Sửa Hiến pháp 1992?

Thứ Tư, 2 tháng 1, 20132nhận xét

Ngày x, tháng 12, đồng chí X nguyên niên, Bê Cê Tê xứ Lừa tổ chức trưng cầu dân ý về việc sửa đối Hiến Pháp. Nguyên lai xứ từ năm 1992, Bê xứ nài sau khi dẹp bỏ hai đảng Dân chủ và Xã Hội đã công bố bản Hiến Pháp mới mang tên Hiến Pháp Lừa quốc thiên đàng thời đại Mười Anh Kiệt. Niên 2011, Bê lại nủi hứng sửa đổi Hiến Pháp. Bản con vớt tại đơi (Aka Hiến pháp cũ)


Trong bản Sơ thảo Hiến Pháp 2013, điều thứ 21 bất ngờ có một thứ rất kỳ quặc: "Mọi người đều có quyền sống". 

Điều khác biệt nhớn nhất giữa Hiến pháp sửa đổi và Hiến pháp cũ là Quyền con người và quyền công dân được lôi từ ngỗ hẻm tít tăm Aka chương V lên thành mẹ Chương II âu cũng là tưởng thưởng để con dân xứ Lừa khỏi nhọc lòng tìm kiếm quyền của mềnh.

Điều thứ 69 Hiến pháp cũ như thế nài nài: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật", nai  được đôn lên thành điều 26. 

Điều bốn được làm dài ra như thế nài: 
"1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 
2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình . 
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". 

Ngoài câu đột biến ngớ ngẩn "mọi người đều có quyền sống" và việc thay đổi vị trí, làm dài điều 4 như vầy, cơ bản anh thấy hai bản Hiến Pháp cũ và Sơ thảo sửa đổi đéo khác giề nhâu cả.  

Chi bộ tự gúc đi, còn anh thất vọng với bản dự thảo nài. Nó hông đại diện cho tinh hoa của Lừa, cũng hông thôi thúc tinh thần yêu kinh xứ sở, hông hối thúc công dân thực thi các quyền linh thiêng của mềnh.

Mà sửa Hiến Pháp mà Pháp luật tại vị thì sửa làm đéo giề? 

Theo anh nghĩ nên đập mẹ cái Hiến Pháp 92 đi, Bê cứ việc mần định hướng, Cuốc Hội triệu tập một nhóm Think pad hơn trăm người mần lại từ đầu hạn định làm trong ba tháng phải xong sơ thảo. Trọng tâm của Hiến Pháp mới là tôn nghiêm quốc gia, công dân quyền bất hủ và tư duy khai phóng.

Quá trình mần Hiến Pháp có tranh biện, chất vấn rõ ràng công khai củ tỷ cứa nửa tháng một lần để tiện công dân giám sát và thích ứng. 

Mần xong sơ thảo đem ra trưng cầu dân ý cũng hạn định trong ba tháng. 

Xong xuôi tổng kết lại, cái giề được thì giữ, cái giề hỏng thì bỏ, bấu cáo công dân rùi cứ thế thực thi. Tức là ngai từ đầu của việc sửa Hiến Pháp đã phải trọng thị dân, phải thực thi nguyên tắc dân chủ.. Chứ đèo mẹ, Bê ị ra một đống, rùi bảo anh sửa. khi anh húng lừu bác bỏ điều nài điều kia thì lại bẩu: Tư tưởng lệch lạc sai trái, hai phản động thối tha vưỡn từng. 

Đến chết nhọc! 

Anh cam đoan với chi bộ cứ cái tư duy vá víu thế nài mươi niên nữa (nếu Bê còn thống trị được) thì thế đéo nầu lại chả lôi Hiến Pháp ra sửa? Rất là tiểu nông, đéo ăn thua.
Share this article :

+ nhận xét + 2 nhận xét

13:15 3 tháng 1, 2013

Cũng phải công bằng nghe con Hàn, mầy k thấy 1 số điều mới dư "Hội đồng Hiến pháp" và Hội đồng bầu cử Quốc da " sao? Chị Beo nói rất đúng rằng những điều nầy sẽ là điểm tựa cho những thay đổi trong tương lai...xa.
Còn tất diên, mầy muốn mới toe thì đéo có cửa dồi.

Giang
23:40 5 tháng 1, 2013

Con Hàn chỉ được cái nói đúng.Đèo mẹ,ị ra một đống rồi bảo người ta góp với chả ý là cái đéo giề.Đúng là dân chủ kiểu CS

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo