Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xin lỗi trước toàn dân

Thứ Hai, 15 tháng 10, 20121nhận xét

http://vnews.vnanet.vn/Default.aspx?tabid=1&LangID=1

Hết rồi, vừa xong! 19h tối nay có toàn văn thông báo. Hãy đón chờ!!!


Đang truyền hình tại VTV1: http://www.xemtruyenhinh.net/vtv1.htm


Bất thức ba đào tráng, hà tri vạn lý tâm!!!


Than ôi!! Không biết, không thấu hiểu được cái muôn trùng của sóng cả làm sao biết được lòng người vạn dặm!!! Xin cảm ơn bác Nguyễn Phú Trọng cũng những cộng sự vì tất cả những gì mà các bác đã làm và cố gắng làm. 


"Ai công hầu, ai khanh tướng giữa trần ai ai dễ hơn ai

Thế Chiến quốc thế Xuân Thu gặp thời thế thế thời phải thế"

Đây rồi tin tức mới nhất: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/92722/be-mac-hoi-nghi-trung-uong-6.html


Một số thông tin từ bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí Thư: " "Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước phải được tổ chức lại theo mô hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với Luật Doanh nghiệp; áp dụng chế độ quản trị tiên tiến phù hợp với kinh tế thị trường và thực hiện chế độ kiểm toán, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch trên cơ sở mở rộng diện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chức năng điều tiết vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội của doanh nghiệp phải được đổi mới và thay thế bằng cơ chế đặt hàng của Nhà nước, được hạch toán theo cơ chế thị trường".

"Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Mặc dù nhiều khuyết điểm, hạn chế có từ các khoá trước, nhưng với trách nhiệm chính trị của cơ quan lãnh đạo hiện nay, Bộ Chính trị và từng Uỷ viên Bộ Chính trị tự nhận thấy sâu sắc trách nhiệm chính trị của mình trước những khuyết điểm, hạn chế đó. Và để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng và làm gương trong toàn Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị".

Tổng Bí Thư đã khóc - nghẹn ngào!!???

Xem thêm ở đây: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/10/121015_nguyenphutrong_speech.shtml


1. Chẳng nhẽ lỗi là tại Ban Bí Thư?
2. Một đồng chí UV BCT là ai?


Share this article :

+ nhận xét + 1 nhận xét

NôngDân
21:05 15 tháng 10, 2012

+ Trong khi: "Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét KỶ LUẬT đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị."
+ Nhưng mà: "Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật….”. Như thế mà Tổng bí không khóc thì mới lạ!, Đúng là:
”Anh ơi trông em lần cuối, hãy trông lệ rơi, rồi xa suốt đời.
Ðành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau.”!!!.

+ Game Over hết HÓNG!!!.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo