế độ muôn năm, cách mạng muôn năm, Huệ Nguyễn muôn năm!!! Đại khái thế.

Tổng giám đốc Nghị Sĩ Tôn dò biết được tình hình Lông Đỏ kéo ra, quan tâm sâu sắc sâu sắc, định bụng biến Thăng Long thành mồ chôn quân thù he he. Dưng thực tế chiến trường lại đéo diễn ra như vầy.

Huệ Nguyễn tiến lên Gián khẩu, bọn nghĩa binh nhà Lê vừa thấy bóng Lông Đỏ hồn vía kinh thiên bỏ chạy tháo thân. Quân Tây Sơn múc Hà Hồi. Ngàn mấy hai ngàn lính nghĩa dõng, tình nguyện nước mẹ lần đầu ra trận đéo hiểu đầu cua tai nheo gì ra hàng mất béng.

Được đà Huệ Nguyễn tiến lên bâu vây Ngọc Hồi. Quân Thanh ở trỏng bắn đại bác, điểu thương uỳnh, uỳnh, oàng oàng!! Đám lính mới bắt của Huệ Nguyễn sợ vãi cả đái, ỉa cả ra quần. Đéo thằng nầu dám xông lên.


Sốt tiết, Huệ Nguyễn vác hai quả gươm, cưỡi ngựa xông thẳng ra trận tiền, miệng hô Xung phong!! Xung phong!! Gươm vung lên! Vút vút, chém bay một lúc mấy chục cái đầu lâu…
Tuyền là quân mình cả he he!!
Chúng mấy hông chịu xung phong à???

Tây Sơn múc đồn Ngọc Hồi

Chiến trận đang hăng, Nghị Sĩ Tôn theo dõi sát sao, sát sao. Đùng phát mẹ, Quân Tây Sơn tràn ngập Đống Đa, ngàn lính Lục Doanh Quý Châu của Sầm Nghi Đống chống đỡ đéo xuể, chết cả lút.

Quân Tây Sơn ùa vầu, thoải mái chém giết bọn phu phen tạp dịch. Đám nầy tay không tấc sắt bỏ chạy tứ tung. Nghị Sĩ Tôn hoảng quá vượt cầu phao phé thẳng, để chắc ăn, Tổng giám đốc chặt mẹ nó cầu phao đi. 

Mấy vạn chú kẹt lại, chạy đi đàng trời, quân Tây Sơn lùa giết bằng sạch, đề đốc Hanh Hứa Thế tử nạn. Lính Vân Nam ở Sơn Tây nghe súng dậy đất cũng cút thẳng. 


Thanh Càn Long ngồi nhà bảo: Nhẽ ra thì Nghị Sĩ Tôn đã quyết một phen sống mái, dưng mà mai mai sao Hanh can lại, Tôn mới nhập quan (tức là qua ải Nam Quan về china) an toàn. Còn Hanh ở lại quyết tử, chết nơi sa trường thiệt là đấng trung thần muôn thủa.

Ngày mồng 5 tết năm 1789, Huệ Nguyễn múc xong Ngọc Hồi, múc bỏ hơn vạn ông lính Lục doanh quân ca khúc khải hoàn ở thành Thăng Long. 
Thiệt là đệ nhất võ công!!
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo