Tự do tư tưởng và chính trị bình quyền

Thứ Hai, 22 tháng 7, 201338nhận xét

Chi bộ nhiều con gất hay liến thoáng thế nào là dân chủ? Nào là dân chủ là dân làm chủ quốc gia, nào là giám sát xã hội, nào là phản biện, nào là tam quyền phân lợn, đủ cả, đéo thiếu thứ gì? Đèo mẹ, tuyền là sách vở hão, lý luận suông. 

Với anh chỉ có một thôi tự do tư tưởng - chính trị bình quyền.

Tự do tư tưởng là thế đéo nào? Đơn gản gất mọi công dân đều có quyền làm chủ cái đầu lâu của mình, được quyền dùng đầu lâu đó để phán định, yêu, ghét với bất cứ một cá nhân (thậm chí cả lãnh tụ), hai tư tưởng chính trị nào. Tự do tư tưởng mới là cái gốc của xã hội bình quyền.

Vậy chính trị bình quyền là cái đéo gì? Trên nền tảng của tư do tư tưởng, mọi công dân đều có quyền bình đẳng về chính trị. Quyền ấy bao gồm: quyền được tin hoặc không tin bất cứ một tư tưởng chính trị nào, quyền được hoạt động chính trị trong bất cứ một Đảng phái nào. Miễn là Đảng phái đó đã được pháp luật công nhận.

Mở gộng ga điều đó có nghĩa gằng một quốc gia dân chủ nghĩa là mọi công dân, lực lượng xã hội, giai tầng, đảng phái đều có quyền bình đẳng về mặt tham dự chính sự quốc gia.

Tức là xã hội phải có và bắt buộc phải có các mặt đối lập để thúc đẩy nhau cùng phát triển. Chỉ có tự do tư tưởng mới có chính trị bình quyền và chỉ có tự do tư tưởng, bảo hộ và tôn trọng tư do tư tưởng mới thực sự là "lấy dân làm gốc" hai huy động sức dân trong việc xây dựng một xã hội công bình và nhiều hạnh phúc hơn.

Một nền pháp luật của công dân - một hiến pháp của công dân hiển nhiên phải tôn trọng và long trọng bảo hộ tự do tư tưởng và chính trị bình quyền. Điều đó cũng có nghĩa là không cho phép bất cứ một giai tầng nào, một Đảng phái chính trị nào được quyền thống trị tuyệt đối và toàn diện xã hôi, quốc gia.

Dù nhân danh bất cứ cái gì? Hay công trạng từng bất hủ ra sao?

Trong xã hội dân chủ chỉ có Nhà nước - Đảng phải phải ơn công dân, ơn cử tri chứ đéo có chuyện ngược lại và chỉ có chuyện công dân phúc quyết quốc gia, đéo có chiện ban ơn dân chủ. Nói ví dụ trong trường hợp xứ Lừa thì đó chính là việc ĐCS không thể nhân danh công huân tỉn bại người Pháp, hai múc đổ Nam Lừa để bảo thủ quyền thống trị tuyệt đối của mình, để cho gằng: Lừa đéo cần đa nguyên đa đảng.

Bởi dư vậy có nghĩa gằng xâm phạm nghiêm trọng tới quyền tự do tư tưởng và chính trị bình quyền của công dân, của các giai tầng và của cả xã hội. Và độc đảng trị quốc là tước đoạt quyền bình đẳng chính trị của cá nhân, giai tầng trong xã hội. Thủ tiêu bình quyền chính trị.

Xã hội cần Đa Nguyên như sự vật, hiện tượng cần các mặt đối lập.  Và công dân, hai các giai tầng trong xã hội cần phải ý thức rõ về quyền tự do tư tưởng và chính trị bình quyền của chính mình. 

Xã hội không có đa nguyên không những quyền công dân bị hạn chế mà ngay cả cái xã hội ấy cũng ngày một băng hoại, rã đám, suy thoái đạo đức. Tại vị sao lại thế? Vì các lực lượng xã hội hoàn toàn đéo có bất cứ một hành lang pháp lý, một cơ sở xã hội nào để thực hiện quyền giám sát lẫn nhau? Quyền công kích lẫn nhau? Và quyền làm tốt hơn nhau. Bản thân công dân cũng bị thủ tiêu hoàn toàn sự lựa chọn của mình. 

Mà có lựa chọn nghĩa là có cái tối ưu hơn. 

Câu hỏi đặt ra không phải là Việt Nam cần hay không Đa Nguyên chính trị mà là Đảng phái nào sẽ trị quốc tốt hơn Đảng phái nào. Tức là khả năng thực hiện lời hứa của quan điểm chính trị trước công dân.

Cần nhớ gằng Lừa quốc đã có hàng trăm năm Đa Nguyên mà tạo nên sự thịnh vượng. Ngai cả ông Cụ lập quốc cũng là Đa Nguyên chính trị, Đa Đảng đối lập. Chính thể VNDC CH từ những ngài đầu thành lập tôn trọng và bảo hộ sự Đa Nguyên đó. 

Tất nhiên chi bộ có thể hỏi: Làm thế đéo nào để cái xứ Lừa nài đéo có vài trăm đảng ngài ngài chỉ biết tỉn nhau và xum xoe bợ đỡ chi bộ để mua phiếu bầu? Cái đó thuộc về khoa học lập Hiến và lập Pháp, tức là hành lang pháp lý đầy đủ trên nền tảng là cơ tầng xã hội đủ dạn dài để chi bộ thực hiện quyền công dân của mình. 

Vậy nền tảng nào để có cơ tầng xã hội đủ dạn dày cho việc hiện thực hóa ước muốn dân chủ?

Lũ lõ đít nghe đơi, chúng mài đầy cảm tính. Cái đcm cứ thấy chửi Bê là sướng rơn lên bất luận đúng sai. Trong khi đó Dân chủ là phải chứng minh mình ưu việt hơn Bê (tức là chứng minh bằng quan điểm, bằng kết quả ấy đừng có nói suông với anh).  Anh nói lại dân chủ là phải chứng tỏ được mình ưu việt hơn Bê, minh bạch thông tin và hữu ích cho công dân hơn Bê. 

Hiện gờ nói cho chính xác thì lũ lõ đít mới mần dân chủ theo kiểu CẢM TÍNH (tức là sự yêu ghét cá nhân) và TỰ PHÁT (tức là mỗi thằng ném đá một kiểu, hỗn loạn, loạn xì ngầu mà chả có đường hướng đéo nào cả). Chi bộ hãi nhìn lại đi xem vốn liếng của mình là bao nhiêu? Mình ưu việt hơn Bê ở những điểm nào và khả năng thực hành sự ưu việt đó ở chỗ nào? Dững cái đó mới là nội lực thực sự của dân chủ.

Đéo phải là chiện chỉ biết chém gió vù vù trên mạng ảo? Hai mù điếc lác mà lại cứ đi đến thiên đường. Thế là thế đéo nào không biết nữa?

Đèo mẹ với anh 15 niên cho quá trình CẢM TÍNH và TỰ PHÁT là quá đủ gồi, anh đéo cần nhiều hơn. Chi bộ cần nhớ và biết gằng, ĐCS chỉ mất có chừng ấy năm để vươn lên nắm quyền lực tối cao ở Lừa, nhuế!. 

Cái anh cần là năng lượng thực tế, giá trị nội lực chứ đéo phải là bạ đâu chửi đới trong khi mình một xu dính túi đéo có. Thậm chí nhiều con còn độc tài hơn cả Bê, thế thì dân chủ kiểu đéo nào cho lại? Hãi biết làm dày vốn của mình bằng năng lượng xã hội chứ đéo phải là năng lượng chợp chờn, điếc lác, mù dở của một vài cá nhân.

Cứ mần dân chủ như hiện tại khác đéo nào việc mua danh với thiên hạ? Mười, mười năm niên nữa chi bộ hãi cứ an phận làm những con Lừa và chém gió trên log Hantimes (hoặc bất cứ một trang mạng nào). Thế thôi không hơn không kém.

Vì chi bộ đã từng xác định vốn của mình được bao nhiều đâu mà đòi đi buôn? 

Share this article :

+ nhận xét + 38 nhận xét

22:15 22 tháng 7, 2013

tem phát phá trinh dư lợn viên cao cấp nào

22:18 22 tháng 7, 2013

Cu Hàn nói chuyện dân chủ như thằng giảng viên dạy Triết học Mác-Lê. Nói thì hay như mấy thằng liệt dương tự sướng còn lên giường đéo làm mẹ gì được. Dân chủ mà kinh tế như giẻ rách thì dân chủ đéo gì được. Đói rã họng mà học hỏi cái buồi gì? Thằng khựa kè dao vô nách thì để Bê lo, làm đéo gì có dân chủ mà giảng dạy. Cu Hàn giống DLV đánh lạc hướng chi bộ bến Bựa hơn là lãnh tụ. dcmn

Danko
22:27 22 tháng 7, 2013

Nhẽ từ khi thằng hèn này đc báo nd nhắc đến. Rẻ giề.

22:37 22 tháng 7, 2013

hố...hố..khách của con Hàn toàn là hót-gơ không ,vậy con Hàn làm hót-bòi là cái chắc ...ke..ke..ke. Cô định nghĩa lung tung đéo có thực tế cái ông buồi gì cả. Cu chỉ cần khẳng định lại con đường nào cho nền dân chủ thui nghe chửa. Kiếp nô lệ mà cô thích tung hô,nói nhiều thành ra hoang tưởng ...

22:55 22 tháng 7, 2013

Chi bộ nếu muốn cứ đấu tranh đường chi bộ, anh đéo. Đơn gản anh nhìn thấy rõ gàng sự thất bại trong cơn lụi bại đầu lâu của chi bộ. Thế thui!!

23:10 22 tháng 7, 2013

Thôi anh khuyên cu Hàn dừng ru ngủ chi bộ đi. Ở đơi phần đông đều là những người có tư duy, chính kiến độc lập chứ không phải đám ngẫn mà dễ định hướng bằng cách tiêm thuốc ngủ đâu

NôngDân
23:17 22 tháng 7, 2013

+ Chết cười, con Hàn viết bài luận về “dân chủ!!”. Tổng số bài có 1034 từ, quay đi quẩn lại chỉ có mấy từ: tự do, chính trị, tư tưởng, bình quyền, tự phát, cảm tính… còn lại đa phần là từ Đảng và từ đéo!!!. Đọc xong thằng nào hiểu nó định viết cái gì, Nông dân tớ xin gọi bằng CỤ!!!.
+ Tập làm “lãnh tụ” thì phải nói đơn giản, dễ hiểu thì mới thành “Thánh” được!. Cụ Hồ bẩu “dân chủ” là để cho “dân được mở miệng”, hay tại sao phải “đào tận gốc trốc tận rễ”? là vì, để “người cày có ruộng”. Quá đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu quả, đã hơn 40 năm, hồn Cụ đang phiêu diêu nơi cực lạc, chỉ còn thân xác ở lại, thế mà bao người cố gắng “học tập và làm theo” nhưng có được đâu!.
+ Bí thư chi bộ “Cu Bé Tý” đâu?, diễn giải lại bài của con Hàn cho chi bộ dễ hiểu hơn, được không?.

23:20 22 tháng 7, 2013

Vậy cơ à? Anh nghi ngờ về cái gọi là những người có tư duy, chính kiến độc lập. Một cái test thử dư việc cô Trinh (aka 115) vào cồng một nhát chọc quê chi bộ, phân nửa nhao nhao lên luôn và ngai.

Phản ứng gất.

Điều đó cho thấy gì? Gất hiện tượng giản đơn nhưng nó minh chứng chi bộ cảm tính và phổi bò (đồng nghĩa với nông nổi) bỏ mẹ. Một cái việc bé như cái tăm cái dằm thế mà còn đéo nhìn cho gõ lại còn mơ dững thứ cao sang.

Đèo mẹ tư duy kiểu ấy ngủ đi cho sớm chợ, nhao nhao mù lòa đéo được ích lợi gì, chỉ tổ làm trò cười cho Bê.

23:35 22 tháng 7, 2013

Đéo : 29 lần
đảng : 21 lần

Kết luận : Đảng không bằng đéo

23:44 22 tháng 7, 2013

tự do : 14 lần, đảng đè chết tự do
chính trị : 21 lần, chính trị là đảng

23:48 22 tháng 7, 2013

tư tưởng : 16 lần
bình quyền : 12 lần
tự phát : 3 lần
cảm tính : 4 lần

Vì cảm tính và tự phát quá thấp nên bình quyền, tư tưởng và tự do bị đảng và chính trị nó đè cho chết

00:22 23 tháng 7, 2013

Hàn nhồn càng nói càng lú, cứ nói đi nói lại mãi một số từ một số ý, chả ra bài giảng trường Ái Nguyễn Quốc cũng chả ra xã luận báo Nhăn Răng. Hoang tưởng về mình, chủ quan về chi bộ. Cu mà lên lãnh tụ thật như Tổng Trọng thì còn lú hơn nhiều, anh đảm bảo. Tặng cu câu thơ Bảo Sinh:

Lái đò lái mãi thành mê
Sang về chẳng biết mình về hay sang

07:23 23 tháng 7, 2013

"Trên nền tảng của tư do tư tưởng, mọi công dân đều có quyền bình đẳng về chính trị". Nói như lên đồng, ai cũng biết con người đều có quyền cơ bản là yêu, ghét, tự do tư tưởng,bình đẳng trước pháp luật nhưng Bê lại kinh doanh mẹ nó luôn những quyền này mới sướng chứ. Thằng nào chỉ mở miệng là có sẵn 258, 88,79 chờ trước nhà thì làm sao mà con Lừa nào dám thực hành quyền cơ bản của mình. Còn như cu Hàn giảng về dân chủ thì đéo gì có cơ hội thực hành. Học mà không hành thì giống nền giáo dục ưu việt củ Lừa quốc thiên đàng mẹ nó còn gì?

07:30 23 tháng 7, 2013

Khà khà, chi bộ ném đá con Hàn vui thật, anh thấy nó viết có sai đâu. Chi bộ phải chứng tỏ mình ưu việt hơn bê, nếu không muốn suốt đời ngồi chửi đổng.

09:26 23 tháng 7, 2013

gửi lời mời nhóa: gianhovat

10:20 23 tháng 7, 2013

úi đèo mẹ, test cô trinh chẳng nói lên được cái đéo gì cả. Cô hàn, anh nghĩ gần đơi đầu lâu của cô có vấn đề , hy vọng đéo phải nhiễm virus.

10:51 23 tháng 7, 2013

haha.. cu Bin chỉ vài nhời mà đúng đéo cãi vào đâu được, từ chiện Trinh đến chiện đầu lâu. Nhưng virus thì chính là từ bài báo Nhăn Răng đấy. Chuẩn không cần chỉnh đâu

11:24 23 tháng 7, 2013

đèo mẹ cái con Nhăn Răng he...he..đúng zồi cô Quỷ nhắc anh mí để ý ...ke...ke. Thôi vấn an cu đi đừng kích cu nữa. Chi bộ này tìm lời hay ý đẹp khen cho lãnh tụ mặt lìn trao vĩ đại vài phát nhá...nhá

11:53 23 tháng 7, 2013

không có chi bộ nào khen lãnh tụ thì anh khen mở màn vậy ( anh khen hổng chết,chỉ bị thương nhè nhẹ thui...hi..hi). Chúng tôi,các bựa viên bến bựa, nhiệt liệt- kịch liệt phản đối con Nhăn Răng đã ra tay ra chân thật thâm độc nhằm âm mu phá hoại tư tưởng ,gây bất ổn,chia rẽ sự đoàn kết của bến bựa . Nhưng chúng tôi tuyên bố gằng bến bựa là bất tử bởi được sự lãnh đạp của vị lãnh tụ đại tài. Lãnh tụ chúng trên tinh thông kinh cổ dưới tường âm hộ ,mọi âm mu không thể làm gì được lãnh tụ vĩ đại của chúng tôi ...nhá..nhá

Nặc danh
13:20 23 tháng 7, 2013

HA...HA....HA...HA...A.....A...AAA.!!!!!.....
Địt con mẹ, đang ngồi thiền bế môn luyện công trên đỉnh Hoàng Su Phì, thấy mấy ngón tay cứ giật bưng bưng như lồn bà Tưng đang xem phim sex. Đèo mẹ, thì ra mấy con trong chi ủy kêu gào cầu kiến đòi làm thơ! Thơ cái cức, đéo "gãnh gổi" được, thôi để ráng rằm nguyên tiêu Anh "thả" cho một mẹt, đọc cho sái quai hàm, hết đòi với hỏi, há há há....!!!
Sẵn xuống núi rùi, xem thử cu Hàn lồn lảm nhảm lải nhải cái gì đơi ?
Ối mẹ ôi, dân với chả chủ, tự do tư tưởng với chính chị bằng quyền??. Hé hé hé...!!! Địt con mẹ, Cô giáo Thảo thế mà thống kê tần suất xuất hiện mấy từ của Hàn nhồn hay quá nhẩy, còn mụ NÔNG DÂN "gom" tư tưởng Hàn nhồn lại cũng hài hước phết : " Đảng đéo cho tự do, chính trị, tư tưởng, bình quyền, tự phát, cảm tính… " Gom lại thế được chưa mụ Nông Dân mồm to, lồn cũng to, hố hố hố...!!!
Thú thật nội công thượng thừa như Anh, "cách sơn đả ngưu" ( Đánh chết trâu bên kia núi), " Cửu âm chân kinh" Anh lĩnh hội được, Tich tà kiếm phổ anh xài cũng ngon nhưng cũng ù tai điếc đặc với kiểu giảng giải dân chủ của Cu Hàn lồn, he he he...!!! Cu Hàn lồn nói về dân chủ như thằng xỉn cuốc lủi, câu sau đá câu trước, ý sau đạp ý trước, lải nhải lảm nhảm như cán bộ thôn giảng mác lê nin, hé hé...!! ( Đừng bảo Anh chỉ ra làm chứng từ nhá, anh bận lắm nên dể cáu lắm đới! hố hố...)
Thui, dài quá, nói chung ý Anh cũng giống ý của mấy chú chính ủy, Kiến thức trần truồng, mụ Nông Dân... Có gì bảo thằng Cu Tí nó nghiên cứu rồi phát biểu tham luận thêm. Cũng không nên cười cợt búng chim Cu Hàn lồn quá, nó cáu lên tự đốt mẹ Trại thì không có chỗ vui chơi, hé hé hé...!!! Nên dìu dắt nó, sai đâu sửa đó dần dần, chứ địt con mẹ, cái nước mềnh có thằng lãnh tụ cặt nầu giỏi giang toàn tài đâu, chỉ dựng lên rùi sơn phết bơm vá thêm vầu mới vĩ đại toàn diện được chứ, Hố hố hố...!!!
Còn việc nữa, Bến bựa đéo gì vắng như nhà chứa đĩ ngày công an truy quét thế này? Cố gắng gọi mấy con phản động bên chuồng bọn Gú Gồ Tiên Lãng, Phọt Cức sang chơi cho chúng đú đởn cho vuôi!
Anh đi đây! PTD,
À, còn con chính ủy lại dạy đĩ tuột quần nữa chớ,hớ hớ... Anh ẩn danh nơi rừng sâu núi thẳm quen rồi, thỉnh thoảng xuống núi trừ gian diệt ác thế thui, nên cứ Nặc Danh PTD, há há há...!!!!

Laden Bin
14:36 23 tháng 7, 2013

Móa, con Hàn đanh đá chua ngoa định vùi dập chi Bộ bằng thứ dân chủ tạp pí lù nài sâu ? Chăn dắt chuồng lừa như thế Anh e đéo ổn, xem lại đi, dcm

17:37 23 tháng 7, 2013

ớ...ơ cái con mụ Dương vật! Xuống lúi nổ đì đùng thế cơ à? Mau mần thơ đi chứ anh léo cho khất đâu đấy. Anh đòi nợ dai lắm đế! Không bít mần thơ bựa thì bảo cu Tí nó gợi ý cho

19:14 23 tháng 7, 2013

Thơ con Hàn anh đã ngửi qua rồi, nói chung khẳm lắm.Chả hơn thằng Cu Tí chút nào.

19:19 23 tháng 7, 2013

Viết dài ngoằng mà đọc đéo hiểu. Cô Hàn định đếm chữ ăn xiền hử. Cô co lại chỉ còn dăm dòng cho chi bộ hiểu đi.

Cô xài dân chủ nhiều quá thể, đó là khái niệm mị dân. Đảng cần để dân vui tai (Đảng đây là n đảng). Nhà nước thì cần đéo dân chủ. Nhà nước cần luật.

Chính trị bình quyền làm đéo có, mà theo anh cũng đéo được phép có. Cô sa lông quá. Các cô có quyền tự do chém gió nhưng không được tự do áp đặt tư tưởng các cô cho thằng khác. Chỉ những cá nhân đẳng cấp mới áp đặt tư tưởng.

Đời hên hay xui là sinh ra ở xứ mà đẳng cấp tinh hoa hay đẳng cấp lừa. Ở xứ tinh hoa thì tư tưởng áp đặt cho lừa phải học thành người và bọn lừa nó nghĩ nó là người. Ở xứ lừa thì nó coi tất cả đều là lừa và có quyền như nhau nhưng phải bước theo con lừa có râu. bước khác sói sẽ cất tiếng.

21:25 23 tháng 7, 2013

Một cú tâng bóng đểu của báo Nhăn Răng làm lạc hẳn tay lái con thuyền bến Bựa. Lý thuyết suông không có bản lĩnh chả làm nên trò trống gì. Còn ai nói báo đảng chỉ để chùi đít và gói xôi không?

21:31 23 tháng 7, 2013

anh ủy nói chuyện nhạt vãi

23:08 23 tháng 7, 2013

ơ anh nói thiệt mà, sáng đéo nào anh chả ăn xôi (đéo ăn phở vì sợ như cu Hàn cãi nhau chửi văng cả hành dắt ở kẽ răng thì cũng thẹn) và ăn xong thì tranh thủ lúc đang ợ đọc báo đảng tuy có 1 mẩu nhàu nát vưỡn dính ít xôi. Còn để chùi thì nông thôn chiên dùng, cứ cầu tõm nào ruồi nhặng vù vù bay lên như trực thăng là i như rằng đầy báo đảng ở dưới, được tin dùng thế còn kêu gì hả Nhung à quên Hằng à quên Trinh có bòi háhá..

NôngDân
23:16 23 tháng 7, 2013

+ Phải nói con Hàn viết bài này là cực kỳ thông minh, xứng đáng là “lãnh tụ” bến bựa. Vấn đề “tự do, dân chủ” hiện nay là cực kỳ nhạy cảm, vì vậy phải viết đéo ai hiểu mới thực sự vĩ đại. Viết hay, viết thật thì đéo ai chả viết được, hơn nữa cứ viết tồng tộc ra hết mà để được “phong thánh” à?.
+ Phải nó cả “chi bộ” chỉ có Nông dân tớ là người hiểu “lãnh tụ” nhất, cố lên nếu có thành công cho anh chân gác cổng là được rồi!!!.

23:22 23 tháng 7, 2013

@cô Quỷ: con Hàn nó hờn cả chi bộ bựa ,cô cổ giống như gái mới dậy thì ấy chứ,hay giận hờn vu vơ nếu bị chọc ghẹo...tạm thời giao cô Quỷ cầm lái bến bựa nhe...hé..he. Chọn đề tài bựa cho vui đi cô Chính,căng quá là bứt bến đó cô,rồi con Nhăn Răng nó đắc chí nó cười cho thối biết chửa?

23:45 23 tháng 7, 2013

@cái cô Nông dân này thật là ác ghê đi....!! Không thấy lãnh tụ đang hờn đó sao mà còn kích dục hả...hả...lo mà trồng trọt chăn nuôi đi, nông rân cứ đòi ..gác cổng. 2kg lúa =1kg ốc bưu vàng cố mà phấn đấu theo phong trào nhà nông làm giàu đi nhe

00:50 24 tháng 7, 2013

anh đánh giá cô nông thuộc hàng nhớ lâu thù dai. ha ha ha !!!

05:29 24 tháng 7, 2013

Lịt mệ đã phân công việc bến bựa cho hội đồng lâm thời quản lý trong khi con Hàn teen dỗi kiểu sinh nhật đéo được tặng gấu bông, xong lại phải xóa đi vì sợ nó dỗi tiếp là đéo có tên nó trong hội đồng. Cơ khổ. Nhọc quá đi

Bên thẳng thì bên phải trùng
Hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây

06:49 24 tháng 7, 2013

Con Hàn đéo rảnh mà dỗi hờn chi bộ, nó còn đang bận tối mắt vật xiền. Và có cả cái lý do này nữa:
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/chinh-tri/201307/tong-cuc-2-nhan-nhieu-nhiem-vu-dot-xuat-moi-2351078/

07:56 24 tháng 7, 2013

Mẹ cu hàn lồn, cho anh ý kiến chỉ đạo về vụ tuyệt thực của logger điếu cày và vụ bác tư sắp công du mỹ quốc .

08:13 24 tháng 7, 2013

Vinashinlines, thằng nài hội bạn anh đã quyết định rút ống thở bình oxy , dcm.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo