Thôi rồi bác Trọng ơi!!

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 20131nhận xét

Thôi rồi bác Trọng. 


Nhớ ít tháng trước bác cả Trọng nặng lời thóa mạ chúng sanh: Ai, thế nào đòi tam quyền phân lập... thật là suy thoái đạo đức: Xem xem có đòi tam quyền phân lập không, có đòi phi chính trị hóa quân đội không ... "thế là suy thoái đạo đức chứ còn gì nữa".

Này thì đây, Quốc hội "suy thoái đạo đức" luôn thể nhá bác Trọng!!


Qua vụ nài Chính phủ lại lên hương, tách bạch hẳn ga khỏi Quốc hội bởi quyền Hành pháp. Xem ga mong muốn của anh Ba là Chính phủ... chịu trách nhiệm trước dân đã thành hình.

Coi như xong rồi bác cả Trọng ơi! Ngài nao bác đi cứ đi mát mẻ!! 

Xin tặng bác câu nài: Ông Thiện không xấu mà vì ông ấy đã quá lạc hậu!!

Trân chọng!!
Share this article :

+ nhận xét + 1 nhận xét

17:48 26 tháng 5, 2013

Tủ lạnh nhớ dai thiệt!

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo