Từng có một cuộc thoát Hán

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 201437nhận xét

Trước thế giới China, những quân vương nước Việt đã chọn lối ứng xử khôn ngoan xác lập nên mối quan hệ quân chủ bồi thần, hay chư hầu ngoại biên vừa bảo vệ cương thổ vừa thu về những lợi ích lớn lao. Nhưng cũng vì đó tạo nên gánh nặng ngàn năm cho con cháu sau này.
Khúc quanh lịch sử
Lịch sử mở ra khúc quanh, khi Liên bang Đại Đường suy yếu, các Tiết độ sứ bất phục chính quyền Trung ương. Chu Ôn (một Tiết độ sứ đầy quyền lực) đã nắm lấy Hoàng đế Đường Chiêu Tông, khống chế triều đình, mưu toan thoán vị.
Chu Ôn - Tức Hậu Lương Thái tổ
người mang lại điều kỳ lạ cho Tĩnh Hải Quân
Và cũng vì nhân vật này mà Tĩnh Hải Quân đột nhiên vô chủ.
Năm 905, Chu Ôn vì ghét Độc Cô Tổn (Tiết độ sứ Tĩnh Hải Quân) mà đày ông này ra đảo Hải Nam rồi giết chết. Khúc Thừa Dụ (một hào trưởng ở Hồng Châu tức miền Hải Dương ngày nay) nhân cơ hội đó tiến binh vào thành Đại La tự quyết Tiết độ sứ.
Năm 907, Chu Ôn phế vua Đường kiến lập triều Lương, Trung Quốc càng thêm đại loạn. Các Tiết độ sứ kẻ xưng Vương, người Đế hiệu. Đến năm 917, Lưu Nham thay anh cầm quyền ở Thanh Hải Quân đã xưng Đế, lập nước Đại Việt sau đổi thành Đại Hán (tức là vương quốc Nam Hán trong sử sách).
Trào lưu xưng Đế, xưng Vương với sự ra đời và phát triển của 8 quốc gia Nam sông Trường Giang hẳn sẽ hối thúc người Việt, đưa lại cho cha ông chúng ta sự tự tin cần thiết. Với Ngô Quyền sự tự tin đó càng được khẳng định khi chính ông đã đánh thắng cả Hoàng Đế của Nam Hán.  
Thuốc thử Nam Hán
Nam Hán do Lưu Nham kiến lập (917), lãnh thổ ở vùng ven biển Quảng Đông và một phần Quảng Tây ngày nay, dân cư khoảng trên một triệu người. Vương quốc nhỏ bé này té ra lại có can hệ rất lớn đến sự tự chủ của người Việt.
Mối quan hệ bang giao đầu tiên mang tính Nam – Bắc bắt đầu từ việc Khúc Hạo (khi đó là Tiết độ sứ Tĩnh Hải Quân) gửi con là Khúc Thừa Mỹ sang Phiên Ngung - kinh đô của Nam Hán làm Khuyến hiếu sứ. Sau này Nam Tấn Vương – Ngô Xương Văn cũng từng tìm cách thiết lập mối quan hệ với Nam Hán bằng cách xin tiết việt cầu phong.
Mô hình chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Trong vòng hai mươi năm kể từ khi Nam Hán được thành lập đến năm 938, người Việt và Nam Hán đã bốn lần đối trận; Nam Hán thảm bại 3 lần. Sau thảm bại trên sông Bạch Đằng với cái chết của người con mang tước hiệu Vạn Vương, Lưu Nham buộc phải từ bỏ dã tâm chiếm đóng Tĩnh Hải Quân.
Đây có thể coi là những trận chiến đầu tiên giữa Nam và Bắc, cũng là liều thuốc thử vừa tầm cho khả năng bảo vệ nền tự chủ của người Việt. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh đánh thắng các sứ quân, tiến hiệu Đại Thắng Minh Hoàng Đế, định quốc hiệu Đại Cồ Việt. Ông đã hoàn toàn tin vào sức mạnh của mình, cũng như thế lực quốc gia sau ngày thống nhất. 
Thuốc thử Nam Hán hết tác dụng, vương quốc này đóng vai trò là vùng đệm Nam – Bắc. Mười năm sau khi Nam Hán sụp đổ (năm 971, Nam Hán diệt vong bởi Bắc Tống), Đại Cồ Việt đã đủ sức đương đầu với một cuộc tấn công từ phương Bắc tức là đế chế Tống. 
Kể từ đó trở đi ngoài trời đã có một trời nữa.
Có một cuộc thoát Hán
Mất một ngàn năm để có cơ hội cho người Việt thoát Hán. Và hành trình thoát Hán này cũng phải mất bảy tám chục năm trời. Đó là cuộc trường chinh siêu việt, cuộc trường chinh vĩ đại trong lịch sử Việt Nam.
Hoa Lư - Dấu tính đô cũ
Những viên gạch tự chủ đầu tiên được đặt bởi họ Khúc. Năm 905, Khúc Thừa Dụ xưng Tiết Độ Sứ nghĩa rằng vùng lãnh thổ ông quản trị vẫn là một bang trong liên bang Đại Đường (dù là trên danh nghĩa). Nhưng từ việc Trung Quốc rối ren, đọ sức thắng lợi với “liều thuốc thử” Nam Hán, Ngô chúa đã xưng Vương, nhà Đinh xưng Đế.
Chỉ khi xưng Đế, lập quốc đô, định quốc hiệu, thiết lập triều đình (bộ máy cai trị) thi quốc gia mới ra đời. Nền độc lập của người Việt mới được khẳng định. Về phần Trung Quốc, họ buộc phải công nhận thực tế này sau khi chịu thảm bại bởi Hoàng đế Lê Hoàn trong trận chiến năm 981.
Gắn với Tam giáo đồng tôn, Đại Việt thịnh thế bốn trăm năm. Hoàng đế Trần Nghệ Tông (1321 – 1394) từng nói: “Triều trước dựng nước, có luật pháp, chế độ riêng, không theo qui chế của nhà Tống, là vì nam Bắc, nước nào làm chủ đó, không phải bắt chước nhau”. Cũng từ thoát Hán mà ý thức tự chủ, quyền độc lập, xưng Đế của người Việt được định hình và hun đúc để làm nên nước Việt ngày hôm nay.
Một ngàn năm về trước, cha ông ta đã thực hiện cuộc trường chinh thoát Hán, nhưng với những hệ luỵ lịch sử thì đó mới là cuộc thoát Hán một nửa. Lịch sử quay vòng, giờ lại đúng một ngàn năm! Người Việt hôm nay liệu đủ can đảm, sức mạnh và trí khôn để thực hiện cuộc thoát Hán lần hai: Bứt ra khỏi vòng cương toả của một cường quốc vô trách nhiệm vì sự phú cường của quốc gia và chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng?

Lever sau: Thoát Hán một nửa
Share this article :

+ nhận xét + 37 nhận xét

04:12 25 tháng 1, 2014

Chi bộ thấy hông cái việc ông Lừa đặt nền móng đầu tiên dựng nền độc lập, lại bắt đầu từ một sự việc gất là buồn cười. Đúng lúc hỗn quân hỗn quan ông nhải mẹ lên thế là mần ngai thống đốc bang Tĩnh Hải.

04:46 25 tháng 1, 2014

Anh ưa những bài như vầy của cu Hàn, đặc sản lốc khác chịu chết, đương bận nên khen cái, cồng sau :)

06:27 25 tháng 1, 2014

cu Hàn thoát háng chưa mà cả đêm đéo ngủ ? đề tài đặc sản bến bựa cô Quỷ nhề? ưng gất!

NôngDân
09:03 25 tháng 1, 2014

+ Ngay tên bài đã thấy tâm thế của thằng nhìn lịch sử một cách thiển cận. ”Từng có một cuộc thoát Hán”, viết như vậy hóa ra Dân tộc Việt là từ Hán “Thoát “ ra à???.
+ Cách đây hàng vạn năm người Việt cổ đã tụ cư đông đúc tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, Tổ tiên ta đã xây dựng những nền văn hóa riêng, từ văn hóa Hòa Bình, Văn hóa Phùng Nguyên, Văn hóa Đồng Đậu, tới nền văn hoá Đông Sơn rực rỡ cách đây trên 4 ngàn năm. Đây cũng là thời kỳ hình thành nhà nước phôi thai đầu tiên của Việt Nam dưới hình thức cộng đồng làng và siêu làng. Điều này giúp người Việt hình thành một cộng đồng có tính thuần nhất, họ chính là tổ tiên của người Việt hiện đại.
+ Tiếp theo có ít nhất 18 đời Hùng Vương, họ xây dựng và củng cố nhà nước phong kiến độc lập hoàn toàn với phương bắc. Cả khi bị nhà hán đô hộ, với một ngàn năm bắc thuộc, Hán chưa bao giờ đồng hóa được dân tộc này. Thời kỳ này các triều đại phong kiến phương bắc cũng không coi người dân ở vùng đất này là Hán. Chúng chỉ cắt cử các thái thú sang cai trị như các vùng thuộc địa (phiên thuộc).
+ Khúc Thừa Dụ hay Lê Hoàn vùng lên là để dành LẠI độc lập đã mất. Khẳng định lại nền độc lập của người Việt đã có trước đó hàng ngàn năm, chứ không phải lúc đó “ mới được khẳng định “. Học sử Việt mà viết nhăng viết cuội như một thằng Hán tặc.
+ Tóm lại: Thoát, thoát cái con củ cặt, từ trước tới nay người Việt có phải là người Hán đâu mà bảo là “Thoát”. Đúng là học sử thời nhà Sản!.

09:47 25 tháng 1, 2014

cô Nông đọc mà đéo hiểu thì đi trùm chăn mà ngủ mẹ cho gồi,tham luận đéo dzề.Đã người Việt mới thoát Hán,chứ người Hán thì còn thoát cái lồn gì nữa .

10:17 25 tháng 1, 2014

Đúng đúng, lão Nông Dân nói thật chí lý. Khỉ cũng có giống tàu, giống vịt, kể cả thoát cái tư tưởng cũng đếch cần.

10:29 25 tháng 1, 2014

Cô Nông đúng đặc tính bần nông bửn tưởi. Anh thiệt anh quẹt khu vầu những kiến giải lịch sử loằng ngoằng, lông lỗ, ban sơ của cô. Lịch sử nó bản thân là một môn khoa học, dựa trên dững chứng lý chứ đéo phụ thuộc vào thói xóc lọ oai hùng của đấng bần nông.

Địt mẹ, anh đã nói rùi, nhân dân thì có ý nghĩa mẹ gì đâu, bất kể các cô có xóc lọ tự trào.

Ầy trước khi đập bẹp mặt cô Nông, anh phải gảng gải gõ với chi bộ về thuật ngữ "Thoát Hán". Thoát Hán nghĩa là thoát ga khỏi dững tồn dư quá khứ, dững ảnh hưởng văn minh theo thân phận một vệ tinh với vùng trung tâm; thoát ga khỏi dững gàng buộc về chính trị và học thuật.

Lịch sử đã từng đặt xứ Lừa mến yêu trước dững ngã ba đường, dưng đcm lần nào cũng dư lần nào Lừa tuyền chối mẹ dững cơ hội mười mươi cho mềnh. Đương diên thế mới là Lừa.

Còn tiếp dưng mà chờ like!

NôngDân
11:08 25 tháng 1, 2014

“Người Việt hôm nay liệu đủ can đảm, sức mạnh và trí khôn để thực hiện cuộc thoát Hán lần hai”. Con Hàn viết câu kết kiểu này khác đéo gì bảo hiện nay Việt Nam đang bị hán thuộc nên mới cần phải thoát lần hai. Đành rằng Hán thuộc hiện nay nếu có, chỉ có ở mấy thằng tự vỗ ngực là “đỉnh cao trí tuệ” thôi. Đợi đấy, bọn này cũng sắp khăn gói quả mướp chạy về nước mẹ của chúng rồi.
+ Còn bọn bồi bút, dư luận viên thì chấp làm đéo gì!.

11:12 25 tháng 1, 2014

Hehe kiến thức mụ Nông chép nguyên xi từ sách giáo khoa phổ thông nhà Sản. Lên gưn quấc hồn quấc túy đéo thể thay đổi được sự thật dù cay như ớt đắng như bả chuột hay ngọt như viên đạn bọc đường hóa học. Đèo mịe 1 trong zững nguyên nhưn không phải do CS làm xứ lừa mãi mãi u tối là đặc tính dưn tộc. Một trong dững đặc tính ấy là sóc lọ ở độ phá khung. Đéo chiệu nhìn ra điểm yếu của mềnh thì nói gì sửa? không sửa được thì vưỡn rừng vàng biển bạc, đỉnh cao trí tuệ, chiền thống hiếu học, dân chủ gấp vạn lần tư bổn...vưn vưn...đcm

11:17 25 tháng 1, 2014

Dân Mỹ từ nước Anh mà ra, có mất độc lập không? có nhục không? hay nước Anh giờ còn phải theo đuôi nâng bi cho Mỹ? Càng gưn cổ kêu to càng chứng tỏ mềnh yếu đuối sợ hãi lép vế chứ đéo phải tự hào

Lê văn 8
11:37 25 tháng 1, 2014

Bài nài hay

00:02 26 tháng 1, 2014

Gần Tết chi bộ liệt não mải cắm đầu vào diệu rởm phét lác hay chạy nhổng sắm sanh mấy thứ quê mùa bày biện, hay móc mạng dện thông cống nên hông vào cồng? Hay là kiểu bài nài điếu sực nổi héhé.. đúng là bần nông trung kiên .. Lịt mệ chưa thóat não trạng bần nông Lừa đừng nói đến thóat Hán được cu Hàn ợ hệhệ..

Nặc danh
01:46 26 tháng 1, 2014

ĐM tết có cái đéo gì cơ chứ mà dân vịt quan trọng hóa, đm chỉ tổ mệt xác báu đéo gì, đúng là thân lừa ưa nặng

09:36 26 tháng 1, 2014

bài này tạm ok cho một góc nhìn từ 1 người rành về lịch sử Zhongguo & chữ Hán.
Tuy nhiên k thể mở ra 1 hướng đi mới cho tương lai nước Việt được.
Nói như vannguyen đầu bò, cu Hàn và đám dc đầu bò đã đến thời điểm về hưu he he.
Cần 1 trí thức mới rành rẽ ít nhất 5 thứ tiếng: tiếng Việt mẹ đẻ, Français, Pусский, 普通话, English thì may ra mới đủ trình tìm ra con đường mới cho chúng ta được.

Nghim Chỉnh
21:17 26 tháng 1, 2014

Chính uỷ gì mà không biết đường lối gì cả, kém tắm quá... Ợ ợ :-)
Vào đây: 5xublog.org | "rẻ vừa thôi" là slogan.

03:58 27 tháng 1, 2014

cu ép sờ định đưa giới phiên dịch lên làm lãnh tụ à? héhé.. anh Minh râu ba chòm chỉ cần biết 2 ngại ngữ mà làm nên nghiệp nhớn. Fớp thì chắc anh í khá vì dặt dẹo ở Paris mãi, Tàu thì hổng rõ dưng đủ để tán e Tăng Tuyết Minh gì đó và cốp bết cả tác phẩm ngục trung nhật ký híhí.. Zậy mà lừng lẫy để đời với zững chiến công như cải cách ruộng đất hay nhân văn giai phẩm mà đến giờ cả đám bần nông còn cắm đầu sống học tập lao động theo gương anh í. Anh X thì đéo cần ngại ngữ nầu zưng vưỡn là ứng cử viên tổng thống Lừa tương lai, đến cu Hàn còn chiển từ chê sang đánh giá cao đấy thui héhé..

Lang
08:35 27 tháng 1, 2014

Bê: Thoát Háng thì lấy mịa gì chui rúc bú mút

16:31 27 tháng 1, 2014

Thoát háng gồi đi đâu?

Nặc danh
21:57 27 tháng 1, 2014

thóat Háng gồi nhập Tây nhập Mỹ chớ còn giề nữa, hỏi thế mà cũng hỏi

23:37 27 tháng 1, 2014

Thế thoát đc éo gì?

03:40 28 tháng 1, 2014

Cuôn Tào Nao nài chắc thuộc lọai sống ký sinh ở trong Bẹn nên hông muốn thóat Háng hí hí hí...

03:46 28 tháng 1, 2014

Địt mẹ ! Thoát hán , thoát cả âu mỹ luôn , tự lập một phương mà đứng cho máu . Sợ cái lồn gì ?
Tại sao lúc nào cũng lo kiếm người để nương nhờ , học theo nhỉ . Khó hiểu thật !
Đéo tự cường trong suy nghĩ thì suốt đời bị kinh rẻ , và đéo bật lên được .
Lừa có thể là bố đẻ ra hán mọi nhưng cũng đéo làm cái lồn gì trong lúc này , ngoài tác dụng sóc lọ tự phê để quên đi khó khăn , quên đi nỗi nhục và không phải cố làm những thứ đéo thích .
Xh quá nhiều thứ đảo lộn , bức bối nhưng tất cả đều từ chối nhìn nhận thực tế đang diễn ra , mà lao vào lý luận cao sieu , tranh cãi những thứ vĩ mô để rồi quên mẹ nó mất là bần nông họ đéo hiểu các con bò đang tranh đấu cho cái gì ? lý luận để ai nghe ?
Dạo này thấy lá cải bị lên án vì nhăng nhít vớ vẩn nhưng Bác lại thấy ở đó có yếu tố tích cực . Nó vô tình làm dậy sóng dư luận , sơ khai là vụ hiếp giết sau sẽ là những thứ khác và đương nhiên cần thời gian để dư luận làm quen và dần quan tâm đến vụ việc , sau nữa quen dần vói phản ứng mang tính cộng đồng xh trước những sự vụ abc nào đó .
Nói ra suy nghĩ của mình dù hơi khó nghe nhưng dc xh chấp nhận chính là cánh cửa để bước vào xh dân chủ mà không cần đâm chém đổ máu .
@ chi bộ .
Hôm nay lan man lạc đề nhưng đéo xin lỗi vì cũng cần có chỗ cho bọn bò nó chửi . Nhét cứt vào mồm nhũng đứa sau đây Huyền A , chính Uỷ , nghiem chỉnh , le van 8 , nặc danh , phong Thanh Duong , nong dan , đại cùn , kiến trần , fs , cu tí dở hoi , ali33 và đương nhiên cả lãnh tụ Hàn lồn . Hố hố hố hố hố .......06:46 28 tháng 1, 2014

Thôi sắp hết năm rồi anh dí cặt nói chiện thóat háng thóat bẹn chính chị chính em lồn gì nữa. Cu Hàn xuất bài giề nhân xuân mới đê, dựa vầu sở trường của cu í, cho chi bọ liệt não thưởng thức cuối năm đi chứ, kể cả chiện Huệ Nguyễn tiến vầu Thăng Long ngày Tết thế nầu...trừ chiện mừng đảng mừng xuân. Ui đcm nhắc câu nài lại thấy tởm. Nãnh tụ đóe giề chả tự giác cứ để anh nhắc nhở uốn nắn về tư tưởng

Nặc danh
12:44 28 tháng 1, 2014

Ôi dân Việt từ nông dân đến trí thức chỉ được cái nói nói và nói chẳng thằng nào làm tởm thế

Lê văn 8
21:55 28 tháng 1, 2014

@Nặc 12.44: Thì các anh nói còn mài làm đi chứ càm ràm giề nữa hố hố hố

04:33 29 tháng 1, 2014

Hàn lìn chắc lo chạy tiền Tết nên hem có bài nữa đâu, đến khổ cái thân lừa bánh chưng chả có bày vẽ viết với lách làm giề cơ chứ. Sắp hết năm cũ chị chúc chi bọ năm mới đỡ đần độn hơn chị đỡ bực mềnh, nãnh tụ khỏi bịnh 3 sôi 2 lạnh kinh niên, bò già Van và nhứt là cuôn Kiến thù dai xí xóa thù óan với chị, để chỗ sang năm mới chị còn gây thù mới chứ hí hí hí...

07:59 29 tháng 1, 2014

Ối xời em Tưng,sao lại bẩu anh thù dai hử? Anh iu em lém,dưng zì em có chiêm mà hông zú....ú hú.
Thôi để anh thay mặt đảng,cuốc hụi,chánh phủ,mặt trận TQ : Chúc toàn thể chi bựa 4 chữ vàng để SỐNG:
Sống cho lẽ PHẢI
Sống cho chân THẬT
Sống biễt kiên NHẪN
Sống bằng lương TÂM.

Nặc danh
21:58 29 tháng 1, 2014

Thoát thoát cái lìn .ĐKM Lừa tửơng chừng thoát Hán nhưng là lừa nên Thót Dái .Cuôn Hàn mơ hả ? Dzề Hỏi anh Nguyễn Hữu Thọ ,anh Trà Chanh trửơng ban quân quản Xì Gòn quặc ,chị Dương Quỳnh Hoa ,mới đây là anh Đằng ....họ chỉ đừơng cho nhá.ĐKM họ sẽ bẩu qua Tầu cảm ơn Tầu như năm 1976 thì thoát Lìn ngai .Hán(g) =Lìn

Nặc danh
08:40 31 tháng 1, 2014

Hàn lìn tết nhất chả có bài, 1 câu chúc chi bộ cũng không, mọi người cồng chả thèm phản hồi. Kém văn hóa cư xử, thiếu hữu hảo, không lịch sự

Nặc danh
08:41 31 tháng 1, 2014

gọi Phọt Phẹt bằng cụ

08:10 1 tháng 2, 2014

@Nặc danh
He he, đúng là thế thật.

23:06 1 tháng 2, 2014

Cuôn Hàn hem thiết giề thì hai là đóng bến đi, cư xử kiểu nài chi bọ tản mát đi hết, chị thật

Nặc danh
14:44 2 tháng 2, 2014

Cuôn Hàn DKM bị dằn mặt bởi lá ngón QDND nên thót dái ? Không khéo coi chừng bị mời cơm bưng nứơc rót gồi .DKM chém gió ,chém bão quá nhiều vầu nên......Thót dái gồi làm bài này nhưng không cứu nổi ...

22:30 3 tháng 2, 2014

Không phải thoát Hán hay Pháp, Nhật,Mỹ gì cả,cái cần thoát là THOÁT CÁI BẢO THỦ,CỔ HỦ.

Hán,Pháp,Nhật ,Mỹ... có cái gì hay ,có cái gì văn minh tân tiến thì hãy học lấy,đừng để nó thoát.

Ngược lại,trong cái vốn văn hoá Việt "đậm đà bản sắc dân tộc"cái gì đã lạc hậu cổ hủ,đã lỗi thời,đã bốc mùi thì phải thoát nhanh,thoát gọn để hội nhập được với thế giới văn minh.

Quốc gia văn minh là quốc gia hội tụ tiệm cận được nhiều nhất,sớm nhất mọi yếu tố sáng tạo tích cực,hiện đại của văn minh nhân loại;tuyệt nhiên không phải là quốc gia tự sướng kiểu "ăn mày dĩ vãng"với mấy nghìn năm lịch sử mà dân vẫn đói,kinh tế văn hoá vẫn lạc hậu... .

Nặc danh
11:31 4 tháng 2, 2014

hàn lồn lại để lốc ngắc ngỏai tiếp, làm ăn thúi như cứt thế hả hả??

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo