NGUYỄN HUỆ #2: TỔNG CÔNG TY MÚC AN NAM

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 20122nhận xét

http://www.hantimes.com/2012/01/hue-nguyen-1.html

Lại nói Thống Chiêu Lê phút chốc mất sạch sành sanh, nhà cửa đéo còn gì, con dân tan tác, nheo nhóc. Thống bèn chạy sang nước mẹ, khóc lóc tùm lum, Long Càn xót thương, xót thương lệnh thằng đệ là Nghị Sỹ Tôn làm Tổng giám đốc Tổng Công ty múc An Nam.
Càn Long tính một công đôi ba lời, dại đéo không mần??

Nghị Sĩ Tôn nhận lệnh Long Càn liền thành lập Liên doanh bốn tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây, gom góp 18.000 ông lính hàng tỉnh gọi bằng Lục doanh quân. Chi bộ lưu ý, tuyền bộ 200 ngàn quân chính quy Thanh Triều - Bát kỳ quân đéo tham gia dù chỉ một thằng vầu chiến sự với An Nam)
18.000 ông đem theo hơn 20.000 đứa đi hứng bô, đổ cứt với 10.000 đứa bón cơm.
Ngoài ra có lính hương thôn, nghĩa dõng và quân tình nguyện.

Lính hương thôn là sâu? Bọn nầy tuyển từ các làng, bản, bất luận Hán hay di, hồ vươn vươn. Đại khái giống như dân quân ở xứ Bắc Lừa thời thiên đường 198x, tối tối vác CKC đạn mười viên thối bẩy, đòn gánh đi tuần bẩu vệ chế độ với nhân dân anh hùng. 
Bọn nầy phải tự ăn tự ỉa và đéo có thằng nầu phục vụ cả.
Đại khái bỏn trông như thế nài nài
(Miêu binh)

Lính tình nguyện là sâu? Tuyền bần nông nước mẹ, đéo có nghề ngỗng gì. Đùng một phát thấy Tổng giám đốc Tôn phát lệnh bèn hùng hục kéo sang múc An Nam moi Bô xít!!

Cả đoàn quân nhếch nhác, nhếch nhác kéo sang, ước chừng 8 vạn chú. Nghị Sĩ Tôn cho loa phường lu loa thành 50 vạn, định to mồm đì chết Huệ Nguyễn.
(Thị Cầu Giang chi chiến đồ - Nghị Sĩ Tôn tỉn Lông đỏ Tây Sơn)
Một phần bức Phú Lương Giang chi chiến đồ: Nghị Sĩ Tôn vượt sông vầu múc Thăng Long 

Quân Thanh rầm rập vầu Thăng Long, chia đồn đóng quân, đại khái dư thế nầy nầy.

Một đám đệ tử của Thống Chiêu Lê cho ra Gián Khẩu, phòng bị.
Đồn Hà Hồi đóng ngàn mấy hai ngàn chú.
Đồn Ngọc Hồi đóng tuyền lục doanh quân của Lưỡng Quảng, chôn địa lôi, đặt đại bác.
Đồn Đống Đa do Sầm Nghi Đống chỉ huy có những ngàn chú của Lục doanh Quý Châu và vài đám liu tiu nghĩa dõng, tình nguyện.
Tổng Giám đốc Nghị Sỹ Tôn cùng 28 lính kỵ thân tín, mấy vạn bọn hứng bô, bón cơm, mấy vạn thằng bần nông, nghĩa dũng thì đóng ở Sa Châu tức là bãi cát bồi bên thành Rồng Lộn.
8. 000 lính lục doanh Vân Nam theo ngả Lào Cai vầu đóng ở Sơn Tây.
Ngoài ra có mấy đồn lẻ tẻ anh không tính đếm đến.

Đồn lập sẵn, Nghị tính kế biến khách vi chủ.

Share this article :

+ nhận xét + 2 nhận xét

20:54 27 tháng 1, 2012

Hay

21:53 27 tháng 1, 2012

Đeo gì đơi!! Chế độ kiểm diệt bên Xuân Diện đúng là giết còm măng, chống phản biện hữu hiệu còn hơn Bê. Dăm lần bẩy lượt, anh post tham luận bên bển mà đéo có được. Hãm quá!!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo