GỬI CÁC ẺM

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 20100 nhận xét


Anh xin lỗi các ẻm. Nhẽ bây giờ văn phòng nầy phải hóa rồng hóa phượng mịa nó rồi, nhưng các ẻm vẫn phải bươn chải nhọc lòng mà điếu có thu nhập cho ổn thỏa.
Hê hê! Anh với các ẻm vừa là cộng sự, vừa là anh em. Anh là người đã tuyển dụng và đào TẠO các ẻm, nhẽ thế anh chả khác mấy là thầy của các ẻm nhể. Ngày các ẻm bước vầu cái văn phòng nầy, anh với giọng buôn vua đã vẽ nên một chân trời rộng mở. Dưng các ẻm biết không, anhBÁO CÁO với vua nợ Bố Cái Đại Vương rằng: Tôi có thể lừa anh em được ba tháng, việc còn lại là ở ông. Ba tháng vật lộn với khó khăn, ba tháng chúng ta làm việc cùng nhau, các ẻm chỉ thấy anh cười phe phé và mần bánh vẽ đúng không? Anh xin lỗi.
Lối sáu tháng trước, nhớ oan gia, nhẽ anh cũng định bỏ mịa các ẻm lại. Dưng cứa nhìn thấy gương mặt, nụ cười khi các ẻm vần quảng cáo về là anh lại chả muốn đi. Anh yêu các ẻm ghê cơ (dưng phần là vì ngầy ấy anh cũng điếu có tiền mà vi vút nữa). Khe khe!
Anh cứ nghĩ anh là người cộng sự tốt, người anh tốt và có thể là sep tốt của các ẻm, chớ điếu bao giờ anh là người yêu tốt của người yêu anh cả. Bố Cái Đại Vương CHỈ THỊ: "Ông, làm việc đi, văn phòng điếu có bao giờ quên đâu. Sâu nầy ông cưới, văn phòng mần quả 20 củ". Anh sướng! Vậy mà mấy tháng rồi, văn phòng mình như vầy như vầy!!! Ai cũng làm việc cực lực, điếu có ai dám kêu ca gì cả mà lương thì thật như LÃNH TỤ VÔ SẢN. Nhẽ đéo đâu thế????
Anh xin lỗi. Lối ba tháng trước, anh có việc riêng như vầy như vầy, đéo có chú tâm làm việc gì cả. Bố Cái Đại Vương cũng có việc buồn lòng nên công việc văn phòng chậm trễ. Nhưng lẽ nào chúng ta dừng lại? Cái đéo gì dừng lại thảy đều chết. Các ẻm thừ dừng tiêu tiền xem, thử dừng thở xem, nhẽ chịu được bâu?
Giờ anh ở Vinh, lại vá víu. Bố Cái Đại Vương lại bẩu: "Ông làm việc tích cực đi, sâu ông có lên xe bít bùng văn phòng cũng đéo bỏ ông đâu mà sợ". Hơ hơ anh sướng!!! Anh nghĩ với một thằng sếp bự như Bố Cái Đại Vương, một cái đầu đấy mánh khóe như anh và với các ẻm vươn vươn, nhẽ đéo đâu văn phòng không khá lên được. Tuổi ba mươi là để tạo dựng sự nghiệp cho mình, vậy thì làm việc đi.
Anh yêu các ẻm ghê cơ, còn yêu bằng mấy oan gia nhà anh ấy chứ. Hề hế!!!!
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | hantimes
Copyright © 2011. HAN TIMES - Bản quyền của hantimes
Han Times| Đơn giản Sông luôn chảy
Proudly powered by Đăng nhập
rem cua cơ sở may rèm vải, rèm cửa sổ đẹp Hiền Thảo